Com associació de consumidors, pretenem compensar la gran diferència que existeix entre el ciutadà i les grans entitats financeres, cada vegada més allunyades dels interessos dels usuaris. El nostre objectiu és aconseguir una societat més justa des de l'àmbit del consum financer, millorant la informació i les relacions entre empreses financeres i els consumidors.

UNITS SOM MÉS FORTS, ASSOCIA'T I GUANYARÀS !!

 
AICEC-ADICAE demana a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no cedeixi davant el xantatge de les grans immobiliàries i els grans fons d'inversió
imagen

Durant el tercer trimestre del 2022, la ciutat comtal va disparar el preu dels seus lloguers per sobre dels 1.066 euros mensuals, arribant a màxims històrics

Barcelona va ser la ciutat espanyola que va experimentar l'augment més gran de preus (+ del 25%)

 

Barcelona, 1 de febrer de 2023. La bombolla immobiliària que va portar la crisi econòmica de 2008, va ser el detonant que va provocar que les entitats financeres es quedessin amb milers d'habitatges que amb el temps han passat a formar part de fons d'inversió que van aprofitar la situació econòmica per la qual estava passant el país, per a adquirir amb amplis descomptes les hipoteques fallides i cases embargades a les famílies perjudicades.

AICEC-ADICAE posa en manifest l'activitat actual d'aquests fons d'inversió com una de les causes que han provocat un increment de màxims històrics del preu del lloguer d'habitatges a la ciutat de Barcelona. Ara, aquests fons, en el seu afany de generar altes rendibilitats, estan incrementant de manera agressiva els preus dels contractes de lloguer, incloent-hi fins i tot noves clàusules abusives que contradiuen la Llei d'Arrendaments Urbans.

L'Associació insta la senyora Colau que defensi els drets de les persones consumidores a tenir un habitatge digne i no abaixar el cap davant les pressions i els abusos que s'estan donant en l'actualitat per part dels fons d'inversió que s'han convertit en les majors agències immobiliàries del país.

Des de març de 2022 les pujades en els preus de lloguer estan topades pel Govern fins a un 2% amb excepcions. AICEC-ADICAE destaca la falta d'eficàcia d'aquesta disposició per les excepcions que comporta la mateixa. Els arrendadors utilitzen aquesta situació del mercat per a pressionar als seus inquilins a arribar a un acord, encara que resulti perjudicial per a ell, per la difícil situació de trobar unes condicions similars en el mercat actual. De no arribar a un acord, pot resultar fàcil per al propietari finalitzar el contracte al·legant un ús familiar de l'habitatge i al cap de dos mesos tornar a publicar de nou l'oferta a un preu més alt.

La situació per a aquest 2023 no s'espera millor. A Espanya, 32 ciutats han registrat unes pujades de preus superiors a l'última taxa d'inflació del 5,6% del mes de desembre, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Barcelona, amb un preu mitjà de 19,3 euros/m² encapçala aquesta llista de ciutats, sent la més cara en lloguer habitatge per davant de Sant Sebastià (16,3 euros/m²) i Madrid (16,2 euros/m²). El preu per m² a Barcelona província va augmentar fins a un 16,5% enfront del mateix mes de 2021. Ciutat Vella (20,8 euros/m²), Sarrià-Sant Gervasi (20,7 euros/m²) i Eixample (20,6 euros/m²) són els barris de la capital catalana que concentren els preus més alts de lloguer.

 

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 933 425 044 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
La informació que el teu banc ha de facilitar-te el mes de gener
imagen

AICEC-ADICAE recorda que les entitats bancaries estan en l’obligació de donar un resum anual de les comissions i interessos dels productes o serveis contractats, així com els possibles canvis de condicions. 


Barcelona, 13 de gener de 2023. Durant els últims dos anys l'augment dels imports cobrats per comissions, com la del manteniment del compte, s'ha vist incrementada considerablement. Per això, és important estar al corrent de les condicions que es tinguin contractades i els canvis que les entitats fan unilateralment.

