Com associació de consumidors, pretenem compensar la gran diferència que existeix entre el ciutadà i les grans entitats financeres, cada vegada més allunyades dels interessos dels usuaris. El nostre objectiu és aconseguir una societat més justa des de l'àmbit del consum financer, millorant la informació i les relacions entre empreses financeres i els consumidors.

UNITS SOM MÉS FORTS, ASSOCIA'T I GUANYARÀS !!

 
LA JUSTÍCIA MANTÉ VIVA LA DISCUSSIÓ SOBRE EL PAGAMENT DEL IAJD EN LES DESPESES HIPOTECÀRIES
imagen

 

- El Jutjat Mercantil 3 de Pontevedra decideix suspendre la demanda col·lectiva iniciada per ADICAE enfront del Santander a l'espera que el TJUE resolgui la qüestió prejudicial impulsada per l'Associació i presentada pels Jutjats de Badajoz.

Per ADICAE la tendència dels tribunals a esperar al pronunciament del TJUE expressa els seriosos dubtes de molts magistrats sobre el “tancament en fals” del Suprem en la qüestió de les despeses hipotecàries. 

En la demanda col·lectiva interposada per ADICAE enfront del Banc Santander per la abusividad de la imposició al consumidor de totes les despeses de formalització d'hipoteca (una de les 107 demandes col·lectives en les quals reclama la nul·litat d'aquestes clàusules al costat de la devolució als afectats de totes les despeses indegudament pagades) l'Associació va plantejar al jutjat la necessitat de consultar al TJUE sobre la validesa del criteri adoptat sobre aquest tema a Espanya pel Tribunal Suprem. 

Davant els dubtes existents el titular del Jutjat Mercantil 3 de Pontevedra ha resolt suspendre el procediment a l'espera que es pronunciï el TJUE, tenint en compte que aquest tribunal ja està abordant si la nul·litat de la clàusula de despeses ha de comportar la devolució al consumidor també de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. 

Aquesta qüestió prejudicial va ser impulsada per ADICAE en una demanda col·lectiva, en la qual finalment el Jutjat Mercantil 1 de Badajoz va qüestionar a Europa la jurisprudència del Suprem, que estableix el repartiment de les despeses aplicades al consumidor en virtut d'una clàusula declarada abusiva, preguntant al TJUE si a més de les despeses de notaria i registre s'han de retornar als consumidors també les despeses de taxació i l'impost (IAJD). 

L'associació va presentar les demandes col·lectives sabent que el consumidor recuperarà com a mínim 1.000 euros de mitjana a la banca, tenint en compte només la meitat de les despeses de notaria i gestoria, i la totalitat del registre. Per això manté la seva campanya que sota el títol "Regalaràs 1.000 euros a la banca?" vol incidir en què els consumidors tenen ja un dret i quantitats reconeguts i que poden reclamar, per la qual cosa fa una crida a tots els hipotecats que van sofrir l'aplicació d'una clàusula ja declarada abusiva perquè reclamin els seus drets i s'adhereixin a les demandes col·lectives presentades per l'associació (com han fet fins al moment més de 3.000 hipotecats), reclamant conjuntament els seus drets.

A més d'aquestes quantitats ja reconegudes en favor dels consumidors, la iniciativa d’ADICAE manté la porta oberta al fet que la taxació, sobre la qual l'alt Tribunal no s'ha pronunciat, i el IAJD puguin ser recuperats per part del consumidor.

Els consumidors interessats es poden unir a la campanya a través de la web d'hipotecaconderechos.es on milers de consumidors ja es s'han adherit a les demandes col·lectives presentades per l'Associació.

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 607261951 o bé a través de l'email [email protected].

 

 
AICEC-ADICAE REUNEIX VIRTUALMENT ALS AFECTATS PEL TANCAMENT DE DENTIX PER A INFORMAR DELS PASOS A SEGUIR I ORGANITZAR COL.LECTIVAMENT LA DEFENSA DELS SEUS DRETS
imagen

 

L’associació considera que mentre el servei continui sense donar-se, els consumidors afectats poden demanar la suspensió del pagament de les quotes dels crèdits al consum subscrits per abonar tractaments.

Després de rebre múltiples consultes d'afectats per la suspensió dels serveis contractats amb Dentix, ADICAE ha començat l'organització dels consumidors clients de la xarxa de clíniques dentals, elaborant una guia amb els passos a seguir i facilitant els models de reclamació i comunicació a presentar a la pròpia Dentix i a les entitats que, mitjançant acords de col·laboració amb la clínica, finançaven els tractaments als clients. 

