Com associació de consumidors, pretenem compensar la gran diferència que existeix entre el ciutadà i les grans entitats financeres, cada vegada més allunyades dels interessos dels usuaris. El nostre objectiu és aconseguir una societat més justa des de l'àmbit del consum financer, millorant la informació i les relacions entre empreses financeres i els consumidors.

UNITS SOM MÉS FORTS, ASSOCIA'T I GUANYARÀS !!

 
ADICAE destaca la necessitat de regular les arbitràries comissions bancàries, base de l'impost presentat avui per a la banca
imagen

A més, l'Associació es dirigirà a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per a proposar les garanties necessàries per a les persones consumidores i que els costos de les mesures no repercuteixin als usuaris

 

Barcelona, 28 de juliol de 2022. Avui, PSOE i Unides Podem han registrat en el Congrés la proposició de llei per a l'aprovació de nous impost temporals i extraordinaris que van destinats a les entitats financeres i empreses energètiques.

ADICAE proposa una regulació de les arbitràries i abusives comissions com a element imprescindible per a l'aplicació de l'impost i de les degudes garanties de la no repercussió dels costos als usuaris.

Segons ha assenyalat el president d'ADICAE, Manuel Pardos, "Establir un impost que pren entre les seves referències clau les comissions quan estan es regeixen per la "llei del far west" sense abordar els abusos i arbitrarietat que caracteritzen a aquestes suposades "despeses repercutides" pot portar al trast el sentit de l'impost a la banca i facilitar en gran manera la seva il·legítima transmissió als consumidors".

A falta a més d'analitzar el contingut de la proposició de llei, ADICAE destaca la necessitat que els ingressos obtinguts en aplicació d'aquest impost (tant en el cas de la banca com de les energètiques) s'apliquin en benefici directe de les persones consumidores, els més greument perjudicats per la situació actual.

Per a aconseguir que els consumidors comptin amb la suficient seguretat i que els beneficis de la normativa es dirigeixin íntegrament als usuaris, l'associació es posarà en contacte amb tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per a oferir-los les seves propostes i solucions.

Adicae rebutja les amenaces que en matèria de restricció de crèdit i altres similars han començat a llançar entitats bancàries que estan declarant increments de beneficis de dos dígits, amb volums de milers de milions d'euros". Considera a més que aquesta actitud és un mal camí per al restabliment de la confiança perduda en els últims anys amb els innombrables conflictes i abusos massius sobre els consumidors.

Així mateix, ADICAE impulsarà un immediat Observatori específic dirigit a vigilar i evitar especialment possibles pràctiques de fraudulent trasllat del cost dels impostos a les persones consumidores, tant en el cas de la banca com de les energètiques.

 

 

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 607261951 o bé a través de l'email prensa@adicae.net per a declaracions del President d’ADICAE i de l'equip tècnic de l'Associació a través de videoconferència o per via telefònica.

 
Els petits accionistes del "Popular" troben una via de compensació en el procés penal, després que la Justícia recolzés la postura d'ADICAE
imagen

Com ja va assenyalar en el seu moment l'associació, que exerceix d'acusació en el procés penal, la "cridanera" exempció de responsabilitat que en el pla civil el TJUE va establir per al Santander enfront dels afectats pel Popular no és aplicable a l'àmbit penal ni al procés que se segueix en l'Audiència Nacional, en el qual l'Associació agrupa més de 3.000 petits estalviadors-accionistes.

 

Barcelona, 26 de juliol de 2022. ADICAE aclama l'acte del Jutjat Central d'Instrucció número 004 de Madrid, en el qual, s'accepten les al·legacions que l'associació va presentar després de la sentència del 5 de maig de Tribunal Suprem de Justícia (TJUE).

En aquesta sentència, el TJUE s'oposava al fet que les persones consumidores, que van adquirir accions del "Popular" abans de la seva resolució, poguessin exigir responsabilitats al Santander per la informació continguda en la publicitat del seu fullet, o fins i tot, exercir una acció de nul·litat de contracte de subscripció d'aquestes accions, la qual cosa donaria lloc a la restitució de les quantitats invertides i dels seus interessos.

Per a aconseguir que aquests petits estalviadors-accionistes recuperessin la inversió, més de 3.000 que ADICAE reuneix i representa, l'associació va formular al jutge un text amb al·legacions, que es vertebrava en l'evident responsabilitat civil subsidiària del Banc Santander.

Així ho argumentava l'associació: "En aquest sentit, hem de recalcar que atesa l'excepcionalitat manifestada pel mateix tribunal ha de ser objecte d'interpretació (per excepcional) restrictiva les consideracions d'aquest i, per tant, els supòsits que no es reflecteixen no són oposats al dret de la unió. És a dir, en cas que l'adquisició d'aquestes accions no fora en l'OPS, que fossin adquirides en el mercat secundari de valors, sí que hauria d'entendre's que és possible aquesta demanda de rescabalament d'aquestes quantitats".

