Arxiu de notícies - GENER 2017

 
ADICAE considera que l'acord PP-PSOE per a la resolució de les clàusules sòl deixa molts punts oberts als interessos de la banca. Aquests podrien malmetre una solució justa o fins i tot acabar massivament als tribunals de Justícia
imagen

(Barcelona. 18.01.2017) ADICAE ha enviat al Govern i als grups parlamentaris les seves 10 mesures essencials que garantirien un procediment just per al rescabalament de totes les persones afectades.

Després que PSOE i Ciutadans s'hagin posat d'acord amb el Govern per aprovar el decret sobre el sistema de devolució extrajudicial de les clàusules sòl, l'Associació de persones consumidores i usuàries, ADICAE, considera que aquest pacte obre la porta als interessos de la banca i podria malmetre la solució si no es prenen les mesures que ADICAE ha enviat al Govern i els grups parlamentaris (descarregar resum de les 10 mesures a aquí).

Des d’ADICAE, que hem liderat la lluita contra l'abús de les clàusules sòl a Espanya des de l’any 2010, hem enviat al Govern i als grups parlamentaris la nostra proposta de solució. Aquesta incorpora mesures que garantirien un rescabalament just i basat en el compliment de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem, amb la confiança que puguin ser incorporades directament al decret pel Govern o pels grups parlamentaris quan es discuteixi al Congrés el divendres 20 de gener. De l’acord que han anunciat avui es desprèn la forta influència i pressió de la banca per condicionar el sistema extrajudicial, que acabaria resultant ineficaç. De fet corre el risc de replicar les conseqüències del mal anomenat “arbitratge de les preferents”: deixar a la meitat de les persones afectades sense recuperar les quantitats que la Justícia ha reconegut i propiciar quites o la ‘col·locació’ de productes que només interessen a les entitats.  


Per tant, si volem evitar que els jutjats de tot l’Estat espanyol s'omplin de demandes fent fracassar el que hauria de ser un bon Sistema de Resolució Extrajudicial de Conflictes com el que hem proposat des d’ADICAE, el Govern i els grups parlamentaris hauran d'atendre les propostes que fem. Per aconseguir-ho, a part que ADICAE hagi posat sobre la taula una proposta que sí que defensa a les persones consumidores, la mobilització i pressió dels propis afectats és fonamental. Per aquest motiu, aquest dissabte 21 de gener a les 11 h farem reunions amb totes les persones afectades a les quatre capitals catalanes, per organitzar-nos i fer sentir la nostra veu. Encara no t’has inscrit? Ho pots fer clicant aquí 

 

 
Totes les persones consumidores poden reclamar les despeses hipotecàries mitjançant les reclamacions extrajudicials col·lectives d'ADICAE
imagen

(Barcelona, 9.1.2017). Totes les hipoteques afectades pel frau massiu de les despeses hipotecàries (notaria, registre, impostos, etc.) poden reclamar a la seva entitat a través de les reclamacions extrajudicials col·lectives d’ ADICAE,

"Aquestes reclamacions extrajudicials haurien de propiciar acords col·lectius amb els bancs. Però, si aquests persisteixen en l'abús, ADICAE presentarà les corresponents demandes judicials col·lectives davant de cadascuna de les entitats que no compleixin la legalitat", explicava Manuel Pardos, president d’ADICAE en roda de premsa.

En paral·lel, des de l’Associació també es traslladarà al Parlament propostes de reformes legislatives en matèria fiscal que permetin aclarir què ha de pagar la persona consumidora i què ha d’abonar el banc.

"Una vegada més han de ser els tribunals els que posin límit als infinits abusos de la banca davant els quals ADICAE ve actuant des de fa més de 20 anys". En aquest sentit, "els supervisors han fallat situant-se al costat de la banca fraudulenta", mostra inequívoca de la necessitat de reformar organismes com el Banc d'Espanya o la CNMV.

Davant la complexitat de l'assumpte i la confusió generada per algunes notícies i la pròpia legislació, per ADICAE és prioritari aclarir amb rigor qüestionis perquè ningú es porti a enganys:


1) REPARTIMENT DE DESPESES ENTRE BANC I PERSONA CONSUMIDORA


La sentència de la Sala civil del Tribunal Suprem de desembre de 2015 està sent interpretada en els seus efectes pràctics pels jutjats de primera instància i audiències provincials. I, encara que tots segueixen la línia marcada per l'Alt Tribunal (anul·lar per abusiva la clàusula que imposa totes les despeses a les persones consumidores) es manté certa disparitat de criteris en relació a l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD), existint resolucions que atribueixen aquesta despesa al consumidor, uns altres al banc i uns altres a tots dos en diverses proporcions.