Compte amb això! Les comunicacions es rebran amb l'opció triada per rebre les comunicacions de la teva entitat bancària. Per tant, es podrà rebre a través de correu ordinari si així ho tens establert, però també es pot rebre de manera telemàtica per la qual cosa és crucial que revisis la safata d'entrada del teu correu en la pàgina web o en l'app de la teva entitat.

Aquest document haurà d'incloure els imports dels interessos aplicats, així com les comissions i les despeses que s'hagin carregat a un mateix client en l'exercici de l’any anterior.

En el cas de comptes o operacions atribuïbles a més d'un client (comptes amb diversos titulars, préstecs amb deutors solidaris o mancomunats, etc.), es comunicarà el present document de manera individualitzada a cadascun d'ells. No obstant això, en cada producte en el qual hi hagi més d'un titular, s'indicarà el nombre total de cotitulars.

Pel que respecta als préstecs i crèdits inclourà la següent informació per cadascun d'ells, els interessos aplicats (ordinaris o de demora) així com les comissions aplicades, separades pels següents conceptes: estudi, obertura o formalització de l'operació; modificació o novació de les condicions de l'operació; cancel·lació anticipada; reclamació de deutes impagats i despeses també desglossades per conceptes.

Amb el cas de les targetes de crèdit, que incloguin finançament, també recull un aportat amb informació diferenciada sobre interessos, comissions i despeses semblant als préstecs i crèdits.

Aquest document resum, també recollirà les comissions i despeses cobrades per serveis que impliquin o tinguin la seva base en una relació continuada amb el client com poden ser productes d'inversió col·lectiva, fons de pensions entre d'altres.

Les entitats hauran de posar a disposició dels seus clients les comissions pels serveis que ofereixen tant a les seves oficines com als portals digitals, i hauran d'estar a disposició del client en qualsevol moment i de forma gratuïta.

Recordeu que davant de la modificació unilateralment del contracte d'un servei bancari l'entitat ho haurà de comunicar al client amb una antelació superior a un mes, amb la finalitat que aquest pugui decidir si vol rescindir el contracte.

 

 

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 933 425 044 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
Compte amb la pujada de gener
imagen

S’han de planificar ingressos i despeses

Barcelona, 10 de gener de 2023. Nadal, reis i rebaixes, són sinònims de consumisme... Arriben dates assenyalades en què les despeses de les famílies augmenten significativament, arribant a vegades al sobreendeutament a causa de finançar les compres de vegades sense coneixement del crèdit i sense informació prèvia.

Aquest creixement del consum també s'extrapola en una pujada dels contractes de finançament oferida per les entitats bancàries i 'fintechs', no només per a préstecs hipotecaris, sinó que cada cop més són habituals a la compra de tota mena de béns i serveis. Encara que en moltes ocasions s'ofereixen finançaments de menys de dotze mesos sense interessos, el problema arriba quan s'agrupen molts finançaments de petits imports.

Afectació als més vulnerables

La concessió d'aquests tipus de crèdits va lligada a un interès més alt a Espanya respecte a Europa, on els crèdits al consum s'han encarit gairebé en un punt respecte a l'any anterior. Tant és així que fins i tot empreses com Movistar, que no pertanyen al sector financer, han començat a oferir crèdits.

Les persones més vulnerables podrien ser les més afectades pel que fa al sobreendeutament que els hi pot provocar aquests crèdits al consum, crèdits ràpids o productes com targetes 'revolving', amb uns interessos molt elevats, aquestes últimes duplicant o triplicant l'interès. A més, a l'actual context d'inflació, moltes famílies es veuen obligades a demanar crèdits per necessitat per poder arribar a final de mes.

Les persones consumidores han de tenir una bona planificació dels ingressos i despeses per tenir un control sempre del que s'ha de pagar i quan s'haurà de pagar. En el cas d'haver de contractar un producte o servei financer, serà clau comparar les diferents opcions i llegir atentament totes les condicions per adquirir el producte que més convingui en cada situació.

AICEC-ADICAE defensa la protecció de les persones vulnerables en moments com la situació econòmica en què es troba actualment el món, i en el consum responsable per evitar caure en una situació de risc per a les famílies. Per això és important una bona educació financera que garanteixi la seguretat de conèixer el que es contracta en tot moment.