Amb aquestes dades sobre la taula, el jutge instructor del cas, José Luis Calama, ha considerat que dins del procediment penal “no resulta aplicable la sentència del TJUE”, en la qual es va basar la defensa del Santander.

Així mateix, el jutge discrepa amb la postura d'aquest: “A efectes dialèctics, dissentim "ad integrum" de tal pretensió tenint en compte que en aquest procediment penal, al nostre judici, no resulta aplicable la sentència del TJUE”.

Per tant, aquests petits estalviadors-accionistes han trobat en la via penal una fórmula per a poder rescabalar el greuge ocasionat per la compra d'accions del Banc Popular, via en la qual ADICAE continua defensant als consumidors petits estalviadors-accionistes que continuen sumant-se al procés.

 

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 607261951 o bé a través de l'email prensa@adicae.net per a declaracions del President d’ADICAE i de l'equip tècnic de l'Associació a través de videoconferència o per via telefònica.

 

 
La banca fa front a Calviño i aconsegueix dilatar el procés d'aprovació del nou impost
imagen

Tal com s'havia comprovat des de l'anunci del nou impost pel President del Govern, tota la banca i totes les seves institucions, inclòs el BCE de De Guindos., s'oposen a qualsevol impost especial per a la banca amenaçant amb “grans mals al sistema financer espanyol”.

Les persones consumidores, que mai han estat consultades pel Ministeri d'Economia, consideren que seria una lamentable decisió retrocedir en aquesta qüestió per la pressió del lobby bancari.

Barcelona, 22 de juliol de 2022. El que tots donin per descomptat que l'Estat Espanyol no té institucions que garanteixin que es compleix la Llei respecte al tracte als usuaris bancaris posa en qüestió el mateix Estat de Dret.

Avui la ministra d'Assumptes Econòmics s'ha reunit amb les entitats financeres i les seves patronals per a exposar com serà l'impost a la banca, amb el qual s'estima recaptar 1.500 milions d'euros. AICEC-ADICAE reclama que la ministra Calviño expliqui als consumidors i els seus legítims representants els termes del seu “diàleg” amb la banca i les seves perspectives concretes sobre l'impost.

Per al president d'ADICAE Manuel Pardos, a la reunió amb tot el lobby bancari pot aplicar-se-li el mantra llatí de “la muntanya va parir un ridícul ratolí”. Més encara, els al·legats de “confiança” de la representant del Govern a la "voluntat" d'una banca que ja ha manifestat per terra, mar i aire la seva oposició a aquest i a qualsevol impost o taxa, i la trajectòria de la qual no es compadeix amb un tracte just als consumidors resulten summament preocupants, i requereixen informació i aclariment sobre el gravamen respecte de la definició del qual Calviño ha remès a una pròxima proposició de llei que pot prolongar-se indefinidament i finalment quedar en res.

"Nadia Calviño mai s'ha reunit amb els consumidors. No obstant això, Ribera per a abordar el també anunciat impost a les elèctriques, si ho ha fet. Encara que no ha estat útil per a res, perquè després tolera que el president d'Iberdrola insulti als consumidors", remarca Manuel Pardos, president d'AICEC-ADICAE.

També es recorda a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) i al Banc d'Espanya (BdE) que tenen les suficients competències i obligacions per a supervisar que no es traslladi els costos als usuaris. 

Per a donar aquestes garanties als usuaris AICEC-ADICAE crearà l'observatori del compliment contra qualsevol frau dels nous impostos temporals.

 

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 607261951 o bé a través de l'email prensa@adicae.net per a declaracions del President d’ADICAE i de l'equip tècnic de l'Associació a través de videoconferència o per via telefònica.

 
ADICAE considera que la pujada de tipus d'interès del BCE és més un suport a la banca que una mesura contra la inflació
imagen

El lobby bancari i financer aconsegueix una pujada major dels tipus oficials a Europa conforme als seus interessos

AICEC-ADICAE adverteix als consumidors perquè no es deixin portar per la campanya de missatges especulatius que els indueixin a prendre decisions no ben informades sobre contractació o canvis en hipoteques

 

Barcelona, 21 de juliol de 2022. L'Associació destaca que la banca ja s'havia avançat a pujar les hipoteques i forçant a l'Euríbor fins més de l'1% en què està situat avui. D'aquesta manera, i amb el tipus oficial del BCE en el 0% fins ara, la banca i els serveis financers demostren que no li agraden els tipus d'interès negatius ni baixos, i per això faran pressió per a una pujada que el BCE no ha de compassar als seus interessos.

