Arxiu de notícies - ABRIL 2015

 
AICEC-ADICAE destapa la veritable cara de La Caixa: l'entitat guanya il·legítimament cada mes 35 milions d'euros amb les clàusules sòl
imagen

(23/04/2015). AICEC-ADICAE ha participat aquest matí a la Junta d'Accionistes de Caixabank amb el suport d'una quantiosa representació atorgada pels petits accionistes.

Malgrat que l'entitat intenta presumir de resultats i d'actuació respectuosa amb la clientela Àlex Daudén, membre d'AICEC-ADICAE que ha acudit a la Junta amb altres petits accionistes socis de l'Associació, ha assenyalat abans del començament que "no aconseguiran rentar la imatge de l'entitat amb una "obra social" que dóna suport a bancs d'aliments que es nodreixen de persones a les quals La Caixa ha portat al desnonament".

105 dels 375 milions d'euros de benefici del primer trimestre del 2015 corresponen a l'aplicació de les clàusules sòl de CaixaBank.

Sobre la base de l'informe aportat per CaixaBank a la macrodemanda colectiva interposada per ADICAE en motiu de les clàusules sòl (informe elaborat per KPMG), l'Associació ha pogut estimar l'abast de l'impacte econòmic real de les clàusules sòl, d'on es conclou que l'entitat percep il·legítimament més de 420 milions d'euros l'any per l'aplicació d'aquestes clàusules.

Caixabank, després de presumir de la seva obra social i apel·lar a l'“ànima de la Caixa”, es veu reiteradament condemnada i multada per les seves preferents i les seves clàusules sòl al mateix temps que pretén erigir-se en model i donar lliçons per "formar els seus empleats en ètica i integritat", malgrat els objectius per col·locar il·lícitament als clients productes indesitjats.

D'aquesta manera AICEC-ADICAE destaca la contrarietat dels plans de CaixaBank d'oferir 'educació financera' als usuaris i classes d'ètica i d'integritat als seus empleats, quelcom que no enganyarà els consumidors i accionistes i que és incompatible amb la realitat de les pràctiques que porta a terme l'entitat en matèria hipotecària o comissions bancàries, per citar tan sols dos exemples que se sumen a la col·locació de productes tòxics d'estalvi que va executar massivament.

Els accionistes i clients representats a través d'AICEC-ADICAE han expressat la seva disconformitat amb els comptes de l'entitat en estar sostinguts en gran part per abusos milionaris com els 'sòls hipotecaris' o l'increment de les comissions en els serveis més bàsics de l'entitat.

A més, han destacat que l'establiment d'una comissió de dos euros als no clients en cada retirada d'efectiu en caixers (comissió que ADICAE ha denunciat davant el Banc d'Espanya, la CNMC i l'Autoritat Bancària Europea) acabarà perjudicant els clients de l'entitat, en provocar un "efecte cascada" en què la resta del sector seguirà la mateixa pauta generant un augment de comissions també per als clients de CaixaBank.

 
AICEC-ADICAE a la Junta d'Accionistes de Catalunya Banc: "Només un 37% de les sol·licituds d'arbitratge dels preferentistes van ser acceptades"
imagen

(11/04/2015). Catalunya Caixa va comercialitzar de forma massiva i indiscriminada participacions preferents i deute subordinat a través de pràctiques comercials abusives dissenyades pel Consell d'Administració, patint quitances injustes i desproporcionades de més del 66% de la inversió. L'entitat va cometre pràctiques comercials abusives de manera premeditada amb l'únic objectiu de capitalitzar-se, sense cap mena d'escrúpols, utilitzant una estratègia d'espoli a l'estalvi popular.

Aquest abús ha estat denunciat per AICEC-ADICAE a la Junta General d'Accionistes de Catalunya Banc, celebrada aquest matí a la ciutat comtal. L'Associació ha assistit a l'acte en representació dels petits accionistes, la gran majoria dels quals eren antics posseïdors de preferents i deute subordinat que es van convertir forçosament en accionistes de manera obligada.

