L'ADVOCADA GENERAL DEL TJUE SRA. LAILA MEDINA DONA LA RAÓ A ADICAE EN LA MACRODEMANDA DE CLÀUSULES SOL

AICEC-ADICAE té plena confiança que la sentència que emetrà el TJUE amb posterioritat a aquest comunicat serà un crit d’atenció a la justícia espanyola en benefici de les persones consumidores.


Barcelona, 18 de gener de 2024. L'Advocada General del TJUE ha contestat avui a les dues qüestions prejudicials formulades pel Tribunal Suprem al TJUE. En la seva exposició ha determinat, de manera nítida i contundent, que cap disposició de la Directiva del Consell referida a les clàusules abusives en els contractes amb consumidors s'oposa al control de transparència de les clàusules sol en els procediments col·lectius, i com hauria de resoldre el TJUE centrant-se en les pràctiques estàndard de les entitats bancàries referent al consumidor mitjà, perquè entendre el contrari seria contrari a la finalitat de les accions col·lectives i incompatible amb la tutela judicial efectiva del dret dels consumidors.


Afirma que també és possible dur a terme aquest control judicial quan el procediment es dirigeix contra un nombre considerable d'entitats financeres i afecta a nombrosos contractes, sempre que aquests professionals siguin d'un mateix sector econòmic i les clàusules siguin similars, indicant que és al Tribunal Suprem a qui correspon determinar si existeix aquest grau de similitud, però recordant que en aquest cas tots els professionals són entitats bancàries i totes les clàusules sòls tenen la mateixa finalitat, limitar la variabilitat a la baixa del tipus d'interès per sota d'un determinat nivell, la qual cosa suposa un “fort indici” que existeix una similitud suficient.


A més, l'advocada general indica que aquest control de transparència ha de dur-se a terme sobre la base d'un criteri objectiu -no subjectiu d'un en un- que és el mateix que dir que no és necessari analitzar si es va donar la informació oportuna a cada consumidor. El que s’ha d’analitzar conjuntament per a identificar si la clàusula és o no transparent són els documents tipus i pràctiques contractuals i precontractuals estandarditzades. Aquesta labor ja va ser realitzada per l'Audiència Provincial de Madrid que ja va identificar que “les pràctiques incloïen emmascarar o aombrar l'efecte de la clàusula, la seva ubicació en el contracte i la seva presentació conjunta amb el pacte de limitació a l'alça”. 


Per tant, és perfectament possible la fixació del consumidor mitjà, independentment del numero d'entitats o afectats que hi hagi. A més,  l'homogeneïtat existeix, i és indiferent que els coneixements específics dels consumidors siguin majors o menors o, tal com va al·legar en la vista l'advocada general d’ADICAE, no és rellevant l'edat dels consumidors, ni el seu nivell educatiu o la seva professió, com tampoc ho és el fet que les clàusules sol s'hagin utilitzat durant un llarg període de temps en el qual l'opinió general ha anat tenint cada vegada més coneixement d'aquestes.


Finalment, respecte de les al·legacions de les entitats bancàries dient que el litigi és “immanejable” pel nombre d'afectats i entitats o la restitució dels diners que ha de fer-se individualment al consumidor en execució de sentència, diu la Sra. Medina que no són un criteri jurídic per a excloure els procediments col·lectius i que “l'òrgan judicial ha d'adoptar les mesures necessàries perquè l'acció prosperi”.


La data de la resolució definitiva del TJUE es publicarà també en CÚRIA -el temps mitjà sol estar en 4 mesos des que es pronuncia l'Advocada General- i tornarà així aquest procediment a la Sala Civil del Tribunal Suprem que resoldrà els recursos de cassació presentats per les entitats bancàries. 


L'habitual és que la Sentència mantingui la mateixa línia de l'Advocada General, encara que en alguns altres assumptes de consum no ha estat així. ADICAE continuarà interpel·lant als consumidors afectats a recuperar per fi els seus diners, i a mantenir els mateixos arguments que defensem des de fa més de deu anys


Aquests arguments van ser avalats pel propi Tribunal Suprem en la sentència núm. 408/2020 de 7 de Juliol: en la mateixa, encara que va desestimar una acció col·lectiva de l'associació ASUFIN en relació amb els SWAPS, sí que va dir que en l'àmbit concret de les clàusules sòl, és perfectament possible el control abstracte propi de les accions col·lectives. El control es faria amb la ponderació de circumstàncies concretes relatives al grau de consciència del consumidor sobre la càrrega jurídica i econòmica d'aquesta clàusula. Això es justifica en aquest cas “per l'existència de condicions generals de la contractació emprades en una pluralitat de contractes i en la utilització pel predisponent de pautes estandarditzades en la contractació d'aquests préstecs, propis de la contractació en massa”. És a dir, l'Advocada General ve a coincidir en aquests mateixos arguments ja exposats pel Tribunal Suprem fins i tot anteriorment, i que han estat els defensats per ADICAE en la vista que es va celebrar el passat 28 de Setembre de 2.023 pel seu equip jurídic, i que han estat plenament recolzats en les seves conclusions per l'Advocada General.


Podem dir, per tant, sense cap lloc a dubtes que L'ADVOCADA GENERAL RECOLZA A ADICAE i que, tot apunta al fet que una vegada que el TJUE dicti Sentència en el sentit avançat per l'Advocada General, per lògica el Tribunal Suprem, una vegada resoltes les qüestions plantejades, desestimarà els recursos de cassació de totes les entitats bancàries i tots els consumidors afectats per la clàusula sol en aquest país podran recuperar els seus diners definitivament.


AICEC-ADICAE una vegada més es posa per davant i a la disposició de les persones consumidores de Catalunya per a la completa desaparició d'aquests abusos bancaris, proposant als Tribunals que procedeixin promovent solucions jurídiques col·lectives contra els abusos als consumidors.Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email