A més, i amb la finalitat d'informar els afectats i resoldre tots els dubtes que en aquests moments se'ls plantegen, ADICAE ha convocat una assemblea virtual per videoconferència que se celebrarà aquest dijous 4 de juny a les 18.00 hores, en la qual a més iniciarà l'organització dels usuaris per a la defensa dels seus drets tant enfront de Dentix com enfront de les entitats financeres involucrades. D'aquesta manera els consumidors afectats pel cessament d'activitat de Dentix podran reclamar els seus drets a través de ADICAE.

ADICAE, que ha obert una secció específica en el seu web (bit.ly/afectadosdentix) per a connectar  a aquesta reunió i oferir informació sobre la situació a cada moment, i on guiarà als consumidors en la reclamació corresponent. Per a això, organitzarà la presentació d'escrits dels afectats a Dentix reclamant l'efectiva prestació del servei i l'expedient o historial complet.

En segon lloc l'Associació ajudarà els afectats a presentar escrits dirigits a les entitats titulars dels préstecs subscrits per als tractaments dentals (Cetelem, Abanca, BBVA i Pepper Money) per a instar-los a la suspensió dels pagaments de les quotes fins que els serveis es reprenguin.

En el cas que finalment no es reprenguessin els tractaments els afectats podran resoldre els seus contractes, i per tant resoldre també els contractes de crèdit subscrits per als tractaments, reclamant a més en cada cas les quantitats que poguessin correspondre en funció del tractament efectivament rebut i de les quotes ja pagades a l'entitat financera.

ADICAE continua reforçant els seus canals telemàtics d'assistència als consumidors i brinda els seus serveis tècnic-jurídics, a través del correu [email protected] i el Whatsapp 660175964. A més, podran contactar amb la seva seu més pròxima via telefònica (https://www.adicae.net/localizacion-sedes.html).

 

 
ADICAE ORGANITZA LA DEFENSA COL.LECTIVA DELS AFECTATS PER LA SUSPENSIÓ D'ACTIVITAT DE DENTIX
imagen

 

- Davant la creixent inquietud i consultes dels clients de la clínica dental, i després de constatar la falta de serveis i d'atenció als consumidors per part de Dentix malgrat els anuncis de “reobertura” de l'empresa, ADICAE celebra una assemblea virtual aquest dijous a nivell estatal.

- L'Associació organitza la reclamació dels clients enfront de Dentix així com davant les entitats que van finançar els tractaments, i adverteix que en cas de cessament definitiu de Dentix no seria tolerable una actuació institucional similar a la que va caracteritzar el “cas Idental”.

- Dentix podria estar mantenint o reprenent l'activitat de captació de nous clients malgrat no estar prestant els serveis ja contractats.

 

ADICAE considera que, davant la no prestació per part de Denitx del servei contractat, els clients que haguessin finançat mitjançant crèdits al consum els seus tractaments poden requerir a les entitats financeres prestadores (fins avui es té constància de contractes subscrits amb Cetelem, Abanca, BBVA i Pepper Money) la suspensió del pagament d'aquests crèdits mentre Dentix segueixi sense rehabilitar en condicions els seus serveis.

L'Associació ha pogut recopilar i constatar les nombroses reclamacions dels consumidors entorn a la falta de prestació de serveis i d'informació per part de la clínica dental Dentix, davant la qual cosa inicia una campanya d'informació per als afectats per la suspensió d'activitat de Dentix i comença a organitzar la defensa dels seus drets.

Dentix (que va presentar el passat 13 d'abril la seva comunicació de Preconcurs de Creditors i un ERTE que va afectar  el 100% de la seva plantilla) va tancar totes les seves clíniques emmarcat en l'estat d'alarma, sense que després de trobar-se habilitada a prosseguir la seva prestació de serveis els mateixos s'hagin reprès.

ADICAE en un article recent denunciava la mancada comunicació que l'empresa estava oferint als seus clients. Aquesta situació ha provocat que molts usuaris s'hagin vist afectats per la paralització de les seves intervencions mentre continuen abonant els costos dels serveis. Costos que en molts casos han estat finançats a través de les entitats col·laboradores amb la pròpia clínica.