Molts dels afectats per aquest frau massiu s'han vist obligats a invertir temps i diners en processos judicials que s'haurien pogut evitar resolent el problema a través de la medicació. Les últimes dades oficials sostenen que dels 122.585 clients amb preferents i deute subordinat un 89% havien sol·licitat una resolució extrajudicial. Només un 37% de les reclamacions de clients (62.256) que varen demanar un arbitratge van ser acceptades. Aquest fet confirma, tal i com sempre ha sostingut AICEC-ADICAE, que aquesta és una via creada a favor dels interessos de la banca per netejar la seva imatge i que únicament perverteix el sistema arbitral de consum.

D'altra banda, l'Associació ha considerat que la nacionalització de l'entitat podria haver estat un bon motiu per deixar de costat una gestió social que desmereixia els seus clients. Tot i així, les males pràctiques de l'entitat segueixen vigents en l'actualitat amb les hipoteques amb les clàusules sòl, els swaps o les execucions hipotecàries que deixen a centenars de famílies sense sostre per després reformar els immobles i vendre'ls a un major preu als fons voltors. 

El límit de 300.000€ en la retribució dels consellers executius segueix sent desproporcionat

“Creiem que el realment importat és que els sous es corresponguin amb l'activitat i els mèrits dels seus beneficiaris, quelcom que en molts casos és més que discutible”, ha recriminat l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya.

Aquesta ha afirmat que el límit de 300.000€ a la retribució dels consellers executius continua sent excessivament alt tenint en compte els antecedents de l'entitat i la situació actual de caiguda del benefici -un 75% més baix que l'any anterior-. Per això ha demanat un exercici d'honestedat en l'autolimitació dels salaris per part dels responsables de Catalunya Banc, que encara està intervinguda pel FROB i en el rescat de la qual es varen invertir 12.000 milions d'euros dels contribuents.

 
El Parlament de Catalunya recull el clamor social i judicial contra les "clàusules sòl" hipotecàries
imagen

(01/04/2015). La macrodemanda presentada per ADICAE contra 101 entitats financeres per a l'eliminació de les abusives clàusules sòl fa un pas endavant en el procediment judicial. Després de tres canvis de jutge i de les nombroses traves per part de la banca, els propers dies 15, 16 i 17 d'abril se celebrarà al Jutjat Mercantil número 11 de Madrid la vista per a la fixació de les mesures cautelars per a la suspensió d'aquestes clàusules fins que no es dicti sentència, tal i com se sol·licitava a la demanda col·lectiva interposada per l'Associació. 

Gràcies a la pressió dels afectats, juntament amb l'exercida per part d'ADICAE, s'ha aconseguit desencallar una macrodemanda en què es troben immerses 15.000 famílies de tot l'Estat espanyol.

La incorporació de les clàusules sòl per part de les entitats financeres ha fet impossible que 4 milions d'hipotecats, poguessin beneficiar-se de la baixada de l'Euríbor. En una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys i referenciada a l'Euribor + 1, la clàusula sòl mitjana (del 3'75%) genera en l'actualitat un sobrecost d'uns 195€ mensuals a cada família, el que constitueix una mostra evident de la gravetat de l'abús. Per aquest motiu ADICAE també planteja a la macrodemanda la devolució de les quantitats pagades de més a partir del moment en què es va signar el crèdit o préstec hipotecari i que la banca ha utilitzat per engreixar els seus balanços i maximitzar els seus beneficis.

Catalunya reforça els arguments d'AICEC-ADICAE i aprova una llei que considera abusives les clàusules sòl

La Llei 20/2014, que modifica l'anterior Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya, va entrar en vigor ahir i entre d'altres aspectes regula, tal i com havia demanat AICEC-ADICAE a la Comissió d'Empresa i Ocupació, l'abusivitat de les clàusules sòl. Aquesta modificació, pionera arreu de l'Estat, va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 de desembre de 2014 i significa un avenç important en la defensa de les més de 800.000 famílies catalanes afectades per aquestes clàusules de limitació a la variació a la baixa dels tipus d'interès.

