Arxiu de notícies - SETEMBRE 2014

 
Després de mig milió de desnonaments el Govern permet que les persones en procés d'execució hipotecària puguin oposar-s'hi si el contracte inclou clàusules abusives
imagen

25/09/14. La modificació de la norma ha estat conseqüència de l'advertència llançada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el passat mes de juliol i permet al deutor apel·lar el procés perquè el jutge revisi les clàusules del contracte. Fins ara només podia donar-se el cas d'una indemnització per les clàusules abusives si així es determinava en un procés declaratiu, però l'habitatge ja estava perdut. La mesura, anunciada al BOE sense una difusió adequada per part del Govern, és un avenç però no una solució definitiva que per ADICAE passaria per impulsar un procediment concursal especial per a les persones consumidores.

El Consell de Ministres ha aprovat un decret llei sobre mesures urgents en matèria concursal que inclou una modificació de la Llei d'Enjuiciament Civil per complir amb l'advertència que el TJUE va llançar al Govern de Rajoy el mes de juliol. La modificació anunciada al BOE el 6 de setembre autoritza el dret d'apel·lació de les persones que es trobin immerses en un procés d'execució del seu habitatge. El que estableix és que podran oposar-se al procés i exigir que el Tribunal de l'Audiència Provincial revisi si s'han inclòs clàusules abusives al contracte hipotecari que hagin pogut contribuir als impagaments de les quotes. Aquesta mesura canvia la situació existent fins ara que també és fruit d'una modificació per una altra sentència enviada des d'Europa el 2013. Actualment, la persona hipotecada no podia apel·lar quan es desestimava la seva oposició al procés d'execució però, en canvi, el banc sí que podia interposar un recurs contra la resolució que acordés el sobreseïment de l'execució -és a dir, quan se suspengués un procés per falta de causes que justifiquessin l'acció de la justícia- o declarés la inaplicació d'una clàusula abusiva. En aquesta situació el deutor hipotecari podia aspirar a una indemnització per les clàusules abusives aplicades a l'hipoteca a través d'un procés judicial declaratiu però l'habitatge ja estava perdut. Ara, s'obre la porta a poder apel·lar i aturar el procediment d'execució amb aquest argument. En qualsevol cas, es frena un temps però no garanteix que s'aturi del tot.

La mesura s'aplicarà als procediments judicials ja oberts "en els quals no s'hagi produït la posada en possessió de l'immoble a l'adquirent". És a dir, quan la banca encara no hagi pres possessió de la finca a través de l'oportú llançament dels seus ocupants. El termini per interposar aquest nou recurs d'apel·lació serà d'un mes (que va començar en el moment de la publicació el 6 de setembre) pels "procediments en què hagués finalitzat el termini per recórrer l'auto que hagués desestimat l'oposició". És a dir, fins el 7 d'octubre com a data límit. Per tant, les persones hipotecades que es trobin en la situació addicional han de córrer si volen presentar l'escrit d'apel·lació ja que el període finalitza d'aquí a dues setmanes.

Aquesta modificació és un avenç però no gaire més que unn altre pedaç més a una llei hipotecària contrària al dret europeu i desfavorable per a les persones consumidores, que exemplifica la poca predisposició del Govern central per frenar una dramàtica situació que ja arriba al mig milió de desnonaments. De fet, la modificació no ha estat per iniciativa pròpia sinó a instàncies de la Unió Europea (amb el recurs previ presentat per l'Audiència Provincial de Castelló) que sembla està més ben informada de la desprotecció de les persones consumidores que el mateix govern. Cal recordar que aquesta es tracta de la segona advertència en dos anys que el TJUE llança a l'Estat espanyol. La modificació s'ha fet gairebé d'amagat, s'ha inclòs dins d'un paquet de mesures en matèria concursal i s'ha anunciat al BOE sense la difusió pertinent a la seva importància. Un gest que denota l'atenció que mereix pel Govern el gruix de famílies afectades per les execucions hipotecades i els problemes de pagament. És més, ni tan sols ha tingut en compte la necessitat de suspendre l'execució quan es discuteix una clàusula abusiva a un procediment declaratiu paral·lel, tal i com també ha exigit el TJUE. En aquest sentit, ADICAE considera que ha estat una altra oportunitat perduda per a abordar la implementació d'una normativa que reguli un procés concursal pels consumidors.

