Com associació de consumidors, pretenem compensar la gran diferència que existeix entre el ciutadà i les grans entitats financeres, cada vegada més allunyades dels interessos dels usuaris. El nostre objectiu és aconseguir una societat més justa des de l'àmbit del consum financer, millorant la informació i les relacions entre empreses financeres i els consumidors.

UNITS SOM MÉS FORTS, ASSOCIA'T I GUANYARÀS !!

 
ADICAE, nou membre del Grup d'Usuaris de Serveis Financers de la Comissió Europea
imagen

La Comissió ha seleccionat a Víctor Cremades, director del consell jurídic d’ADICAE i membre de la seva junta directiva

El Grup d'Usuaris de Serveis Financers (FSUG en anglès), creat per la Comissió Europea en 2010 per a involucrar a les persones usuàries de serveis financers en l'elaboració de polítiques, ha seleccionat a Víctor Cremades, director del consell jurídic d’ADICAE i membre de la junta directiva, per a formar part del seu equip de treball.

L'experiència d’ADICAE en la representació i defensa dels consumidors financers s'ha traduït en aquesta important designació, en un àmbit en el qual Espanya ha liderat, desgraciadament, els conflictes financers amb els consumidors en les últimes dècades (participacions preferents, clàusules sòl, despeses hipotecàries, comissions bancàries…). L'associació ha acumulat un nombre destacat de resolucions del TJUE que venien a reposar drets dels usuaris que venien i són sistemàticament vulnerats.

La missió del FSUG és garantir l'aportació d'experts d'alta qualitat i representants dels usuaris i usuàries dels serveis financers a les iniciatives de la Comissió en matèries d'assumptes econòmics i monetaris, mercat interior i consum.

Les seves tasques inclouen assessorar la Comissió Europea en la preparació i aplicació d'iniciatives legislatives o polítiques que afectin els usuaris i usuàries dels serveis financers; identificar de manera proactiva les qüestions clau que afecten els usuaris i usuàries de serveis financers; i assessorar i mantenir el contacte amb els representants dels usuaris i usuàries de serveis financers i els organismes representatius a nivell nacional i de la Unió Europea.

El FSUG compta amb 20 membres que representen els interessos de les persones consumidores i inclouen acadèmics de prestigi acreditats en una visió pro-consumidor en l'àmbit dels serveis financers. Amb aquest nomenament, la veu d’ADICAE i de tots els consumidors serà present en aquest grup estratègic per a defensar els seus drets.

 
AICEC-ADICAE qualifica d"urgents i imprescindibles" les mesures aprovades avui pel Consell de Ministres davant l'espiral i descontrol dels preus de l'electricitat
imagen

Mancant conèixer el detall del Reial Decret Llei l'Associació destaca l'impacte que la mesura tindrà entre milions de persones consumidores, que pot traduir-se en una rebaixa d'entre el 20 i el 30% de la factura, segons els experts consultats per ADICAE.

AICEC-ADICAE considera que aquestes mesures no podien demorar-se més davant la greu situació que afronten milions de famílies, i reclama a la Comissió Europea la màxima celeritat en la seva validació.

L'Associació anticipa que en finalitzar els 12 mesos d'aplicació d'aquestes mesures temporals serà necessari modificar l'esquema actual de fixació de preus, que distorsiona de manera abusiva per als consumidors el preu de l'electricitat, i insta el Ministeri a començar ja els treballs d'anàlisis i consulta per a la concreció d'una reforma de fons.

Barcelona, 13 de maig de 2022. L'Associació reitera la necessitat de revisar i reformar el sistema de fixació de preus per a la tarifa regulada, el qual comporta que l'electricitat generada per gas (només el 20% del total) determina el preu del conjunt del subministrament elèctric. Referent a això, un esborrany del Reial Decret Llei al qual ha tingut accés ADICAE incorporava una disposició que modifica la metodologia de càlcul del PVPC que cas de recollir-se finalment en el text definitiu suposaria l'obertura d'un debat que ADICAE considera ineludible, com és la reforma de l'actual sistema de fixació de preus de l'electricitat.