Aquesta regulació considera abusives les clàusules sòl quan tinguin almenys una de les característiques següents: 1) Que s'hagi fixat un límit a la baixada del tipus d'interès, però no a la pujada d'aquest (és a dir, quan hi hagi una clàusula terra però no una clàusula sostre); 2) Que la clàusula sòl sigui superior al 50% del valor de l'índex de referència aplicable en el moment de la contractació que figuri en el contracte, amb l'única excepció dels límits que s'estableixin en l'1%, supòsit en què dita limitació percentual del 50% no s'aplica; o 3) Que la diferència entre la clàusula sòl i la clàusula sostre sigui superior a 5 punts.

AICEC-ADICAE, que reclama una regulació equivalent a nivell estatal, assenyala, però, que altres mesures previstes al nou Codi de Consum català en matèria d'informació i transparència en la contractació hipotecària arriben tard, una vegada que milions d'hipotecats han estat víctimes d'abús generalitzat i en un moment en què la situació que afronten centenars de milers de famílies és de creixent dificultat per al pagament dels seus préstecs, fet que es tradueix en les escandaloses xifres sobre execucions hipotecàries i llançaments que cada trimestre es coneixen.

 
AICEC-ADICAE: "Els fraus massius als consumidors només poden ser resolts de manera eficaç a través d'una actuació judicial col·lectiva"
imagen

(25/03/2015). Avui en dia una justícia individual no és eficaç i tampoc garanteix la resolució dels greus problemes que sofreixen els consumidors tenint en compte la complexitat dels productes financers unida a l'engany en la informació subministrada, l'existència de tot tipus de clàusules abusives, la inoperància dels organismes reguladors, etc. Així ho va manifestar AICEC-ADICAE el passat 25 de març a la taula rodona 'Els consumidors i l'acció col·lectiva: aspectes conflictius i alternatives', celebrada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 

Els processos judicials col·lectius no només permeten estalviar temps i costos als afectats i a la pròpia justícia, sinó també visualitzar enfront la societat la dimensió que adquireixen els fraus de les empreses i entitats financers. El propi Parlament Europeu argumenta que “el procés col·lectiu reforça el poder de negociació dels demandants i contribueix a l’administració eficaç de la justícia, evitant la multiplicació de processos per pretensions derivades d’una mateixa infracció”.

Però lamentablement a l’Estat espanyol l’acció judicial col·lectiva té massa llacunes normatives tot i ser el país amb més fraus massius als consumidors d'Europa, especialment en l’àmbit financer però també en altres com l’energia, les telecomunicacions o els grans temes del consum. Si més no, s'han fet passos endavant en la millora de l'eficàcia d'aquests processos gràcies a la pressió exercida per ADICAE, l'única associació que segueix lluitant per a què es faci valdre el poder de l'acció judicial col·lectiva en la defensa dels drets dels consumidors.

Si bé des de 1998 la Llei de Condicions Generals de la Contractació ja establia accions col·lectives per combatre clàusules abusives, la pròpia Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) reconeixia en una reforma de l’any 2002 la possibilitat que en un procés i actuant sota una mateixa defensa, es representessin els interessos d’una pluralitat de consumidors i usuaris.

Amb l’última reforma de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU) de l’any passat, ara el Ministeri Públic pot acumular a l’acció de cessació les accions de nul·litat i les accions de rescabalament. I també es permet plantejar l'acció d'un grup tant a les associacions com a les entitats legalment constituïdes que tinguin per objecte la defensa o protecció dels consumidors i usuaris com a grups d'afectats.

AICEC-ADICAE anima i seguirà agrupant i organitzant les persones consumidores per tal de demostrar la força que poden tenir els consumidors sota una causa legítima i comuna.

 
Arxiu de notícies


Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email