ADICAE estima que al voltant d'uns 100.000 usuaris s'han vist afectats per aquest cas, i fa una crida als consumidors per a la seva agrupació a través d’ADICAE, que convocarà diferents sessions informatives per a informar de les possibles vies de reclamació i buidar els dubtes existents. La primera assemblea virtual se celebrarà aquest pròxim dijous 4 de juny, a les 18.00 h.

En aquest sentit, ADICAE recomana als clients de la clínica presentar un escrit reclamant l'efectiva prestació del servei i l'expedient o historial complet, i un altre a l'entitat financera titular en el seu cas del crèdit subscrit requerint el cessament en el cobrament de les quotes.

Per a tot això, ADICAE ha posat a la disposició dels consumidors afectats els seus serveis tècnic-jurídics, a través del correu [email protected], el whatsapp 660175964 , el formulari de consultes del seu web (www.adicae.net) i els seus telèfons en tota Espanya (https://www.adicae.net/localizacion-sedes.html).

A més de la problemàtica que afronten els clients de Dentix per la suspensió i no represa, en data d'avui, de l'activitat de l'empresa, diverses informacions recaptades per ADICAE apunten al fet que Dentix pugui estar mantenint o reprenent l'activitat de captació de nous clients malgrat no estar prestant els serveis ja contractats, la qual cosa acreix els dubtes i preocupació dels consumidors.

En tot cas, ADICAE adverteix que en el supòsit de cessament definitiu de l'activitat de la clínica dental la reacció de les institucions hauria de ser molt diferents a l'adoptada en el cas d’Idental, caracteritzada per la descoordinació de l'actuació de les administracions de consum i de la Justícia, l'absència de compromís públic en una qüestió de salut, i una incomprensible condescendència amb els interessos de la banca finançadora dels crèdits.

D'igual forma, l'Associació recorda que amb l'actual regulació del crèdit al consum, la no prestació del servei (en aquest cas un tractament dental) comporta que el consumidor quedi alliberat de pagar el crèdit que subscrivís per al pagament d'aquest servei, i fins i tot a la devolució de part ja abonada del mateix en el cas que el valor del servei efectivament rebut fos inferior a la suma de les quotes abonades.

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 607261951 o bé a través de l'email [email protected]

 
ELS AFECTATS PER FÒRUM I AFINSA, ORGANITZATS EN ADICAE, CONTINUEN RECLAMANT UNA SOLUCIÓ I RESPOSTA
imagen

- Aquest Dissabte 9 de maig a les 11:00 h, en el 14 aniversari del frau i amb el hastag #5.000DíasSinSolución i #ForumYAfinsaSoluciónYa, els afectats es mobilitzen en una trobada digital per a mostrar que segueixen la lluita per una solució

La crisi sanitària no frena la reivindicació permanent d’ADICAE i dels afectats per Fòrum i Afinsa en el 14 aniversari del frau. Enguany, donada la situació provocada per la crisi sanitària, les mobilitzacions es traslladaran a les xarxes socials i des d’ADICAE s'ha llançat la campanya #5.000DíasSinSolución per a donar veu i fer visible la situació de tots els consumidors afectats. 

Els afectats, des de l'actual confinament, han gravat diversos vídeos mostrant la falta de solució al problema 14 anys després i manifestant que continuen reivindicant resposta de les Institucions.

Després de l'evident i clamorosa fallada de les Institucions, la Justícia i l'Estat de Dret, els afectats mantenen la seva lluita, en aquesta ocasió a través d'Internet i les xarxes socials, per a recordar la falta de solucions efectives i el manteniment de la seva lluita permanent.

Afectats de tota Espanya i representants dels Comitès constituïts en ADICAE i que han promogut múltiples actuacions de reivindicació en aquests anys, connectaran a les 11 hores d'aquest Dissabte 9 de maig, en el qual es compleixen 14 anys d'un frau massiu ja sentenciat penalment però que no ha conclòs en cap solució efectiva.

En aquest esdeveniment per Internet el President de ADICAE i membres dels equips jurídics de l'Associació realitzaran un balanç de gairebé tres lustres de lluita, de la marxa i resultats dels diferents procediments judicials iniciats (penals, concursals), i s'abordaran les vies de continuïtat d'una batalla en la qual ADICAE ha estat present des del primer moment.

Per veure el vídeo dels afectats cliqueu aquí.