Enfront dels interessats i inveraces atacs que algunes de les grans elèctriques han vingut llançant contra la tarifa regulada, AICEC-ADICAE recorda que el PVPC ha resultat de manera sostinguda i en general una tarifa més barata que el mercat lliure, a la qual s'afegiran ara almenys per 12 mesos una rebaixa afegida. D'altra banda l'Associació destaca la necessitat d'estendre la informació sobre el Bo Social, al qual encara no accedeixen centenars de milers de consumidors que tenen dret a gaudir-ho i que en aquest moment i de manera temporal comporta descomptes d'entre el 60% i el 70%. Sobre aquest tema AICEC-ADICAE considera necessari, en l'actual situació, la pròrroga d'aquests descomptes.

Dins dels elements d'avanç que les mesures suposen ADICAE destaca el fet que segons l'esborrany al qual els seus equips tècnics han accedit no sols els consumidors que tenen contractat el PVPC serien destinataris d'aquestes, sinó que els que tinguin tarifa fixa en el mercat "lliure" també serien beneficiaris de les mesures en cas que renovessin o canviessin els seus contractes en aquest període de 12 mesos.

No obstant això considera que haurien de complementar-se les previsions aprovades avui amb la suspensió de tots els compromisos de permanència que les elèctriques han imposat als clients que compten amb subministraments contractats en el mercat lliure, tenint en compte que molts d'ells es veurien en cas contrari fortament condicionats o fins i tot limitats, per haver d'afrontar penalitzacions, per a canviar al mercat regulat i poder beneficiar-se de la reducció de la factura conseqüent. Una mesura necessària per a respondre a l'estratègia calculada de les grans companyies del sector perquè els consumidors es passin en massa al mercat lliure, que des que va començar la seva existència ha estat un 20% més car que el regulat i ha acumulat més males pràctiques i abusos si cap per als consumidors, pràctiques que AICEC-ADICAE ve denunciant des de fa diversos anys.

Segons el parer d’AICEC-ADICAE aquestes mesures o altres que puguin prendre's han de finançar-se amb càrrec als “beneficis caiguts del cel” de les elèctriques, que en el cas de les grans elèctriques espanyoles porten anys duplicant en beneficis a les europees en un país en el qual els consumidors tradicionalment hem tingut els preus més cars de tota Europa.

 
Fòrum Filatèlic, Afinsa i Art i Naturalesa, una estafa piramidal sense resoldre després de 16 anys
imagen

Barcelona, 3 de maig de 2022. El 9 de maig de 2006 l'Agència Tributària intervenia les empreses Fòrum Filatèlic, Afinsa i Art i Naturalesa sota els càrrecs d'estafa i blanqueig de capitals deixant a prop de 500.000 famílies sense els seus estalvis.

Les empreses ordidores de l’estafa piramidal més gran coneguda a Espanya, van aconseguir defraudar més de 6.700 milions d'euros, i ho van fer, inconcebiblement, gràcies a l'aval de les institucions públiques, personalitats polítiques de diferent signe i l'activitat es va desenvolupar davant la passivitat dels supervisors estatals.

Venien productes d'estalvi segur, no obstant això, no comptaven amb la supervisió del Banc d'Espanya ni de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, aquest va ser el motiu pel qual l'Audiència Nacional va eximir a l'Estat de rescabalar als afectats, malgrat que la CNMV, ja l'any 1999 havia denunciat que eren quiosquets financers. Aquesta estafa piramidal també ha constatat el fracàs monumental de la justícia espanyola que després de 16 anys encara no ha tancat els processos judicials.

