Activitats d'

La associació realitza una important tasca pel que fa a informació, prevenció i formació del consumidor en l'àmbit financer. Un dels nostres objectius és proporcionar al consumidor les eines necessàries per la pràctica d'un consum responsable i intel·ligent, fent valer els seus drets davant els abusos de les entitats financeres, i fer del consumidor financer un subjecte actiu, crític i participatiu.

En aquest apartat presentem les diferents actuacions que realitzem, per ajudar a conèixer-nos millor i conèixer els diferents àmbits de treball en els que ha desenvolupat ja una dilatada tasca.

Per veure les activitats en curs vegeu l'apartat de "PROPERS ESDEVENIMENTS" al menú d'Inici.

ACTIVITATS PER A SOCIS


Butlletí d'activitats d'Aicec-Adicae (Febrer-Abril 2011)


Des de l'associació fomentem la participació i implicació dels socis a través d'activitats amb les que compartir i millorar les relacions entre tots dos, oferint espais d'intercanvi d'impressions sobre temes de consum financer (cinefòrums, cursos pràctics, visites lúdico-culturals, exposicions...), i convidant-los a participar en altres activitats que l'associació prepara anualment (Dia del Consumidor, Festa del Consum Responsable, etc).

Els socis d' poden accedir gratuïtament (prèvia inscripció) a les activitats que s'organitzen periòdicament, publicades en el butlletí que reben al seu domicili.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ


Aula formativa per Tècnics en Consum (24/04/2009)

realitza TALLERS I AULES FORMATIVES sobre temes de consum financer en diferents localitats de Catalunya mitjançant la col·laboració amb Ajuntaments, Consells Comarcals, OMIC's, entitats veïnals i associacions locals, amb la finalitat d'informar i formar al consumidor en un consum financer responsable, autònom i adequat als seus interessos, evitant possibles manipulacions comercials i contractacions arriscades. Aqueste activitats estan dirigides també a tècnics en consum per tal d'ampliar i millorar els seus coneixements en l'àmbit la defensa del consumidor en serveis financers.

Si pertany a alguna entitat i està interessat en realitzar un taller informatiu contacti amb nosaltres i podrà consultar les diferents ofertes formatives de què disposem.

JORNADES I SEMINARIS


Simposium sobre Frau en Mitjans de Pagament (11-12/05/2009)

L'associació realitza cada any diferents projectes sobre temes d'actualitat financera d'interès general com el frau en targetes, internet i altres mitjans de pagament, el sobreendeutament de les famílies, els crèdits fàcils, etc ... Molts d'ells deriven en l'organització de jornades temàtiques o seminaris dirigits per tècnics i directius de l'associació i que compten amb la presència d'altres experts en la matèria, així com personalitats rellevants del món del consum i l'Administració Pública, aportant diferents perspectives sobre el tema. Són esdeveniments gratuïts i oberts a tots els consumidors.

Si desitja rebre informació sobre les JORNADES, SEMINARIS, TROBADES I CONGRESSOS contacti amb nosaltres. Rebrà informació sobre totes les activitats que organitzem.

INICIATIVES


Manifestació 4r Aniversari de l'escàndol financer de Forum Filatélico, Afinsa i Arte i Nza. (09/05/2009)

 


La defensa del consumidor és una àrdua tasca que requereix de la implicació no només de l'associació sinó també dels consumidors i afectats. La lluita pels nostres drets i per la millora en la protecció del consumidor es pot dur a terme de molt diverses maneres, una de les quals passa sobretot per la visulització del problema i la sensibilització de l'opinió pública, per fer que els poders públics escoltin les nostres reivindicacions i actuin en favor dels nostres interessos com a consumidors però també com a ciutadans partícips en les seves decisions.

Per a això, l'associació desenvolupa diferents ACTUACIONS DE INICIATIVA PRÒPIA, en molts casos coordinada amb la resta de delegacions d'Adicae a Espanya, algunes de caràcter reivindicatiu i altres de caràcter informatiu sobre diferents temes que ens preocupen i que requereixen d'una solució i un replantejament en el nostre sistema jurídic.

Exemples d'això han estat manifestacions i concentracions, assemblees i congressos d'afectats, el Fòrum Hipotecari Autonòmic, Estands informatius al carrer, el Dia de l'Estalvi, el Dia del Consumidor, Jornades de Portes Obertes, etc ...

 
 
 
 
 
 
 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email