Com associació de consumidors, pretenem compensar la gran diferència que existeix entre el ciutadà i les grans entitats financeres, cada vegada més allunyades dels interessos dels usuaris. El nostre objectiu és aconseguir una societat més justa des de l'àmbit del consum financer, millorant la informació i les relacions entre empreses financeres i els consumidors.

UNITS SOM MÉS FORTS, ASSOCIA'T I GUANYARÀS !!

 
Si ets un dels afectats de ARTE Y NATURALEZA, has de saber que s'ha iniciat un nou pagament.

L’associació va ser notificada de la presentació per part de l'Administració Concursal d'Arte y Naturaleza de la Proposta de Pla de Pagament als creditors afectats per la liquidació.


Des d'Aicec-Adicae informem que si tens crèdits reconeguts, rebràs una notificació per correu postal on s’informarà sobre l'import a rebre.


1- En cas que l'import sigui superior a tres euros, enviaran les indicacions per al cobrament a través d'una transferència bancària, seguint les directrius establertes al document judicial.

2- Si l'import és inferior a tres euros, es realitzarà una consignació judicial de la quantitat corresponent, i el pagament es durà a terme pel Jutjat Mercantil núm. 6 de Madrid.

En cas que no hagis rebut la notificació postal a l'adreça registrada als arxius de l'entitat concursada, es pot accedir al formulari digital mitjançant el següent enllaç:

L'enllaç al formulari digital és: https://form.arteynaturaleza.com/ws/Solicitud_Formulario/

La resposta s'ha d'enviar exclusivament per correu postal o mitjançant el formulari digital corresponent. Informem que no acceptaran entregues en persona ni enviaments per correu electrònic.


 

 
Adicae ofereix sessions formatives gratuïtes sobre inversions sostenibles

Alguna vegada has pensat en l'impacte que tenen les inversions que es realitzen? Com afecten el medi ambient els actes que fem?


En un món en el qual la preocupació pel medi ambient és decisiu, ADICAE en col·laboració amb un projecte internacional amb Better Finance ensenyarà com obtenir rendibilitat dels estalvis a través d'inversions sostenibles i com invertir de manera segura i fiable en productes «verdes». Impartirem cinc seminaris dirigits per líders amb gran coneixement en inversions i sostenibilitat que respecta l'equilibri entre el benefici econòmic, les cures del medi ambient i el benestar social.


En cada seminari la matèria que es tractarà és la següent:


Seminari 1: Introducció a la Inversió - Visió general dels actius financers sostenibles


Seminari 2: Perspectiva climàtica de la inversió - Quina és la normativa que hauran de complir les inversions verdes?


Seminari 3: Perspectives del sector - Presentació de les eines de finançament sostenibles a nivell estatal


Seminari 4: Riscos financers relacionats amb el clima - Comprensió de la relació entre els riscos climàtics i els riscos financers


Seminari 5: Greenwashing o «blanqueig verd» - Com identificar quines inversions estan protegides del «blanqueig verd»


Crearem grups de treball que es podran intercomunicar en tot moment amb un xat de debat i intercanvi d'experiències durant tot el projecte. Per aquells participants que hagin participat en almenys 4 de les 5 sessions podran sol·licitar un certificat d'assistència.


Pots consultar més informació en: https://ahorro-inversion.adicae.net/adicae-colabora-con-better-finance-para-ensenar-como-realizar-inversiones-sostenibles/


NO HO DUBTIS I APUNTA'T!


Et pots inscriure en el següent enllaç: https://docs.google.com/forms/d/1--rP6qKWniTKvkO9FdJd577aQqCvE2Vd242YZMYw4bs/edit


 

 
Reclama les despeses hipotecaries: Què diu el TJUE?

El passat 25 de gener del 2024, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es va pronunciar respecte al termini de preescripció per sol·licitar la devolució de les despeses hipotecaries contractades en hipoteques signades abans del 2019.


La postura adoptada pel TJUE modifica en certa mesura la determinació efectuada pel Tribunal Suprem a la sentència emesa el 24 de gener de 2019. A més, contradiu les posicions sostingudes per l'Audiència Provincial de Barcelona i altres tribunals que havien desestimat demandes en considerar que el termini per a la reclamació començava al moment de la constitució de la hipoteca.


En aquest sentit, el TJUE sosté que els consumidors no estan obligats a posseir coneixements específics ni a estar al corrent que les clàusules eren abusives. Així, es dedueix que la restitució de les despeses esmentades comença una vegada que el consumidor té coneixement que la clàusula del seu contracte és abusiva i dels drets que li assisteixen.


