Arxiu de notícies - GENER 2024

 
Reclama les despeses hipotecaries: Què diu el TJUE?

El passat 25 de gener del 2024, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es va pronunciar respecte al termini de preescripció per sol·licitar la devolució de les despeses hipotecaries contractades en hipoteques signades abans del 2019.


La postura adoptada pel TJUE modifica en certa mesura la determinació efectuada pel Tribunal Suprem a la sentència emesa el 24 de gener de 2019. A més, contradiu les posicions sostingudes per l'Audiència Provincial de Barcelona i altres tribunals que havien desestimat demandes en considerar que el termini per a la reclamació començava al moment de la constitució de la hipoteca.


En aquest sentit, el TJUE sosté que els consumidors no estan obligats a posseir coneixements específics ni a estar al corrent que les clàusules eren abusives. Així, es dedueix que la restitució de les despeses esmentades comença una vegada que el consumidor té coneixement que la clàusula del seu contracte és abusiva i dels drets que li assisteixen.


Amb aquest pronunciament, el TJUE recolza en certa mesura la postura que l'associació ha defensat des del 2017. Des de la nostra associació, insistim que la nul·litat d'una clàusula i les conseqüències corresponents són imprescriptibles. Per tant, encara que hi hagi un termini en el futur, considerem viable la presentació de reclamacions.


Per tant, instem a totes les persones consumidores que encara no hagin efectuat la reclamació i tinguin la clàusula inclosa en el préstec hipotecari que ho facin sense demora.


És fonamental no confondre aquestes despeses amb les relacionades amb la compravenda, i amb la compra amb subrogació de promotor ja que aquests han de ser assumits pel consumidor.

 
Reclamacions i Defensa dels Drets dels Consumidors: tancament inesperat de Clíniques Estètiques i Dentals

Davant la notícia recent sobre el tancament inesperat de les clíniques estètiques dels Centres Ideal, del Centre dental CareDent a Sabadell i dels centres d'estètica Dorsia a Manresa i Badalona AICEC-ADICAE organitza la reclamació dels afectats que tenen serveis contractats i s'han vist perjudicats en quedar els seus tractaments incomplets o sense executar.


L'Associació ha pogut recopilar i constatar les nombroses reclamacions dels consumidors al voltant de la manca de prestació de serveis i d'informació per part dels Centres, davant la qual cosa inicia una campanya d'informació per als afectats pel tancament de les clíniques i comença a organitzar la defensa dels seus drets.


És crucial tenir en compte que, si els serveis van ser finançats mitjançant crèdit al consum proporcionat pel propi centre d'estètica, tenen dret a la suspensió dels pagaments, per això es recomana enviar una reclamació mitjançant correu certificat o burofax a l'adreça postal del centre. En cas de no rebre una resposta adequada, ADICAE durà a terme un estret seguiment de l'actuació abusiva que puguin prendre les financeres.


Per als consumidors que hagin fet pagaments amb targeta de crèdit, s'aconsella posar-se en contacte amb l'entitat financera per explorar la possibilitat d'anul·lar els càrrecs com més aviat millor.


En el cas de pagaments realitzats en efectiu o mitjançant un crèdit personal no vinculat directament al finançament dels tractaments, el procediment implica presentar una reclamació al centre d'estètica. Si no es rep resposta satisfactòria en un mes, es pot considerar la via judicial.


És fonamental per a tots els afectats recopilar la documentació pertinent sobre els tractaments, incloent-hi publicitat inicial, pressupostos, contractes i còpies de l'historial clínic, ja que això podria donar suport al procés de reclamació.


AICEC-ADICAE es compromet a acompanyar els afectats i prendre les accions necessàries per defensar els drets dels consumidors.


L'Associació destaca la rellevància de la normativa vigent sobre crèdit al consum, i subratlla que la manca de prestació d'un servei, com ara un tractament d'estètica, allibera el consumidor de l'obligació de pagar el crèdit subscrit per a aquest servei. Fins i tot, s'obre la possibilitat de reemborsar part de l'import ja abonat en cas que el valor del servei rebut sigui inferior al total de les quotes abonades.