Una vegada més l'Associació reitera la necessitat d'impulsar amb urgència un procediment concursal especial per les persones consumidores i no l'existent avui en dia, que es regeix per les mateixes normes que les que s'apliquen a les empreses. Així, la prioritat hauria de ser evitar la pèrdua de l'habitatge i impedir que, en cas que això passi, la persona afectada quedi condemnada amb un deute de per vida sense possibilitat de ser reestructurat. En aquest sentit, l'Associació proposa establir un model de "segona oportunitat" o "fresh start" com els que existeixen, amb algunes diferències, en alguns països d'Europa i als Estats Units. Aquesta proposta evitaria condemnar a les persones hipotecades a deutes perpetus que causen exclusió social i financera. Consistiria en obrir un procés negociador, quan el deutor ho sol·licités al Jutjat, amb els seus creditors i que, a grans trets, permetria establir un conveni que marqués un pla de pagaments específic o, en cas de denegar-se, obrir una fase de liquidació on no es puguin retenir quantitats indispensables per la subsistència del deutor i no es reclamin altres deutes un cop finalitzada la liquidació.

 

 
El frau de les preferents se soluciona a poc a poc entre les demandes i els mecanismes extrajudicials
imagen

19/09/14. L'activitat judicial d'ADICAE no s'ha aturat durant els darrers mesos d'estiu i ha permès retornar gairebé 3 milions d'euros al llarg d'aquest mes a persones afectades per les participacions preferents i altres productes tòxics. D'altra banda, l'Agència Catalana del Consum ha presentat la xifra de gairebé 282 milions d'euros retornats a les persones afectades per Catalunya Caixa gràcies a l'arbitratge i al conjunt de l'Estat el Ministeri d'Economia i Competitivitat parla d'una suma de gairebé 3.000 milions d'euros retornats pels casos de les entitats rescatades pel FROB: Bankia, Novagalicia i Catalunya Caixa.

La majoria de persones afectades per la mala comercialització de les participacions preferents i el deute subordinat ja fa temps que s'han mobilitzat per recuperar els seus estalvis i a poc a poc la lluita dóna els seus fruits. L'Agència Catalana del Consum presentava fa pocs dies les xifres del procés d'arbitratge. Al llarg de les diferents fases, actualment continua oberta la tercera, s'han retornat 281.931.754 euros i s'han dictat un total de 29.628 laudes favorables a les persones que han reclamat pels productes tòxics de Catalunya Caixa. En qualsevol cas, cal recordar que el 44% de les reclamacions encara no han estat resoltes ja que el total ascendeix a les 52.913. ADICAE sempre ha defensat la resolució extrajudicial dels conflictes financers i al consum en general però en aquest cas el procés no ha estat ni net ni transparent. Catalunya Caixa ha rebutjat sol·licituds pel fet que la persona afectada estigués inclosa en alguna demanda judicial i això va en contra de les normes de funcionament marcades per l'ACC, clares i sense espai per a la confusió, que especifiquen que “la sol·licitud d'arbitratge no implica renunciar a les demandes judicials interposades fins que el consumidor no sigui informat de l'admissió a tràmit de la seva sol·licitud” ja que “la data de l'entrada d'acceptació de l'arbitratge és la data en què es considera iniciat el procediment arbitral”. Aquestes irregularitats van ser descobertes a través d'una circular interna de l'entitat a la qual va tenir accés AICEC-ADICAE i que va comunicar al ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, i al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).

Aquest és el cas de Catalunya però al conjunt de l'Estat també s'han publicat noves xifres aquest estiu que situen en 2.912 milions d'euros el total retornat a les persones afectades pels productes tòxics de les entitats intervingudes pel FROB: Bankia, Novagalicia i la mateixa Catalunya Caixa. D'aquesta suma, 1.097 corresponen a Bankia. Així ho va comunicar la secretaria general de Consum, Pilar Farjas, que va afegir que el total de sol·licituds és de 303.000 admeses arreu de l'Estat. Aquestes xifres no mostren però el total de laudes favorables i, per tant, no se sap la quantitat de persones que encara esperen una resposta.