Amb aquest pronunciament, el TJUE recolza en certa mesura la postura que l'associació ha defensat des del 2017. Des de la nostra associació, insistim que la nul·litat d'una clàusula i les conseqüències corresponents són imprescriptibles. Per tant, encara que hi hagi un termini en el futur, considerem viable la presentació de reclamacions.


Per tant, instem a totes les persones consumidores que encara no hagin efectuat la reclamació i tinguin la clàusula inclosa en el préstec hipotecari que ho facin sense demora.


És fonamental no confondre aquestes despeses amb les relacionades amb la compravenda, i amb la compra amb subrogació de promotor ja que aquests han de ser assumits pel consumidor.

 
Reclamacions i Defensa dels Drets dels Consumidors: tancament inesperat de Clíniques Estètiques i Dentals

Davant la notícia recent sobre el tancament inesperat de les clíniques estètiques dels Centres Ideal, del Centre dental CareDent a Sabadell i dels centres d'estètica Dorsia a Manresa i Badalona AICEC-ADICAE organitza la reclamació dels afectats que tenen serveis contractats i s'han vist perjudicats en quedar els seus tractaments incomplets o sense executar.


L'Associació ha pogut recopilar i constatar les nombroses reclamacions dels consumidors al voltant de la manca de prestació de serveis i d'informació per part dels Centres, davant la qual cosa inicia una campanya d'informació per als afectats pel tancament de les clíniques i comença a organitzar la defensa dels seus drets.


És crucial tenir en compte que, si els serveis van ser finançats mitjançant crèdit al consum proporcionat pel propi centre d'estètica, tenen dret a la suspensió dels pagaments, per això es recomana enviar una reclamació mitjançant correu certificat o burofax a l'adreça postal del centre. En cas de no rebre una resposta adequada, ADICAE durà a terme un estret seguiment de l'actuació abusiva que puguin prendre les financeres.


Per als consumidors que hagin fet pagaments amb targeta de crèdit, s'aconsella posar-se en contacte amb l'entitat financera per explorar la possibilitat d'anul·lar els càrrecs com més aviat millor.


En el cas de pagaments realitzats en efectiu o mitjançant un crèdit personal no vinculat directament al finançament dels tractaments, el procediment implica presentar una reclamació al centre d'estètica. Si no es rep resposta satisfactòria en un mes, es pot considerar la via judicial.


És fonamental per a tots els afectats recopilar la documentació pertinent sobre els tractaments, incloent-hi publicitat inicial, pressupostos, contractes i còpies de l'historial clínic, ja que això podria donar suport al procés de reclamació.


AICEC-ADICAE es compromet a acompanyar els afectats i prendre les accions necessàries per defensar els drets dels consumidors.


L'Associació destaca la rellevància de la normativa vigent sobre crèdit al consum, i subratlla que la manca de prestació d'un servei, com ara un tractament d'estètica, allibera el consumidor de l'obligació de pagar el crèdit subscrit per a aquest servei. Fins i tot, s'obre la possibilitat de reemborsar part de l'import ja abonat en cas que el valor del servei rebut sigui inferior al total de les quotes abonades.

 
L'ADVOCADA GENERAL DEL TJUE SRA. LAILA MEDINA DONA LA RAÓ A ADICAE EN LA MACRODEMANDA DE CLÀUSULES SOL

AICEC-ADICAE té plena confiança que la sentència que emetrà el TJUE amb posterioritat a aquest comunicat serà un crit d’atenció a la justícia espanyola en benefici de les persones consumidores.


Barcelona, 18 de gener de 2024. L'Advocada General del TJUE ha contestat avui a les dues qüestions prejudicials formulades pel Tribunal Suprem al TJUE. En la seva exposició ha determinat, de manera nítida i contundent, que cap disposició de la Directiva del Consell referida a les clàusules abusives en els contractes amb consumidors s'oposa al control de transparència de les clàusules sol en els procediments col·lectius, i com hauria de resoldre el TJUE centrant-se en les pràctiques estàndard de les entitats bancàries referent al consumidor mitjà, perquè entendre el contrari seria contrari a la finalitat de les accions col·lectives i incompatible amb la tutela judicial efectiva del dret dels consumidors.


Afirma que també és possible dur a terme aquest control judicial quan el procediment es dirigeix contra un nombre considerable d'entitats financeres i afecta a nombrosos contractes, sempre que aquests professionals siguin d'un mateix sector econòmic i les clàusules siguin similars, indicant que és al Tribunal Suprem a qui correspon determinar si existeix aquest grau de similitud, però recordant que en aquest cas tots els professionals són entitats bancàries i totes les clàusules sòls tenen la mateixa finalitat, limitar la variabilitat a la baixa del tipus d'interès per sota d'un determinat nivell, la qual cosa suposa un “fort indici” que existeix una similitud suficient.