 
L'ADVOCADA GENERAL DEL TJUE SRA. LAILA MEDINA DONA LA RAÓ A ADICAE EN LA MACRODEMANDA DE CLÀUSULES SOL

AICEC-ADICAE té plena confiança que la sentència que emetrà el TJUE amb posterioritat a aquest comunicat serà un crit d’atenció a la justícia espanyola en benefici de les persones consumidores.


Barcelona, 18 de gener de 2024. L'Advocada General del TJUE ha contestat avui a les dues qüestions prejudicials formulades pel Tribunal Suprem al TJUE. En la seva exposició ha determinat, de manera nítida i contundent, que cap disposició de la Directiva del Consell referida a les clàusules abusives en els contractes amb consumidors s'oposa al control de transparència de les clàusules sol en els procediments col·lectius, i com hauria de resoldre el TJUE centrant-se en les pràctiques estàndard de les entitats bancàries referent al consumidor mitjà, perquè entendre el contrari seria contrari a la finalitat de les accions col·lectives i incompatible amb la tutela judicial efectiva del dret dels consumidors.


Afirma que també és possible dur a terme aquest control judicial quan el procediment es dirigeix contra un nombre considerable d'entitats financeres i afecta a nombrosos contractes, sempre que aquests professionals siguin d'un mateix sector econòmic i les clàusules siguin similars, indicant que és al Tribunal Suprem a qui correspon determinar si existeix aquest grau de similitud, però recordant que en aquest cas tots els professionals són entitats bancàries i totes les clàusules sòls tenen la mateixa finalitat, limitar la variabilitat a la baixa del tipus d'interès per sota d'un determinat nivell, la qual cosa suposa un “fort indici” que existeix una similitud suficient.


A més, l'advocada general indica que aquest control de transparència ha de dur-se a terme sobre la base d'un criteri objectiu -no subjectiu d'un en un- que és el mateix que dir que no és necessari analitzar si es va donar la informació oportuna a cada consumidor. El que s’ha d’analitzar conjuntament per a identificar si la clàusula és o no transparent són els documents tipus i pràctiques contractuals i precontractuals estandarditzades. Aquesta labor ja va ser realitzada per l'Audiència Provincial de Madrid que ja va identificar que “les pràctiques incloïen emmascarar o aombrar l'efecte de la clàusula, la seva ubicació en el contracte i la seva presentació conjunta amb el pacte de limitació a l'alça”. 


Per tant, és perfectament possible la fixació del consumidor mitjà, independentment del numero d'entitats o afectats que hi hagi. A més,  l'homogeneïtat existeix, i és indiferent que els coneixements específics dels consumidors siguin majors o menors o, tal com va al·legar en la vista l'advocada general d’ADICAE, no és rellevant l'edat dels consumidors, ni el seu nivell educatiu o la seva professió, com tampoc ho és el fet que les clàusules sol s'hagin utilitzat durant un llarg període de temps en el qual l'opinió general ha anat tenint cada vegada més coneixement d'aquestes.


Finalment, respecte de les al·legacions de les entitats bancàries dient que el litigi és “immanejable” pel nombre d'afectats i entitats o la restitució dels diners que ha de fer-se individualment al consumidor en execució de sentència, diu la Sra. Medina que no són un criteri jurídic per a excloure els procediments col·lectius i que “l'òrgan judicial ha d'adoptar les mesures necessàries perquè l'acció prosperi”.


La data de la resolució definitiva del TJUE es publicarà també en CÚRIA -el temps mitjà sol estar en 4 mesos des que es pronuncia l'Advocada General- i tornarà així aquest procediment a la Sala Civil del Tribunal Suprem que resoldrà els recursos de cassació presentats per les entitats bancàries. 


L'habitual és que la Sentència mantingui la mateixa línia de l'Advocada General, encara que en alguns altres assumptes de consum no ha estat així. ADICAE continuarà interpel·lant als consumidors afectats a recuperar per fi els seus diners, i a mantenir els mateixos arguments que defensem des de fa més de deu anys