ADICAE ha plantejat una infinitat de propostes, la més ressenyable va ser la que va obtenir el suport unànime de la Mesa d'Economia del Congrés on es va proposar que l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) fes una oferta d'adquisició als afectats sobre les quantitats reconegudes i que fora la Fabrica de Moneda i Timbre la que es fes càrrec dels segells i de les obres d'art.

Els afectats de Fòrum han recuperat un 23,5% (3 pagaments) de l'import reconegut i els d'Afinsa un 15,7% (4 pagaments). No obstant això, hi ha molts afectats, que ha pesar de tenir dret a cobrament, no han percebut totes o alguna de les quantitats, això es deu; al fet que han canviat de número de compte, han mort o a altres circumstàncies, en tot cas han de posar-ho en coneixement del jutjat o de l'administració concursal segons siguin de Fòrum o d'Afinsa, també poden fer-ho a través de AICEC-ADICAE

ADICAE és l'única associació que 16 anys després continua representant als afectats i els continua animant a no perdre l'esperança, a reivindicar els seus drets i a fer visible aquest frau un any més.

Article publicat a ZONA SEC

 
Les hipoteques afegeixen pressió a les persones consumidores sotmeses a una inflació històrica i uns preus de l'energia descontrolats

AICEC-ADICAE alerta de la necessitat de preveure i anticipar mesures institucionals de resposta a la preocupant situació que la combinació d'intenses pujades de preus i l’alça dels tipus d'interès pot generar a les persones consumidores


La progressiva pujada de l'Euribor, tipus de referència en la immensa majoria dels préstecs hipotecaris, i les perspectives de pujades de tipus del BCE, eleven el cost de les hipoteques, que augmenten les seves quotes en 384 euros a l'any enfront del tancament de desembre de 2021


La banca aprofita la pujada de l'Euribor (què el dimecres passat va entrar en positiu per primera vegada des de 2016, amb el 0,005%) i les perspectives d'evolució del mateix per a reprendre l'oferta d'hipoteques a tipus variable, demostrant com a fals l'argument que fins al moment anaven  emprant de foment de les hipoteques "fixes" com a benefici pels consumidors.


Barcelona, 19 d’abril de 2022. L'Euríbor, principal índex de referència per a calcular la revisió dels tipus d'interès variable en els préstecs hipotecaris, va entrar en positiu per primera vegada des de 2016 aquest passat dimecres, quan es va situar en el + 0,005% (nivell que no aconseguia des de l'11 de gener de 2016) després d'haver aconseguit el seu mínim el 20 de desembre de 2021 amb un -0,518%.


D'aquesta manera, avui dia la hipoteca mitjana costa 384 euros més a l'any enfront del tancament del desembre passat, i de continuar aquesta tendència la resta del mes, aquells que hagin de revisar la hipoteca amb les dades del tancament d'abril veuran com les seves quotes s'encareixen. Una situació que se suma a l'increment de riscos d'impagament de les quotes derivat de la fi de les moratòries implementades durant la pandèmia, riscos que ja van començar a manifestar-se el passat 2021 en els préstecs al consum. En el cas de les hipoteques, encara que la morositat va tancar 2021 en el 3,06%, en la seva primera pujada trimestral des de juny de 2020.


Davant aquesta situació, les entitats bancàries han canviat l'estratègia de la seva oferta hipotecària, reforçant l'oferta de préstecs a variable, que en aquest moment és el que els reporta majors expectatives de creixement dels seus ingressos per interessos, i encarint els referenciats a fix que encara que es mantenen en nivells continguts experimenten pujades del 25% (passant en molts casos de l'1,30%-1,40% a l'1,65%-1,75%)


Aquesta pujada de l'Euríbor anticipa una pujada dels tipus d'interès en la zona euro davant l'elevada inflació, què enguany pot superar el 7% segons el Banc Central Europeu (BCE). AICEC-ADICAE considera que aquesta tendència és perillosa per a les persones consumidores, que no sols han de bregar amb l'augment dels preus de productes de primera necessitat a causa de la inflació, sinó que a més ara s'enfrontaran a pujades en  les hipoteques, exclusivament orientades al benefici de la banca.