A més, l'advocada general indica que aquest control de transparència ha de dur-se a terme sobre la base d'un criteri objectiu -no subjectiu d'un en un- que és el mateix que dir que no és necessari analitzar si es va donar la informació oportuna a cada consumidor. El que s’ha d’analitzar conjuntament per a identificar si la clàusula és o no transparent són els documents tipus i pràctiques contractuals i precontractuals estandarditzades. Aquesta labor ja va ser realitzada per l'Audiència Provincial de Madrid que ja va identificar que “les pràctiques incloïen emmascarar o aombrar l'efecte de la clàusula, la seva ubicació en el contracte i la seva presentació conjunta amb el pacte de limitació a l'alça”. 


Per tant, és perfectament possible la fixació del consumidor mitjà, independentment del numero d'entitats o afectats que hi hagi. A més,  l'homogeneïtat existeix, i és indiferent que els coneixements específics dels consumidors siguin majors o menors o, tal com va al·legar en la vista l'advocada general d’ADICAE, no és rellevant l'edat dels consumidors, ni el seu nivell educatiu o la seva professió, com tampoc ho és el fet que les clàusules sol s'hagin utilitzat durant un llarg període de temps en el qual l'opinió general ha anat tenint cada vegada més coneixement d'aquestes.


Finalment, respecte de les al·legacions de les entitats bancàries dient que el litigi és “immanejable” pel nombre d'afectats i entitats o la restitució dels diners que ha de fer-se individualment al consumidor en execució de sentència, diu la Sra. Medina que no són un criteri jurídic per a excloure els procediments col·lectius i que “l'òrgan judicial ha d'adoptar les mesures necessàries perquè l'acció prosperi”.


La data de la resolució definitiva del TJUE es publicarà també en CÚRIA -el temps mitjà sol estar en 4 mesos des que es pronuncia l'Advocada General- i tornarà així aquest procediment a la Sala Civil del Tribunal Suprem que resoldrà els recursos de cassació presentats per les entitats bancàries. 


L'habitual és que la Sentència mantingui la mateixa línia de l'Advocada General, encara que en alguns altres assumptes de consum no ha estat així. ADICAE continuarà interpel·lant als consumidors afectats a recuperar per fi els seus diners, i a mantenir els mateixos arguments que defensem des de fa més de deu anys


Aquests arguments van ser avalats pel propi Tribunal Suprem en la sentència núm. 408/2020 de 7 de Juliol: en la mateixa, encara que va desestimar una acció col·lectiva de l'associació ASUFIN en relació amb els SWAPS, sí que va dir que en l'àmbit concret de les clàusules sòl, és perfectament possible el control abstracte propi de les accions col·lectives. El control es faria amb la ponderació de circumstàncies concretes relatives al grau de consciència del consumidor sobre la càrrega jurídica i econòmica d'aquesta clàusula. Això es justifica en aquest cas “per l'existència de condicions generals de la contractació emprades en una pluralitat de contractes i en la utilització pel predisponent de pautes estandarditzades en la contractació d'aquests préstecs, propis de la contractació en massa”. És a dir, l'Advocada General ve a coincidir en aquests mateixos arguments ja exposats pel Tribunal Suprem fins i tot anteriorment, i que han estat els defensats per ADICAE en la vista que es va celebrar el passat 28 de Setembre de 2.023 pel seu equip jurídic, i que han estat plenament recolzats en les seves conclusions per l'Advocada General.


Podem dir, per tant, sense cap lloc a dubtes que L'ADVOCADA GENERAL RECOLZA A ADICAE i que, tot apunta al fet que una vegada que el TJUE dicti Sentència en el sentit avançat per l'Advocada General, per lògica el Tribunal Suprem, una vegada resoltes les qüestions plantejades, desestimarà els recursos de cassació de totes les entitats bancàries i tots els consumidors afectats per la clàusula sol en aquest país podran recuperar els seus diners definitivament.


AICEC-ADICAE una vegada més es posa per davant i a la disposició de les persones consumidores de Catalunya per a la completa desaparició d'aquests abusos bancaris, proposant als Tribunals que procedeixin promovent solucions jurídiques col·lectives contra els abusos als consumidors.

 
Consultar l'arxiu amb totes les notícies


 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email