Aquests arguments van ser avalats pel propi Tribunal Suprem en la sentència núm. 408/2020 de 7 de Juliol: en la mateixa, encara que va desestimar una acció col·lectiva de l'associació ASUFIN en relació amb els SWAPS, sí que va dir que en l'àmbit concret de les clàusules sòl, és perfectament possible el control abstracte propi de les accions col·lectives. El control es faria amb la ponderació de circumstàncies concretes relatives al grau de consciència del consumidor sobre la càrrega jurídica i econòmica d'aquesta clàusula. Això es justifica en aquest cas “per l'existència de condicions generals de la contractació emprades en una pluralitat de contractes i en la utilització pel predisponent de pautes estandarditzades en la contractació d'aquests préstecs, propis de la contractació en massa”. És a dir, l'Advocada General ve a coincidir en aquests mateixos arguments ja exposats pel Tribunal Suprem fins i tot anteriorment, i que han estat els defensats per ADICAE en la vista que es va celebrar el passat 28 de Setembre de 2.023 pel seu equip jurídic, i que han estat plenament recolzats en les seves conclusions per l'Advocada General.


Podem dir, per tant, sense cap lloc a dubtes que L'ADVOCADA GENERAL RECOLZA A ADICAE i que, tot apunta al fet que una vegada que el TJUE dicti Sentència en el sentit avançat per l'Advocada General, per lògica el Tribunal Suprem, una vegada resoltes les qüestions plantejades, desestimarà els recursos de cassació de totes les entitats bancàries i tots els consumidors afectats per la clàusula sol en aquest país podran recuperar els seus diners definitivament.


AICEC-ADICAE una vegada més es posa per davant i a la disposició de les persones consumidores de Catalunya per a la completa desaparició d'aquests abusos bancaris, proposant als Tribunals que procedeixin promovent solucions jurídiques col·lectives contra els abusos als consumidors.

 
Demanda col·lectiva relacionada amb les clàusules abusives per clàusules sòl

El proper 18 de gener del 2024, l'Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) emetrà la seva opinió sobre la demanda col·lectiva relacionada amb les clàusules abusives per clàusules sòl presentada per ADICAE contra 101 entitats bancàries espanyoles.


És important tenir en compte que aquestes opinions no són vinculants per al tribunal europeu i que la sentència final s'emetrà en una data posterior. Tot i això, és rellevant assenyalar que les conclusions solen alinear-se amb la decisió definitiva.


Recordem que el 2010, es van iniciar accions legals contra 45 entitats bancàries, estenent-se posteriorment a 101 entitats. Això va conduir a condemnes que van obligar els bancs a reemborsar les quantitats abonades.


És fonamental recordar que el Tribunal Suprem va confirmar l'abusivitat de les clàusules terra a causa de la seva manca de transparència material.


Des d'Aicec-Adicae estarem atents a qualsevol desenvolupament addicional i us mantindrem informats sobre qualsevol actualització relacionada.

 
Davant les cancel·lacions de vols d'Iberia a causa de la vaga del personal, coneix els teus drets com a passatger!

Els drets dels passatgers són fonamentals, asseguren protecció en situacions com: cancel·lacions, retards, denegacions d'embarcament i pèrdua d'equipatge.

Per aquest motiu, si has vist vulnerat els teus drets, has de saber que tens dret a:

Informació clara: Les companyies aèries han d'informar sobre polítiques de compensació, assistència i opcions disponibles en casos d'imprevistos.

Dret d'Atenció: Durant l'espera per un vol alternatiu, l'aerolínia ha de proporcionar menjar, beguda, accés a comunicació (trucades, correu electrònic) i allotjament si cal.

Dret a assistència: Els passatgers tenen dret a menjar, beguda, comunicació (trucades, correus) i, si cal, allotjament i transport, en cas de retards o cancel·lacions.

Elecció entre reemborsament o transport alternatiu: Davant cancel·lacions, els viatgers poden triar entre reemborsament total del bitllet o transport alternatiu comparable a la destinació final el més ràpid possible.

Compensació econòmica: Els passatgers tenen dret a compensació econòmica que varia de 250€ a 600€, segons la distància del vol. Tot i això, aquesta compensació no s'aplica si l'aerolínia informa amb certa antelació i ofereix transport alternatiu que minimitza el retard.

Protecció contra overbooking: Si us neguen l'embarcament per overbooking, teniu dret a compensació o transport alternatiu.

Excepció a la Circumstància Extraordinària: Les vagues del personal sindicat no es consideren circumstàncies extraordinàries que eximeixin l'aerolínia de pagar indemnitzacions per cancel·lacions.

