Com associació de consumidors, pretenem compensar la gran diferència que existeix entre el ciutadà i les grans entitats financeres, cada vegada més allunyades dels interessos dels usuaris. El nostre objectiu és aconseguir una societat més justa des de l'àmbit del consum financer, millorant la informació i les relacions entre empreses financeres i els consumidors.

UNITS SOM MÉS FORTS, ASSOCIA'T I GUANYARÀS !!

 
ADICAE ESTIMA EN MÉS DE 2 MILIONS ELS CONSUMIDORS DE CATALUNYA AFECTATS PER LES DESPESES HIPOTECÀRIES
imagen

L'última resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea declarant l'obligació de devolució de totes les despeses pagades pels consumidors en la formalització de les seves hipoteques suposa un nou pas endavant en la consolidació dels drets de les persones consumidores.


Amb aquesta sentència es posa de manifest com la banca ha llevat indegudament de milions de consumidors unes quantitats que no sols no els corresponien, sinó que constitueixen una suma amb un important impacte en l'economia.

En el cas de Catalunya, ADICAE estima que són  aproximadament 2.080.683 el nombre de famílies a les quals se'ls va aplicar la clàusula abusiva d'imposició de despeses, sumant tant les hipoteques actualment en vigor com les cancel·lades en els últims anys.

D'aquesta manera, amb aquesta clàusula abusiva la banca va llevar de les economies domèstiques, i per tant de l'economia de la regió, entre 1.560 i 5.201 milions d'euros, una quantitat que en l'actual situació de crisi generada pel Covid19 és d'enorme rellevància per a la pròpia economia de Catalunya i per als consumidors (als quals se'ls ha reconegut el dret a recuperar cadascun entre 750 i 2.500 euros com a mitjana).

ADICAE ha destacat la importància de la sentència dictada el Dijous 16 de juliol pel TJUE que torna a posar en dubte les males pràctiques de les entitats enfront de l'abús hipotecari i qüestiona les posicions probanca del Suprem, ha reforçat la seva campanya perquè cap consumidor “regali els seus diners a la banca”

En aquestes línies d'actuació, l'Associació ha reforçat la seva campanya de “Regalaràs 1.000€ a la banca?” perquè els consumidors s'adhereixin a les demandes col·lectives que l'Associació ha anat presentant contra més de 100 entitats. Aquestes demandes que van ser interposades en 2019 vénen reclamant la devolució de les quantitats. Per això, ADICAE llança un missatge perquè els consumidors no renunciïn als seus drets que queden reforçats ara a través de la sentència del TJUE.

La sentència és clara quan al repartiment de despeses i per tant aclareix que ha de retornar-se als consumidors totes les despeses de formalització d'hipoteques. La sentencia europea dóna per tant la raó a ADICAE, i reforça a més el criteri que una clàusula declarada nul·la s'ha de tenir per no posada i per tant els efectes que generés deuen també anul·lar-se (en aquest cas, les despeses pagades).

Per a agrupar-se els consumidors poden accedir a la plataforma creada per l'Associació (www.hipotecaconderechos.es) i recolzar i sumar-se a les accions de reclamació col·lectiva que l'Associació té en marxa i intensificarà després d'aquesta resolució Europea.

 

 
Els jutjats desmunten l'estratègia d'Unicaja en les clàusules terra
imagen

El Jutjat  Mercantil de Màlaga dóna la raó a 78 consumidors que han recuperat els seus diners gràcies a la defensa de ADICAE


ADICAE en els seus més de 30 anys d'acció col·lectiva per la defensa dels consumidors ha aconseguit vèncer una vegada més a la banca en una sentència que torna a donar la raó a l'Associació i que obliga a Unicaja a ratificar la nul·litat, per abusiva, de la clàusula terra.

A més, aquesta sentència ha permès que 78 socis, agrupats en una demanda d’ADICAE, vegin eliminada aquesta clàusula abusiva de la seva hipoteca i hagin recuperat la quantitat resultant del que s'ha anat pagant de més en concepte d'interessos per aplicació de la referida clàusula amb efectes retroactius, des de la signatura de l'escriptura de cada afectat.