Per a més informació o contacte amb portaveus poden fer-ho a través del següent número: 607261951 o de l'email [email protected]

 
LA CRISI SANITÀRIA NO ATURA LA REIVINDICACIÓ PERMANENT QUE FA ADICAE I ELS AFECTATS PRO FÒRUM I AFINSA AL 14 ANIVERSARI DEL FRAU
imagen

 

- Els afectats per Fòrum i Afinsa persisteixen amb ADICAE en la seva reclamació d'una solució.

- ADICAE organitza una mobilització virtual aquest 9 de maig, amb motiu del 14 aniversari del frau.

- Després de 14 anys des de l'esclat del frau, i després de l'evident i clamorosa fallada de les Institucions, la Justícia i l'Estat de Dret, els afectats mantenen la seva lluita, en aquesta ocasió a través d'Internet i les xarxes socials.

 

Barcelona, 8 de maig de 2020

Malgrat l'actual crisi sanitària, que té a més entre la seva població de major risc als majors, els afectats per Fòrum i Afinsa, de la mà d’ADICAE (única organització que 14 anys després segueix en una intensa i activa defensa de les víctimes del frau) tornen en aquest aniversari a recordar la falta de solucions efectives i el manteniment de la seva lluita permanent.

Donada l'actual situació, aquest 2020 les mobilitzacions al carrer seran substituïdes per una mobilització virtual, en la qual milers d'afectats connectaran amb els actes que ADICAE ha organitzat des de les 10.30 hores a través d'Internet.

D'aquesta forma, afectats de tota Espanya i representants dels Comitès constituïts en ADICAE i que han promogut múltiples actuacions de reivindicació en aquests anys, connectaran a les 10.30 hores d'aquest Dissabte 9 de maig, en el qual es compleixen 14 anys d'un frau massiu ja sentenciat penalment però que no ha conclòs en cap solució efectiva.


En aquest esdeveniment massiu per Internet que s'iniciarà a les 11 hores d'aquest Dissabte 9 de maig es realitzarà un balanç de gairebé tres lustres de lluita, de la marxa i resultats dels diferents procediments judicials iniciats (penals, concursals), i s'abordaran les vies de continuïtat d'una batalla en la qual ADICAE ha estat present des del primer moment.

ADICAE manté amb vida la reclamació d’una solució a Europa

ADICAE ha elevat a Europa, on la Comissió de Peticions del Parlament Europeu haurà de pronunciar-se sobre la proposta que l'Associació ha registrat i que està rebent el suport dels afectats.

Finalment, representants dels afectats de tota Espanya procediran a la lectura d'un manifest, que conclourà amb la intervenció del President de ADICAE, Manuel Pardos.

Tot això en un context en el qual els processos penals han finalitzat sense aconseguir cap rescabalament per als afectats, els procediments concursals es troben estancats (actualment en el cas Fòrum s'està reemborsant un miserable 3% de l'estalvi mentre en Afinsa i Art i Naturalesa la paràlisi és total), i la moció aprovada per unanimitat en el Congrés dels Diputats en 2014, encomanant al Govern la instrumentació d'una solució, es manté enterrada en algun calaix d'Economia.

Unes hores abans d'aquesta mobilització es remetrà als mitjans de comunicació l'enllaç d'accés i detalls d'aquesta.

Algunes dades de la lluita d’ADICAE i els afectats des de 2006 davant un dels majors fraus a l'estalvi a Espanya:

Butlletins, periòdics especials i similars: 31

Assemblees amb afectats: 2.729

Mobilitzacions locals: 304

Mobilitzacions nacionals: 14

Preguntes, debats i mocions discutides en el Congrés i Senat: 385

Mocions i proposicions impulsades i aprovades a nivell autonòmic: 19

Mocions i proposicions impulsades i aprovades en Ajuntaments: 350

ADICAE que tots els anys s'ha manifestat juntament amb els consumidors denunciant la solucions per a tots els afectats.

https://www.youtube.com/watch?v=nhKbOMwPz_E&feature=youtu.be

 

Enguany donada la situació provocada per la crisi sanitària les mobilitzacions es traslladaran a les xarxes socials i des d’ADICAE han llançat la campanya a través de l'etiqueta #5.000DíasSinSolución per a donar veu i fer visible la situació de tots els consumidors afectats

#5.000DíasSinSolución #ForumYAfinsaSoluciónYa

Per més informació o contacte amb portaveus poden fer-ho a través del següent número: 607261951 o del email [email protected] 

 

 
Consultar l'arxiu amb totes les notícies


 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email