I és que aquí estreba una de les principals controvèrsies de l'aplicació de la sentència del Suprem. La Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats assenyala en el seu article 8 que el consumidor (el prestatari) és subjecte passiu del préstec, però no de la garantia (la hipoteca). Per tant no li correspon al consumidor "d'ofici" el pagament d'aquesta part de l'impost. Però, no obstant això el Reglament de l'impost (Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) eximeix en el seu article 25 al prestador (el banc) de l'abonament de l'impost.

Així mateix, la nul·litat de la clàusula no prescriu, per la qual cosa qualsevol usuari pot reclamar encara que hagi finalitzat la vida de la seva hipoteca o aquesta s'hagi cancel·lat ja.


2) RECLAMACIONS EXTRAJUDICIALS COL·LECTIVES


ADICAE interposarà reclamacions extrajudicials col·lectives, per això busquem recaptar l'adhesió i suport a aquesta reclamació de totes les persones consumidores que desitgin reclamar els seus drets. En paral·lel facilitarà a totes les persones hipotecades que acudeixin a AICEC-ADICAE un model de reclamació perquè ho presentin, primer davant la pròpia entitat bancària (Servei d'Atenció al Client) i després, si aquest no respon o ho fa insatisfactòriament, davant el Banc d'Espanya. En tot cas cal remarcar que aquestes accions seran col·lectives i no individuals.


3) LES INCERTESES DE LES DEMANDES INDIVIDUALS

Donades les discrepàncies entre diferents jutjats d'instància, derivades al seu torn de les contradiccions entre la Llei de l'impost de AJD i el seu Reglament de desenvolupament, les demandes judicials interposades poden estimar-se parcialment (és a dir, donant la raó en part a l'usuari però negant-la-hi en la part de reclamació del pagat per l'Impost de AJD). Això comporta la no imposició de costes de contrari, és a dir, que cadascun es pagui els seus costos d'advocats i procuradors, la qual cosa pot portar al fet que el cost de la demanda sigui major que la quantitat efectivament recuperada. 

Enfront de les actuacions judicials individuals, ADICAE considera que l'acció col·lectiva, primer extrajudicial i després si cal judicial, és l'única via de resoldre el frau, a més de que evitaria el col·lapse d'un sistema judicial ja de per si mateix saturat.

"Com en les clàusules terra, un frau que afecta a la pràctica totalitat de les hipoteques no pot resoldre's cas per cas, com pretén la banca portant a cada persona als tribunals d'una en una", tal com ha assenyalat Pardos. I més quan la Justícia s'ha pronunciat de forma tan taxativa sobre la generalització d'un abús en uns contractes d'adhesió com els hipotecaris on no cabia cap tipus de negociació.

 

Per més informació, clic aquí

 
Les propostes d'ADICAE pel pacte d'Estat per la transparència en els contractes contribueixen al creixement econòmic.

(Barcelona) ADICAE presenta més de 10 propostes legislatives per aconseguir un pacte d'Estat que millori la protecció de les persones consumidores, actualitzant-la la legislació europea i del segle XXI; recuperant la confiança del consumidor i restaurant la competitivitat entre les empreses.


L'associació de persones consumidores ADICAE, va presentar el pacte d'Estat per la transparència en els contractes entre consumidors i empreses de qualsevol àmbit del consum (financer, energètic, telecomunicacions, gran distribució, transport i comerç en general).

Amb aquest pla, que inclou almenys 10 reformes legals concretes, “volem millorar la protecció dels consumidors, actualitzant-la a la legislació europea i del segle XXI; recuperar la confiança del consumidor; restaurar la competitivitat entre les empreses davant el domini dels oligopolis, i, amb tot, ajudar al creixement de l'economia nacional mitjançant el consum”, senyalava Manuel Pardos, president d’ADICAE, a la roda de premsa.

La pressió ciutadana és important per aconseguir aquests objectius per la transparència que ens beneficien a tots. Per això, si estàs d'acord que el Parlament aprovi el pacte d'Estat per la transparència en la contractació, recolza la iniciativa signant aquí


Motius per a un pacte d'Estat social i econòmic


Aquest pla neix de la dramàtica situació econòmica i social de milions de persones víctimes de fraus com les preferents, les clàusules terra, els enganys en les factures de la llum o el gas, els abusos en telecomunicacions… Situació que no s'ha corregit, incentivant la comercialització de nous contractes abusius en l'actualitat i una judicialización massiva dels problemes dels consumidors.