La nova victòria d’ADICAE s'uneix a les més de cent demandes presentades per l'Associació, en les quals la justícia espanyola continua donant la raó a ADICAE. I en les quals es desmunten les estratègies de les entitats de continuar allargant els temps de rescabalament als consumidors, així com la saturació dels jutjats per a la resolució d'un conflicte que com ja va aconseguir ADICAE a través de la macrodemanda ha estat sentenciat com una clàusula abusiva i per tant ha de ser declarada nul·la.

La sentència s'emmarca en una setmana on el TJUE ha intervingut per a defensar als consumidors espanyols enfront dels abusos hipotecaris. En una sentència que anul·la el frau sobre el frau que la banca estava cometent amb les novacions i que obligava als consumidors a acceptar les condicions de les entitats en matèria de clàusula terra amb la finalitat de no demandar posteriorment a l'entitat. En el dia de demà el TJUE, també, es pronunciarà sobre la prescripció de la restitució en les clàusules abusives.

Aquesta nova victòria de ADICAE aconseguida a través del Jutjat Mercantil de Màlaga ratifica el camí recorregut per part de l'Associació en matèria de defensa dels drets dels consumidors. I denota el paper obstaculitzador de la banca, en una posició d'abús cap als seus clients, evitant fer ús de l'estratègia de reconciliació i diàleg per al rescabalament dels usuaris afectats.

 
LA JUSTÍCIA MANTÉ VIVA LA DISCUSSIÓ SOBRE EL PAGAMENT DEL IAJD EN LES DESPESES HIPOTECÀRIES
imagen

 

- El Jutjat Mercantil 3 de Pontevedra decideix suspendre la demanda col·lectiva iniciada per ADICAE enfront del Santander a l'espera que el TJUE resolgui la qüestió prejudicial impulsada per l'Associació i presentada pels Jutjats de Badajoz.

Per ADICAE la tendència dels tribunals a esperar al pronunciament del TJUE expressa els seriosos dubtes de molts magistrats sobre el “tancament en fals” del Suprem en la qüestió de les despeses hipotecàries. 

En la demanda col·lectiva interposada per ADICAE enfront del Banc Santander per la abusividad de la imposició al consumidor de totes les despeses de formalització d'hipoteca (una de les 107 demandes col·lectives en les quals reclama la nul·litat d'aquestes clàusules al costat de la devolució als afectats de totes les despeses indegudament pagades) l'Associació va plantejar al jutjat la necessitat de consultar al TJUE sobre la validesa del criteri adoptat sobre aquest tema a Espanya pel Tribunal Suprem. 

Davant els dubtes existents el titular del Jutjat Mercantil 3 de Pontevedra ha resolt suspendre el procediment a l'espera que es pronunciï el TJUE, tenint en compte que aquest tribunal ja està abordant si la nul·litat de la clàusula de despeses ha de comportar la devolució al consumidor també de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. 

Aquesta qüestió prejudicial va ser impulsada per ADICAE en una demanda col·lectiva, en la qual finalment el Jutjat Mercantil 1 de Badajoz va qüestionar a Europa la jurisprudència del Suprem, que estableix el repartiment de les despeses aplicades al consumidor en virtut d'una clàusula declarada abusiva, preguntant al TJUE si a més de les despeses de notaria i registre s'han de retornar als consumidors també les despeses de taxació i l'impost (IAJD). 

L'associació va presentar les demandes col·lectives sabent que el consumidor recuperarà com a mínim 1.000 euros de mitjana a la banca, tenint en compte només la meitat de les despeses de notaria i gestoria, i la totalitat del registre. Per això manté la seva campanya que sota el títol "Regalaràs 1.000 euros a la banca?" vol incidir en què els consumidors tenen ja un dret i quantitats reconeguts i que poden reclamar, per la qual cosa fa una crida a tots els hipotecats que van sofrir l'aplicació d'una clàusula ja declarada abusiva perquè reclamin els seus drets i s'adhereixin a les demandes col·lectives presentades per l'associació (com han fet fins al moment més de 3.000 hipotecats), reclamant conjuntament els seus drets.