Procés de reclamació: si suggereix iniciar el procés de reclamació amb l'aerolínia i, si no és satisfactori, es pot presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA)

 
Compte amb el vishing! Suplantació d'identitat a les entitats financeres.

Recentment, han sorgit una sèrie de trucades perilloses i van dirigides a consumidors de serveis bancaris. Aquest mètode d'estafa es coneix com a vishing, a través de trucades telefòniques els estafadors es fan passar per treballadors del banc per obtenir informació personal i bancària.


La forma d'actuar dels estafadors és a través d'un missatge de text informant la víctima sobre una transferència retinguda per motius de seguretat, sol·licitant verificar-la mitjançant un enllaç proporcionat al missatge. Aquest enllaç, a primera vista, pot semblar que ens porti a la web oficial del banc, però és fals i té com a objectiu robar les credencials d'accés dels usuaris.


Quan s'han introduït les dades, els estafadors fan una trucada telefònica fent-se passar per empleats de l'entitat. Utilitzen informació filtrada de la "Dark Web", o fins i tot a través d'atacs previs, per guanyar credibilitat i generar confiança en la trucada. En aquesta fase, intenten persuadir la víctima que han detectat moviments sospitosos al seu compte i sol·liciten dades addicionals, com ara informació de targetes bancàries, amb la suposada intenció d'anul·lar-les.


Cap entitat financera sol·licitarà informació confidencial, com ara contrasenyes o números de targetes, a través de missatges de text o trucades telefòniques no sol·licitades.


• Per evitar ser víctima d'aquesta estafa, és fonamental seguir algunes mesures de seguretat:


Desconfiar d'enllaços no sol·licitats: No feu clic a enllaços de missatges o correus electrònics no sol·licitats, especialment si sol·liciten informació confidencial.


Verificar l'autenticitat: Comunicar-se directament amb el banc a través dels canals oficials, en lloc de seguir enllaços o números de telèfon.


Protegir la teva informació personal: Evita compartir dades confidencials, com ara contrasenyes o números de targetes, tret que estiguis segur de l'autenticitat de la sol·licitud i del destinatari.


Comparteix amb altres persones: Ajuda a prevenir que caiguin en aquesta mena d'estafes.


Estigues alerta i protegeix les teves dades personals!

 
Què són el Trashing, Phishing y Smishing?

A l'era digital, la protecció de la nostra identitat a internet és crucial. Els avenços tecnològics ens exposen a riscos cada cop més sofisticats.

Coneixerem algunes de les tàctiques que utilitzen els estafadors per obtenir informació personal i confidencial.

Trashing: és una tàctica que cerca informació confidencial a les deixalles d'una empresa o usuari. Els estafadors aconsegueixen aquestes dades de documents llençats a les escombraries, de factures o correus electrònics. Per això és important destruir adequadament qualsevol document que contingui informació personal.

Phishing: ha esdevingut la tàctica més comuna entre els estafadors. Consisteix en l'enviament de correus electrònics, missatges de text o trucades telefòniques falses per enganyar les persones i aconseguir informació confidencial. Els estafadors es fan passar per entitats o per persones conegudes, generant confiança. Mai no s'ha de proporcionar informació confidencial a través de canals no segurs.

Smishing: se centra en missatges de text o SMS. Els estafadors envien missatges fraudulents que poden contenir enllaços maliciosos o sol·licituds d'informació personal. Aquests missatges solen simular ser institucions bancàries, empreses conegudes o serveis per enganyar les persones. Per protegir-vos del smishing, és essencial desconfiar d'enllaços que no hàgim sol·licitat i verificar directament amb l'entitat abans de proporcionar informació personal.

 
Europa planteja noves mesures per enfortir els drets dels qui viatgin en qualsevol mena de transport.

Es proposen una sèrie de millores interessants en diferents aspectes del transport, especialment en l'experiència de viatge i la protecció del consumidor.

Viatges gratuïts per a acompanyants de viatgers aeris amb discapacitat: Aquesta mesura garantiria l'accessibilitat i la comoditat de les persones amb discapacitat. D'aquesta manera es proporcionaria un servei més inclusiu a aeroports i aerolínies.