 
AICEC-ADICAE prepara una bateria de denúncies davant la pràctica d'incrementar els preus en els dies previs al Black Friday per a després publicitar suposades ofertes i descomptes
imagen

Les dades provisionals del sondeig que l'Associació està desenvolupant mostren que un 40% dels consumidors preveu gastar menys enguany que en les mateixes dates en 2021, i un 81% considera que un gran nombre de les ofertes d'aquests dies són enganyoses

AICEC-ADICAE surt avui Divendres 25 de novembre als carrers per a reivindicar els principis del consum ètic, crític i responsable enfront del consumisme incitat en el “Black Friday”

La banca se suma a l'impuls al consumisme i endeutament familiar amb suposades ofertes de “finançament gratuït” i converteixen les seves webs en un “basar” de venda de productes.

 

Barcelona, 25 de novembre de 2022. Després de recopilar i documentar múltiples casos d'increments artificials de preus de productes en les dates prèvies a aquest Black Friday, l'Associació verificarà en el dia d'avui les ofertes i descomptes aplicats als mateixos i formularà una bateria de denúncies davant les autoritats de consum en els casos en què el preu final resulti superior (malgrat les suposades "ofertes") a l'aplicat en els 30 dies previs a aquest 25 de novembre.

Com ha destacat el President d'AICEC-ADICAE, Manuel Pardos, "encara que resulta clau informar les persones consumidores davant d'aquests abusos i cridar la seva atenció enfront del consumisme que s'incita en aquesta data, no és suficient per a corregir una situació generalitzada de màrqueting i publicitat fraudulenta, i és necessari aplicar la legislació per a reforçar els drets dels consumidors".

Segons l'article 20 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, en les ofertes haurà de figurar amb claredat "el preu anterior juntament amb el preu reduït", entenent per preu reduït "el menor que hagués estat aplicat sobre productes idèntics en els trenta dies precedents". En la pràctica, AICEC-ADICAE ha pogut verificar múltiples casos d'increments de preus en l'últim mes, la qual cosa porta a considerar com a enganyoses les ofertes en les quals es compari el preu reduït amb el resultant d'aquestes pujades prèvies.

Com a exemple, AICEC-ADICAE ha trobat ordinadors portàtils que el 17 de novembre van passar de 899 a 1.199 euros, equips de so que en aquesta data van passar de 825 a 1.299 euros, plaques de cocció d'inducció de 379 euros que van pujar a 499 euros, o televisions que van incrementar el seu preu, també en la mateixa data, de 499 a 535 euros.

A més a més, aquest Black Friday equips de tècnics i voluntaris de l’Associació seran als carrers amb taules informatives en les quals es traslladarà als consumidors informació i consells sobre els seus drets, exposarà els casos d'abús detectats, i distribuirà guies i materials pràctics per a comprar amb garanties i sensibilitzar sobre l'impacte del consumisme en l'endeutament, l'economia familiar i el medi ambient.

En aquestes sortides als carrers AICEC-ADICAE prosseguirà completant el sondeig que està realitzant per a conèixer la perspectiva dels consumidors enfront del Black Friday i el Cibermonday (que es “celebra” el Dilluns 28 de novembre), que entre altres resultats provisionals llança la preocupant dada que un 60,8% dels consumidors recorre a la targeta de crèdit per a les seves compres en aquestes dates.

En aquest sentit, l’Associació de consumidors ha verificat com moltes entitats financeres s'han llançat a promoure l'impuls al consumisme i a l'endeutament amb motiu del Black Friday, oferint finançaments aparentment “gratuïts” i venent a través de les seves pàgines web productes diversos en “còmodes quotes” però ocultant l'increment de preu final a abonar, com en el cas del Banc Santander, que ofereix la compra d'una videoconsola el cost final de la qual passa de 799 a 1.029,24 euros en fraccionar el pagament.

Amb el lema “davant el dubte, no t'endeutis” AICEC-ADICAE destacarà als consumidors avui la importància de no deixar-se portar per ganxos comercials i dubtoses (o directament enganyoses) ofertes que inciten a adquirir un producte que no es necessiten.