A més d'aquestes quantitats ja reconegudes en favor dels consumidors, la iniciativa d’ADICAE manté la porta oberta al fet que la taxació, sobre la qual l'alt Tribunal no s'ha pronunciat, i el IAJD puguin ser recuperats per part del consumidor.

Els consumidors interessats es poden unir a la campanya a través de la web d'hipotecaconderechos.es on milers de consumidors ja es s'han adherit a les demandes col·lectives presentades per l'Associació.

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 607261951 o bé a través de l'email [email protected].

 

 
AICEC-ADICAE REUNEIX VIRTUALMENT ALS AFECTATS PEL TANCAMENT DE DENTIX PER A INFORMAR DELS PASOS A SEGUIR I ORGANITZAR COL.LECTIVAMENT LA DEFENSA DELS SEUS DRETS
imagen

 

L’associació considera que mentre el servei continui sense donar-se, els consumidors afectats poden demanar la suspensió del pagament de les quotes dels crèdits al consum subscrits per abonar tractaments.

Després de rebre múltiples consultes d'afectats per la suspensió dels serveis contractats amb Dentix, ADICAE ha començat l'organització dels consumidors clients de la xarxa de clíniques dentals, elaborant una guia amb els passos a seguir i facilitant els models de reclamació i comunicació a presentar a la pròpia Dentix i a les entitats que, mitjançant acords de col·laboració amb la clínica, finançaven els tractaments als clients. 

A més, i amb la finalitat d'informar els afectats i resoldre tots els dubtes que en aquests moments se'ls plantegen, ADICAE ha convocat una assemblea virtual per videoconferència que se celebrarà aquest dijous 4 de juny a les 18.00 hores, en la qual a més iniciarà l'organització dels usuaris per a la defensa dels seus drets tant enfront de Dentix com enfront de les entitats financeres involucrades. D'aquesta manera els consumidors afectats pel cessament d'activitat de Dentix podran reclamar els seus drets a través de ADICAE.

ADICAE, que ha obert una secció específica en el seu web (bit.ly/afectadosdentix) per a connectar  a aquesta reunió i oferir informació sobre la situació a cada moment, i on guiarà als consumidors en la reclamació corresponent. Per a això, organitzarà la presentació d'escrits dels afectats a Dentix reclamant l'efectiva prestació del servei i l'expedient o historial complet.

En segon lloc l'Associació ajudarà els afectats a presentar escrits dirigits a les entitats titulars dels préstecs subscrits per als tractaments dentals (Cetelem, Abanca, BBVA i Pepper Money) per a instar-los a la suspensió dels pagaments de les quotes fins que els serveis es reprenguin.

En el cas que finalment no es reprenguessin els tractaments els afectats podran resoldre els seus contractes, i per tant resoldre també els contractes de crèdit subscrits per als tractaments, reclamant a més en cada cas les quantitats que poguessin correspondre en funció del tractament efectivament rebut i de les quotes ja pagades a l'entitat financera.

ADICAE continua reforçant els seus canals telemàtics d'assistència als consumidors i brinda els seus serveis tècnic-jurídics, a través del correu [email protected] i el Whatsapp 660175964. A més, podran contactar amb la seva seu més pròxima via telefònica (https://www.adicae.net/localizacion-sedes.html).

 

 
ADICAE ORGANITZA LA DEFENSA COL.LECTIVA DELS AFECTATS PER LA SUSPENSIÓ D'ACTIVITAT DE DENTIX
imagen

 

- Davant la creixent inquietud i consultes dels clients de la clínica dental, i després de constatar la falta de serveis i d'atenció als consumidors per part de Dentix malgrat els anuncis de “reobertura” de l'empresa, ADICAE celebra una assemblea virtual aquest dijous a nivell estatal.