Informació més clara sobre qui ha de reemborsar als bitllets d'avió comprats a intermediaris: S'ha de poder facilitar informació detallada sobre la política de reemborsament, qui és responsable de fer-ho en diferents circumstàncies i quins passos han de seguir els viatgers en cas de cancel·lació o canvi.

Millor informació i protecció als viatges multimodals: la informació s'hauria d'unificar perquè reuneixi tots els detalls sobre la combinació de diferents mitjans de transport, oferint més claredat.

Limitació dels pagaments anticipats dels viatges combinats: Aquesta mesura busca protegir els pagaments dels consumidors.

Reemborsaments automàtics si no s'utilitzen abans del període de validesa: Simplificar i agilitzar el procés de reemborsament per als usuaris.

Protecció davant de la insolvència de la companyia aèria: En cas de fallida de l'aerolínia, aquesta mesura podria protegir els passatgers.

14 dies per rebre el reemborsament: Es tractaria d'establir un límit temporal clar per als reemborsaments.

Espai comú europeu de dades sobre mobilitat: dades rellevants actualitzades sobre mobilitat a Europa.

Totes aquestes propostes poden ajudar a millorar l'experiència de viatge i la protecció del consumidor.

 
Drets dels Consumidors a les Rebaixes: Garantint una Compra Justa

S'acosten les rebaixes d'hivern, i per això és important recordar que els nostres drets com a consumidors continuen vigents, fins i tot en èpoques de rebaixes.

Què cal saber?

Els consumidors tenim el dret bàsic de rebre informació clara i precisa sobre els productes rebaixats. Els preus anunciats han de ser respectats i els descomptes s'han d'aplicar correctament i transparentment.

La qualitat dels productes, no ha de ser diferent del que és habitual pel simple fet d'estar rebaixats. Reduir la qualitat només perquè està en oferta va en contra dels estàndards de qualitat esperats.

Un dels drets essencials és el suport de garanties. Durant les rebaixes, la garantia dels productes continua sent la mateixa, generalment de 3 anys. A més, en el cas de les compres realitzades en línia, hi sol haver un període de reflexió i devolució de 14 dies naturals des de la recepció de l'article.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és, la publicitat enganyosa, està prohibida fins i tot durant les rebaixes. Augmentar els preus abans dels descomptes per fer-los més cridaners, va en contra de les normatives de comerç just.

Com a consumidors, tenim el dret de conèixer tots els termes i condicions de les promocions i descomptes oferts durant les rebaixes.

Recordar aquests drets és clau per a una compra segura i satisfactòria.

D'altra banda, des d'Aicec-Adicae recordem a les persones consumidores la importància de fer un consum conscient i responsable, reflexionant abans de comprar, optant per productes de qualitat per sobre de la quantitat, planificant les compres i buscant opcions sostenibles.

 
L'Euríbor se situa per sota del 4% el desembre del 2023
imagen

L'Euríbor que és referent per a les hipoteques variables, ha experimentat una caiguda a finals de desembre situant-se en un 3,679% el nivell més baix per primera vegada en sis mesos.

S'espera que aquest descens continuï però amb una certa estabilitat durant diversos mesos.

Què significa aquest descens per als consumidors?

Aquesta baixada beneficia tots els usuaris que revisin la seva hipoteca cada sis mesos, d'altra banda, per a aquells que tinguin revisions anuals, poden continuar experimentant lleus augments en les quotes.

Per què els consumidors poden continuar experimentant augments en els pagaments amb revisions anuals?

Tot i que hi hagi una caiguda lleu al desembre, l'Euríbor se situa per sobre dels nivells de fa un any. Això implica un augment en les quotes mensuals per als que tinguin revisions anuals, generant una alça mitjana d'uns 54,52 euros al mes per a una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 30 anys amb un diferencial del 0,99%.

S'espera que per al segon trimestre del 2024, l'euríbor es consolidi entre el 3% i el 3,5%, cosa que podria portar a reduccions addicionals a les quotes hipotecàries variables.

Des d'Aicec-Adicae ens preocupa aquesta situació, ja que, d'una banda, s'espera una certa estabilitat per als mesos vinents, però de l'altra, els consumidors que tinguin revisions anuals podrien continuar experimentant augments en les quotes i, per tant, afectant l'estabilitat econòmica familiar.