En opinió d’AICEC-ADICAE, a més, l'increment del tipus oficial del BCE respon més a la mateixa pressió i interessos d'una banca que aspira a ampliar els seus marges i continuar cobrint els seus balanços que a una efectiva mesura de control de la inflació.

Segons ha recordat el President d’AICEC-ADICAE, Manuel Pardos, "molt possiblement veurem tota una intensa campanya comercial de la banca per a instar les persones consumidores a contractar ja i amb urgència, sota l'especulatiu missatge que els tipus pujaran més, i per a portar als actuals hipotecats als productes (fix o variable) que en major mesura interessi al banc", qui ha afegit que "encara que segons hi ha pronòstic de què la pujada de tipus baixi la contractació d'hipoteques, l'actual situació de greus problemes de rendes familiars obre la porta a campanyes de "crèdit fàcil", personal i al consum que també es veuran encarits"

Per això s’insta als consumidors a no deixar-se portar per missatges especulatius que els impulsin irracionalment a contractar una hipoteca abans que pugui haver-hi més pujades de tipus, així com a valorar amb deteniment possibles "ofertes" per a passar les seves hipoteques variables contractades a hipoteques fixes. En tots dos casos la cautela en relacionar-se amb la banca ha de ser el punt de partida, i la informació exhaustiva sobre les decisions a prendre resulta clau.

D'altra banda, l'Associació dona suport a l'anunci del BCE de vigilància sobre les condicions de finançament de les entitats de crèdit perquè, especialment respecte de les hipoteques, no pertorbin la política monetària més encara a Espanya després de l'experiència de la bombolla. D'igual forma s'ha valorat positivament que el BCE, malgrat la lluita contra inflació, mantingui el suport als països del sud enfront de potencials desequilibris de la prima de risc.

 

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 607261951 o bé a través de l'email prensa@adicae.net per a declaracions del President d’ADICAE i de l'equip tècnic de l'Associació a través de videoconferència o per via telefònica.

 
ADICAE apel·la davant el Suprem el plantejament de qüestions prejudicials al TJUE per les clàusules sol
imagen

L'Associació ha presentat un recurs en entendre que l'Alt Tribunal furta el necessari dret del tribunal europeu en conèixer els antecedents legals, jurisprudencials i processals espanyols respecte a les qüestions elevades a la UE

ADICAE compareixerà davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Barcelona, 14 de juliol de 2022. Després que el passat 4 de juliol el Tribunal Suprem decidís, en contra del criteri d’ADICAE i de la Fiscalia, elevar dues qüestions al Tribunal de Justícia de la Unió (TJUE) sobre la macrodemanda d'ADICAE per les clàusules sòl en préstecs hipotecaris, l'Associació ha interposat un recurs de reposició enfront de l'esbiaixada fórmula emprada per a consultar a la Unió Europea uns aspectes ja resolts en la jurisprudència nacional i comunitària.

No en va, l'associació va qualificar de vergonyosa la decisió del Suprem, pel fet que l'abusivitat d'aquestes clàusules ja ha estat confirmada i resolta per diverses instàncies judicials, inclosa l'europea.

Contràriament al que s'estableix en l'article 94 del Reglament del TJUE, que determina que en plantejar una qüestió prejudicial s'han d'exposar, a més de les disposicions nacionals que puguin ser aplicables a l'assumpte, la jurisprudència nacional pertinent, al Suprem ha presentat dues preguntes al Tribunal Europeu sense fer referència explícita, com l'obliga la norma i va sol·licitar ADICAE, a resolucions claus sobre aquest tema.

Les mateixes que l'associació va assenyalar en les seves al·legacions i entre les quals resulten claus diverses sentències i actuacions en els quals ja va rebutjar de manera inapel·lable els plantejaments de la banca i aclarint l'abast de l'acció col·lectiva dels consumidors.

Per això, i enfront de la indefensió que aquestes posicions suposen per a les persones consumidores, ADICAE, sense esperar a la seva personació en el TJUE i sense rendir-se davant aquest nou retard en resolució de les clàusules sòl, ha iniciat accions judicials, com l'assenyalada i altres de caràcter extrajudicial, en defensa dels interessos i drets dels consumidors davant un cas que podria derivar, com va apuntar l'Associació fa unes setmanes, en un ridícul més gran del Tribunal Suprem com a màxim òrgan judicial espanyol.

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 607261951 o bé a través de l'email prensa@adicae.net per a declaracions del President d’ADICAE i de l'equip tècnic de l'Associació a través de videoconferència o per via telefònica.

 
Consultar l'arxiu amb totes les notícies


 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email