“La crisi ha destapat el buit legislatiu de protecció al consumidor a Espanya. Han hagut de ser els tribunals els que apliquessin la legislació europea”.


 Reconeixement legal del control de transparència


Entre les principals mesures, “cal garantir per llei que el consumidor, a més de rebre la informació bàsica, ha estat capaç de comprendre perfectament el contracte i les seves implicacions, la qual cosa es diu el ‘doble control de transparència’, exigit per la Comissió Europea i que aquí ha introduït el Tribunal Suprem”, afirmava Manuel Pardos.
Fins ara l'obligació de transparència es limitava a donar al client mera informació del producte o servei contractat, sense explicar la seva complexitat i veritables riscos –insuficient com s'ha demostrat amb les preferents-.


Eliminació i restitució íntegra de les clàusules abusives


Introduir en les nostres lleis el principi de no vinculació per al consumidor de les clàusules declarades nul·les evitaria situacions que vulneren la Directiva Europea 93/13 i els drets dels consumidors.


Aquest canvi possibilitaria al seu torn la fi de gairebé tots els desnonaments a partir de la declaració de nul·litat de la clàusula de venciment anticipat –ja dictada pel Tribunal Suprem–, doncs aquesta clàusula permet al banc iniciar l'execució hipotecària en cas d'impagament.

L'aplicació d'aquest principi tindria grans beneficis en la competitivitat de les empreses: s'evitaria que hi hagi companyies que juguin amb avantatge al no haver de retornar els beneficis obtinguts per aplicar una clàusula abusiva. De fet, aquesta falta de rescabalament incita a la resta d'empreses a replicar l'abús ja que solament es veuen obligades a eliminar la clàusula abusiva però no a desfer els efectes que aquesta hagi generat.

Prevenció i acció col·lectiva davant abusos massius


La reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil, que inclogui la revisió de l'acció judicial col·lectiva i el potenciar l'actuació d'ofici del jutge davant clàusules abusives.


ADICAE preveu mesures preventives per evitar la reproducció massiva de problemes i plantejar millores i correccions en els contractes en cas de detectar condicions abusives.

Per exemple, la creació d'una comissió de clàusules abusives, formada per empreses i consumidors, que analitzi la transparència dels contractes; potenciar el paper dels notaris i els registradors en el control de la transparència; impulsar els segells de transparència, o que les empreses hagin de dipositar els seus contractes tipus en el Registre de Condicions Generals de la Contractació perquè la seva consulta per ciutadans o associacions de consumidors.


Extensió de la protecció a autònoms


“Volem que aquestes mesures siguin extensibles als autònoms, professionals i petites empreses, un col·lectiu igualment desprotegit. Hem vist com ho han perdut tot després d'haver de vincular béns d'altri a la seva activitat professional, com l'habitatge personal, als contractes amb empreses del consum”, explicava Pardos.


A dia d'avui, tant per als consumidors com per als autònoms, no existeix possibilitat real de negociar un contracte: són contractes d'adhesió, on “ho prens o ho deixes”.


Consens polític per a un pacte d'Estat


Després de compartir aquest pacte d'Estat amb la Presidència del Govern, la presidenta del Congrés i tots els partits polítics, Pardos anunciava que “tots els grups parlamentaris amb els quals ens estem reunint estan mostrat un gran interès”.

Tots han coincidit que el nou temps de diàleg i pactes pot facilitar el consens necessari per treure endavant aquesta iniciativa. 


“Els grups han reconegut la insuficiència de l'actual legislació i que els problemes dels consumidors no poden resoldre's massivament en els jutjats”, destacant al seu torn “la transversalitat de les propostes de ADICAE, que beneficiarien a tota la societat”.


“Amb aquestes mesures expressem el sentir de la ciutadania després de tots els escàndols que han ocorregut en aquest país” Per això ADICAE aspira a un pacte de totes les forces polítiques donat l'enorme contingut social, econòmic i jurídic d'aquesta iniciativa”.

 
Arxiu de notícies


Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

23-04-2024 BARCELONA Mesas Informativas / Repartos
Carpa en la Diada de Sant Jordi en la Plaza del Molino de Barcelona

24-04-2024 BARCELONA TALLERES FORMATIVOS
XERRADA LLUÏSA CURA (GRUP TENCAT) Ciberatacs bancaris, fraus als mitjans de pagament (tipus, eines que fan servir, com evitar caure en un frau, actuació de la banca)

26-04-2024 BARCELONA Grupo Temático Hipotecas
Informació essencial que els consumidors han de conèixer abans, durant i després de signar amb una hipoteca.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email