Fem una crida a les entitats financeres perquè puguin proporcionar informació transparent i oportuna sobre els possibles canvis a les quotes, permetent així als consumidors planificar les seves finances de manera responsable.

És un moment complicat en el qual és important que es busquin solucions justes i equitatives de disminuir l'impacte financer en aquells consumidors que enfronten augments en els pagaments hipotecaris.

 
"El Govern amplia les mesures de protecció per als deutors hipotecaris i s'ha eliminat el cobrament de comissions per retirada d'efectiu a finestreta per a gent gran i amb discapacitat"

Fa un any, es va establir el nou Codi de Bones Pràctiques per a deutors en risc de vulnerabilitat. Aquesta mesura preventiva buscava donar suport als deutors més afectats per l'augment dels tipus d'interès, mantenint alhora l'estabilitat financera.

La realitat és que s'han presentat nombrosos obstacles per accedir al Codi, cosa que ha generat dificultats per a un segment considerable de consumidors.

Per això, s'han ampliat les proteccions per a deutors hipotecaris en augmentar el límit de renda per accedir a mesures d'alleugeriment, que ara arriba a la renda mitjana de les llars. Aquestes mesures inclouen congelar el tipus d'interès i la quota per 12 mesos, ampliar el termini d'amortització fins a 7 anys i, per a llars amb rendes inferiors a uns 25,200 euros, oferir fins a 2 anys de carència.

A més, s'estén la suspensió de comissions per amortització anticipada de crèdits hipotecaris i s'eliminen les comissions per retirada d'efectiu a finestreta per a gent gran i amb discapacitat.

Es vol expandir el registre del Banc d'Espanya per oferir més serveis financers presencials. Això es fa per identificar possibles àrees sense cobertura i continuar millorant l'accessibilitat financera a tot el país.

A més, s'ha informat sobre el rellançament urgent del projecte per crear l'Autoritat de Defensa del Client Financer amb l'objectiu de millorar la protecció financera dels ciutadans.

Finalment, també es van abordar altres temes vinculats amb el sistema financer, especialment els incidents recents al sistema de pagaments. S'implementaran mesures per enfortir la seguretat i la confiança dels usuaris, evitant que es repeteixin situacions semblants.

Aicec-Adicae demanem que s'asseguri més transparència, protecció efectiva i accés igualitari als serveis financers, mentre se supervisen i es prenen mesures per prevenir futurs incidents que perjudiquin els consumidors.

 
Seguretat Digital: el problema de les Ciberestafes

Les ciberestafes cada vegada són més freqüents entre els consumidors i generen una preocupació creixent al món digital actual. De manera involuntària s'ha creat una dependència real de la tecnologia per fer transaccions financeres, en la comunicació i en l'emmagatzematge de dades, per aquest motiu, la seguretat en línia s'està tornant cada cop més insegura.

Les formes en què els estafadors actuen ha evolucionat, utilitzen tàctiques més sofisticades per enganyar a les persones i obtenir informació confidencial.

Una de les tècniques més comunes de ciberestafa és el phishing, els estafadors es fan passar per entitats a través de correus electrònics, missatges de text o fins i tot trucades telefòniques falses, amb l'objectiu d'aconseguir informació confidencial com ara contrasenyes, números de targetes de crèdit o dades personals. Aquestes estafes solen aprofitar la urgència o la por per manipular a les persones i fer que revelin informació delicada.

És important que les persones consumidores estiguin alerta i prenguin mesures per protegir-se.

Algunes recomanacions que llancem des d'Aicec-Adicae és que es verifiqui l'autenticitat dels correus electrònics que arriben o els missatges, abans de proporcionar informació personal, utilitzar contrasenyes sòlides i úniques per a cada compte, mantenir l'antivirus actualitzat i estar informat de les noves tàctiques que utilitzen els estafadors.

Les empreses també han de tenir un paper fonamental en la prevenció de ciberestafes en implementar mesures de seguretat sòlides per protegir les dades dels clients, capacitar els seus empleats en pràctiques segures i mantenir sistemes de detecció i resposta actualitzats.

Aicec-Adicae advoquem per la importància de la conscienciació entre els consumidors sobre aquestes tàctiques i com s'han de protegir. Per això, oferim recursos i suport a tots els consumidors que hagin estat víctimes de ciberestafes.

 
Arxiu de notícies


Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email