ADICAE ha agrupat al llarg d'aquests anys a milers de petits estalviadors que van ser enganyats per aquestes i altres entitats. La defensa col·lectiva ha estat en tot moment l'aposta de l'Associació com a única via per a assolir una solució global a un frau massiu. Les demandes avancen als jutjats i al llarg del darrer mes d'agost el degoteig de resolucions favorables als consumidors ha estat constant. En total, s'ha aconseguit que es retornessin 2.940.000 euros procedents de l'estafa de diferents entitats: Banco CEISS, Caja Madrid, Bancaja, Caja España, Caja Canarias i Caixa Galicia. Des de que va començar el període de demandes judicials ADICAE ha aconseguit que es retornin un total de 47.150.378 euros.

El conjunt d'aquestes dades no implica una solució real al problema però demostra l'èxit de la pressió social i judicial col·lectiva a l'hora de resoldre un frau d'aquesta magnitud així com també l'acció de mediació realitzada professionalment és una eina altament efectiva. En qualsevol cas, l'Associació continua presentant demandes i promovent la mobilització social per tal d'agilitzar el procés que permeti aconseguir una solució col·lectiva a aquest frau que ha afectat a més de 4 milions de persones arreu de l'Estat espanyol, dels quals mig milió formen part de les entitats nacionalitzades.

 
ADICAE comença el curs gratuït "Agents Actius en Consum" per millorar la formació de tota persona interessada en treballar per la defensa de les persones consumidores
imagen

09/09/14. L'informe elaborat per ADICAE l'any passat sobre el nivell de cultura financera a l'Estat espanyol posava en evidència la necessitat de millorar-la i la demanda de la societat de mesures per posar-hi remei. Al voltant d'un 90% expressava la necessitat de formar-se i el 70% posava la seguretat i la prevenció d'abusos com a motiu principal. És per això que l'Associació engega aquest setembre un projecte formatiu que pretén dotar als participants d'eines tant teòriques com pràctiques per treballar per la defensa de les persones consumidores en l'àmbit financer i en els grans temes del consum. El curs ha estat elaborat per experts en la matèria i es realitzarà en línia a través de la plataforma educacionfinanciera.adicaeonline.es, on ja s'hi pot fer la inscripció.

Des dels seus inicis, l'Associació s'ha caracteritzat per una defensa crítica i reivindicativa dels drets de les persones usuàries de bancs, caixes i assegurances i darrerament ha ampliat el seu abast als grans temes de consum: telecomunicacions, energia, transport i grans cadenes de distribució. Per a dur a terme aquesta tasca des d'ADICAE es considera que la informació és una de les eines més importants a l'abast dels consumidors i consumidores i la formació és el camí per a poder millorar el desenvolupament d'aquesta tasca informativa i dinamitzadora del col·lectiu.

És per això que neix el curs gratuït “Agents Actius del Consum” que pretén enfortir els coneixements en matèria de consum de les persones amb inquietuds per treballar pel col·lectiu consumerista, tant professionals com no professionals, i generar un efecte multiplicador. El curs també ofereix l'oportunitat de posar en pràctica allò après; un cop acabat els participants tindran l'oportunitat de desenvolupar de forma voluntària diferents accions per la prevenció, sensibilització i solució dels problemes i abusos que pateixen les persones consumidores a través de la Xarxa d'Agents Actius del Consum d'ADICAE.

El curs és totalment adaptable a la disponibilitat dels participants ja que es realitzarà en línia però sempre amb el suport d'un tutor que els acompanyarà en el seu procés d'aprenentatge. També comptarà amb una jornada presencial amb la participació d'experts en matèria de consum. Constarà d'un bloc comú i altres blocs més específics (formatiu, informatiu i reivindicatiu) que els participants podran escollir d'acord amb les seves preferències i interessos.

Si estàs interessat en millorar la teva formació en consum i en col·laborar per la millora dels drets de les persones consumidores ara podràs fer-ho. Consulta els detalls del curs i no dubtis en contactar amb ADICAE si tens qualsevol dubte.

 

 
Arxiu de notícies


Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

23-04-2024 BARCELONA Mesas Informativas / Repartos
Carpa en la Diada de Sant Jordi en la Plaza del Molino de Barcelona

24-04-2024 BARCELONA TALLERES FORMATIVOS
XERRADA LLUÏSA CURA (GRUP TENCAT) Ciberatacs bancaris, fraus als mitjans de pagament (tipus, eines que fan servir, com evitar caure en un frau, actuació de la banca)

26-04-2024 BARCELONA Grupo Temático Hipotecas
Informació essencial que els consumidors han de conèixer abans, durant i després de signar amb una hipoteca.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email