- L'Associació organitza la reclamació dels clients enfront de Dentix així com davant les entitats que van finançar els tractaments, i adverteix que en cas de cessament definitiu de Dentix no seria tolerable una actuació institucional similar a la que va caracteritzar el “cas Idental”.

- Dentix podria estar mantenint o reprenent l'activitat de captació de nous clients malgrat no estar prestant els serveis ja contractats.

 

ADICAE considera que, davant la no prestació per part de Denitx del servei contractat, els clients que haguessin finançat mitjançant crèdits al consum els seus tractaments poden requerir a les entitats financeres prestadores (fins avui es té constància de contractes subscrits amb Cetelem, Abanca, BBVA i Pepper Money) la suspensió del pagament d'aquests crèdits mentre Dentix segueixi sense rehabilitar en condicions els seus serveis.

L'Associació ha pogut recopilar i constatar les nombroses reclamacions dels consumidors entorn a la falta de prestació de serveis i d'informació per part de la clínica dental Dentix, davant la qual cosa inicia una campanya d'informació per als afectats per la suspensió d'activitat de Dentix i comença a organitzar la defensa dels seus drets.

Dentix (que va presentar el passat 13 d'abril la seva comunicació de Preconcurs de Creditors i un ERTE que va afectar  el 100% de la seva plantilla) va tancar totes les seves clíniques emmarcat en l'estat d'alarma, sense que després de trobar-se habilitada a prosseguir la seva prestació de serveis els mateixos s'hagin reprès.

ADICAE en un article recent denunciava la mancada comunicació que l'empresa estava oferint als seus clients. Aquesta situació ha provocat que molts usuaris s'hagin vist afectats per la paralització de les seves intervencions mentre continuen abonant els costos dels serveis. Costos que en molts casos han estat finançats a través de les entitats col·laboradores amb la pròpia clínica.

ADICAE estima que al voltant d'uns 100.000 usuaris s'han vist afectats per aquest cas, i fa una crida als consumidors per a la seva agrupació a través d’ADICAE, que convocarà diferents sessions informatives per a informar de les possibles vies de reclamació i buidar els dubtes existents. La primera assemblea virtual se celebrarà aquest pròxim dijous 4 de juny, a les 18.00 h.

En aquest sentit, ADICAE recomana als clients de la clínica presentar un escrit reclamant l'efectiva prestació del servei i l'expedient o historial complet, i un altre a l'entitat financera titular en el seu cas del crèdit subscrit requerint el cessament en el cobrament de les quotes.

Per a tot això, ADICAE ha posat a la disposició dels consumidors afectats els seus serveis tècnic-jurídics, a través del correu [email protected], el whatsapp 660175964 , el formulari de consultes del seu web (www.adicae.net) i els seus telèfons en tota Espanya (https://www.adicae.net/localizacion-sedes.html).

A més de la problemàtica que afronten els clients de Dentix per la suspensió i no represa, en data d'avui, de l'activitat de l'empresa, diverses informacions recaptades per ADICAE apunten al fet que Dentix pugui estar mantenint o reprenent l'activitat de captació de nous clients malgrat no estar prestant els serveis ja contractats, la qual cosa acreix els dubtes i preocupació dels consumidors.

En tot cas, ADICAE adverteix que en el supòsit de cessament definitiu de l'activitat de la clínica dental la reacció de les institucions hauria de ser molt diferents a l'adoptada en el cas d’Idental, caracteritzada per la descoordinació de l'actuació de les administracions de consum i de la Justícia, l'absència de compromís públic en una qüestió de salut, i una incomprensible condescendència amb els interessos de la banca finançadora dels crèdits.

D'igual forma, l'Associació recorda que amb l'actual regulació del crèdit al consum, la no prestació del servei (en aquest cas un tractament dental) comporta que el consumidor quedi alliberat de pagar el crèdit que subscrivís per al pagament d'aquest servei, i fins i tot a la devolució de part ja abonada del mateix en el cas que el valor del servei efectivament rebut fos inferior a la suma de les quotes abonades.

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 607261951 o bé a través de l'email [email protected]

 
Consultar l'arxiu amb totes les notícies


 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email