Salutació president

Benvolguts amics i amigues:

Si la principal característica de l'usuari d'Internet és la seva inquietud i la recerca de nous reptes a la vida, ADICAE us generarà una inquietud nova i sobretot pràctica, la de conèixer els vostres drets, així com protegir i rendibilitzar els vostres diners a les entitats financeres.

Com a President d'ADICAE (Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances), us dono la benvinguda i l'enhorabona per la vostra visita a aquestes pàgines, que us proporcionaran la solució per resoldre els vostres problemes amb el vostre Banc, Caixa d'Estalvis i Asseguradora i, a més, us donaran la millor arma per defensar els vostres interessos en les negociacions amb aquestes entitats, que sens dubte és la informació.

Any rere any els problemes col·lectius dels consumidors es fan més evidents. Encara que pugui semblar el contrari, si rasquem el dolç vernís que ens proporciona el nirvana del consumisme conformista (amanit pel màrqueting agressiu i la societat del confort en què ens hem apoltronat), descobrim unes vies subterrànies per on corren riscos latents, problemes greus quan no, en molts casos, potencialment perjudicials per a la salut social en el seu conjunt: nous productes d'estalvi que estafen "legalment" a milions de famílies; comportaments empresarials que limiten el paper del petit accionista, per no parlar de la liberalització de les telecomunicacions i les noves tecnologies de la comunicació que plantegen problemes a gairebé tota la població sense que hi hagi manera de posar vedat als excessos de les operadores....

Uns problemes que només en les seves formes explosives mereixen l'atenció adequada: Fòrum, Afinsa i Arte y Naturaleza.

La lectura de tot això, i moltes més coses, no es pot dir, lamentablement, que constitueixin una anàlisi pessimista o radical del consum perquè és el pa nostre de cada dia. Demà, i l'estiu que ve, seran altres els problemes que es sumin als anteriors no resolts del tot, fent-los així eterns, com el de les comissions bancàries i financeres. I és que no hi ha veritables programes d'acció en matèria de consum, no n'hi ha prou amb uns "plans estratègics" (el disseny s'ha revelat ineficaç i insuficient), ni amb les mesures de "reacció" davant els problemes que de manera improvisada es van plantejant.

Per descomptat no és el "destí natural" dels consumidors, ni cap maledicció divina la que ordena al ciutadà consumidor a suportar aquestes xacres, sinó l'absència d'un autèntic moviment social organitzat dels consumidors capaç d'imposar la seva força d'interlocució i una aplicació seriosa de l'àmplia legislació de protecció dels consumidors i usuaris com la que tenim avui a la UE.

No creiem en la radicalització gratuïta. Les modernes societats (tot i el dèficit democràtic que es denuncia precisament des d'Europa) tenen vies per donar curs a les reivindicacions i necessitats col·lectives. Però tenint en compte el preocupant nivell d'aturada en la tasca sensibilitzadora, la perillosa (i interessada) comoditat institucional amb les institucions donades, i sobretot en la creença que el dret és una lluita de tots, ADICAE s'alinea amb aquest esperit. Tot i que sabem que el camí no és fàcil, mentre no hi hagi voluntat ni fets que evidenciïn un canvi, la situació actual ens obliga. Per això, fem una crida per establir mecanismes vàlids de conscienciació que facin despertar al consumidor de la seva letargia individualista i el situïn de nou com a protagonista de les seves decisions.

I per ells hem de començar per nosaltres mateixos. Les associacions de consumidors a Catalunya, Espanya i a molts països europeus no poden romandre en el seu actual estat atomitzat, burocràtic, passiu i dependent que les situa com a simple apèndix de les Administracions Públiques i llasta la seva capacitat de resposta eficaç als problemes plantejats, sobretot col·lectivament, a milions de consumidors.

Cal despertar la consciència dels consumidors i usuaris desvirtuant el mur consumista que permet l'actual manipulació de masses i amenaça amb un futur encara pitjor per a tots els drets ciutadans. No hi pot haver excusa ni perdó per aquesta actitud que sens dubte la història considerarà de "leso consum".

I el món va tan de pressa que només una actitud dinàmica, intel·ligent i eficaç dels consumidors i dels seus líders pot permetre agafar l'accelerat tren de la història.


Manuel Pardos Vicente
President d'

 
 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email