 
AICEC-ADICAE insta a CaixaBank a aplicar mesures reals, serioses i responsables per a canviar la seva relació amb les persones consumidores

L'associació sol·licitarà que l'entitat deixi d'exhaurir les butxaques dels consumidors i reformuli les seves polítiques de vinculació i comissionsL'associació demanarà a CaixaBank que doni resposta als milers de consumidors immersos en processos judicials i doti de major transparència les qüestions relatives a la sostenibilitat


ADICAE serà present en la junta d'accionistes de CaixaBank mitjançant la delegació de vot de vosaltres, socis i accionistes de Caixabank, que se celebra avui a les 11.00 hores. L'associació abordarà els conflictes amb les persones consumidores, les comissions bancàries, la transformació digital i inclusió financera, i la política de sostenibilitat. Com en altres ocasions, AICEC-ADICAE denunciarà el model de negoci del sector bancari i el de CaixaBank en particular, i exigirà canvis en aquests.


Les comissions ja suposen al voltant d'un 28% dels ingressos totals de CaixaBank, després del creixement dels ingressos de l'entitat en aquest apartat: 6,70% durant l'exercici 2021, un 43,80% més si tenim en compte la integració amb Bankia. Aquest model de negoci es limita a aplicar comissions per serveis que donen molt a desitjar o que en molts casos estan totalment injustificades.


Mostra d'això són els 240€/any de comissió per manteniment d'un compte, amb exigències de contractar fons d'inversió o altres productes més complexos per a les persones consumidores per imports des dels 20.000€ per a ser exonerats de la seva aplicació. També cal destacar la recent multa interposada per l'AEPD per vincular l'exempció de cobrament de comissions a la cessió de dades personals, o el 20% de comissió aplicat a les donacions destinades a Ucraïna a través de Creu Roja.


AICEC-ADICAE tornarà a sol·licitar que CaixaBank doni resposta als milers de persones consumidores que tenen processos judicials oberts contra l'entitat, ja siguin propis o adquirits per les diferents fusions que s'han escomès durant els últims anys, així com que l'entitat s'adhereixi voluntàriament als sistemes de resolució de conflictes per a agilitar totes les reclamacions a través de la via extrajudicial. A més, l'associació vetllarà perquè les noves emissions de participacions preferents previstes per l'entitat dirigides a inversors professionals no es comercialitzin indiscriminadament entre els consumidors, repetint així el ja ocorregut fa gairebé 10 anys.


AICEC-ADICAE sol·licitarà mesures que evitin l'exclusió financera dels majors, així com dels més vulnerables. La digitalització no consisteix a enviar clients als caixers o expulsar-los de les oficines, CaixaBank haurà d'adquirir el compromís de formar mínimament als seus clients.


Quant a les qüestions de sostenibilitat, AICEC-ADICAE recordarà que el sector bancari europeu ha invertit més de 350.000 milions d'euros en sectors d'energies fòssils i animarà que l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri prengui mesures reals i efectives en la seva política d'inversions i que no es limiti a realitzar el que podria ser considerat un greenwashing de manual.


Finalment, a manera de recordatori, AICEC-ADICAE traslladarà a l'entitat els problemes tècnics esdevinguts durant la lectura de la intervenció en la junta d'accionistes de l'any passat i que no va permetre que aquesta fos gravada i que, en un exercici de “transparència”, l'entitat es va negar a contestar a les qüestions plantejades. En aquest sentit, cal destacar que ja en l'exercici 2019 el sector bancari acumulava segons la CNMV 639 milions d'euros en accions de mitjans de comunicació nacional, i que contribueixen de manera notòria a l'absència de crítica cap a l'entitat i el sector bancari en general.


 

 
Consultar l'arxiu amb totes les notícies


 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email