Exemples d'Informació i materials que ADICAE traslladarà als consumidors: Full informatiu i Díptic exemple de pujades artificials de preus.

A Barcelona, durant el dia d'avui personal i socis/es de l'Associació es trobaran d'11 a 18:30 h a Plaça Catalunya núm. 17 (a prop del Banc d'Espanya), per informar i donar consells a les persones consumidores.

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 933 425 044 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
AICEC-ADICAE aprova amb un "suficient alt" amb interrogants, les mesures en matèria hipotecària anunciades avui per la ministra d'Economia, Nadia Calviño
imagen

L'Associació posarà al servei de les persones consumidores la seva xarxa d'assessors de deute en tota Espanya perquè puguin comptar amb les garanties suficients de beneficiar-se d'aquesta normativa.

Ampliar en 7 anys una hipoteca mitjana suposa per al consumidor el pagament extra de 12.411 euros en interessos.

Així mateix, AICEC-ADICAE qualifica d'excel·lent i de caràcter històric el projecte de llei de creació de l'Autoritat de Defensa del Client Financer.

 

Barcelona, 22 de Novembre de 2022. Després de l'anunci de la vicepresidenta primera del Govern de les mesures econòmiques acordades amb la banca per a “alleujar” la despesa hipotecària a famílies amb rendes de fins a 29.400 euros, l’associació agraeix que el Ministeri d'Economia hagi considerat oportú l'ampliació del marc de beneficiaris de les mesures, tal com l'associació li va plantejar en la reunió que es va mantenir el passat 24 d'octubre, així com la previsió de mesures de control, també proposades per ADICAE.

Mancant conèixer el detall de "la lletra petita" d'un acord entre banca i govern en el qual s'ha donat l'esquena a les associacions de consumidors. AICEC-ADICAE impulsarà, dins del projecte europeu que està desenvolupant, la seva xarxa d'assessors de deute per tota Espanya perquè els usuaris puguin comptar amb les garanties necessàries i obtinguin els beneficis reals de les mesures adoptades avui pel govern, que entraran en vigor el pròxim 1 de gener de 2023.

AICEC-ADICAE assenyala que, encara que les mesures es limiten als hipotecats amb un tipus variable, també aquells que compten amb un tipus fix poden caure en sobreendeutament. A més, és preocupant que no hi hagi un adequat repartiment dels costos de les mesures, que aparentment es descarreguen exclusivament en els consumidors malgrat els beneficis que ve declarant la banca en un context de crisi com l'actual.

Sobre aquest tema, l’associació de consumidors recorda que amb l'actual Llei de Crèdit Immobiliari, el consumidor hipotecat no pot ser reclamat judicialment fins a l'impagament de 12 quotes o un 3% del capital, de manera que fins a aquest nivell d'impagaments el banc no podria aplicar el venciment anticipat i per tant no podria executar la hipoteca. Aquesta “moratòria forçosa” per al banc tindria un cost del 2,5-3% d'interès de demora per a les persones consumidores.

Amb l'ampliació el consumidor continua abonant de més.

Tal com ha proposat el Govern, en relació amb l'extensió dels terminis de la hipoteca, si la quota s'amplia 7 anys en una hipoteca mitjana a tipus variable el consumidor, veuria reduïda la seva quota mensual en 100 euros aproximadament (de 624 a 519 euros), a canvi d'abonar 12.411 euros "extra" d'interessos.

Anunci històric de la "Autoritat Financera". 

D'altra banda, AICEC-ADICAE valora amb caràcter històric el projecte d'Autoritat de Defensa del Client Financer, que continuarà la seva tramitació en la Cambra Baixa, una iniciativa clau per la qual l’Associació porta lluitant més de dues dècades perquè es converteixi en llei, i que recolzarà en el seu tràmit parlamentari formulant a més les propostes de millora que cooperin a tombar les anquilosades fórmules vigents de relació i tractament a la clientela que continua aplicant la banca avui dia.


Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 933 425 044 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
Consultar l'arxiu amb totes les notícies


 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email