AICEC-ADICAE en defensa dels usuaris davant els abusos de les entitats bancàries. Comissions per a retirada d'efectiu en el servei de finestreta.
imagen

AICEC-ADICAE lluita contra les desigualtats, les injustícies i els abusos de poder que executen les entitats financeres front als seus clients.

Com associació de consumidors tenim l’objectiu de lluitar per defensar la transparència i les bones pràctiques en les operacions bancaries.

Arrel de la exponent crescuda de la digitalització, amb objectius com, treure paper o orientar als clients a la operativa digital, les entitats bancaries van començar a cobrar comissions per a la retirada d’efectiu en el servei de finestreta. Aquest fet a accentuat la exclusió financera i digital, està deteriorant l’atenció als clients i està provocant desatenció bancaria. Les entitats no haurien de cobrar cap mena de comissió per realitzar gestions ja que, aquest servei es troba integrat en el servei de manteniment de comptes bancaris.

Primer de tot, el servei de finestreta és un servei que proporcionen els bancs on el client de l’entitat pot concertar una cita per a un «face to face» amb l’operari bancari amb la finalitat de realitzar transferències i traspassos, pagament de rebuts no domiciliats i petició d’extractes o informació contractual sobre alguns productes que el client hagi suscit amb la entitat. En definitiva, diferents operacions o dubtes que tingui el client de l’entitat. En aquest sentit les entitats no haurien de cobrar cap mena de comissió per a realitzar dites gestions ja que, aquest servei es troba integrat en el servei de manteniment de comptes bancaris.

Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, el mateix Banc d'Espanya pronuncia que la conducta més acord a les millors pràctiques bancàries exigiria que aquestes posin a disposició dels titulars del compte, al menys, un mitjà gratuït, accessible i segur per a la disposició en efectiu dels fons existents en els ja citats. De no ser així la entitat s’estaria allunyant de les bones pràctiques presumibles de grans financeres. També, de procedir d’altra manera s’estaria cobrant, no per la concreta prestació d’un servei d’una determinada forma i efecte, sinó per la retirada en general de l’efectiu de comptes.

De fet,  BBVA i CaixaBank han estat objecte d'atenció recentment a causa de la seva política de cobrar 2 euros als seus clients cada vegada que retiren diners en una sucursal fent us del servei de finestreta, exercint un ús abusiu davant els seus clients. AICEC-ADICAE recorda que, tot i que les entitats tenen llibertat de fixar les comissions que considerin adients pels seus serveis, existeixen límits.

Els serveis financers son serveis bàsics, per tant, tothom ha de tenir accés, en aquest cas, el banc d'Espanya informa que les entitats bancaries haurien de posar a disposició  dels titulars del compte, al menys,  un mitjà gratuït, accessible i segur per a la disposició en efectiu dels fons existents.  De no ser així la entitat s’estaria allunyant de les bones pràctiques presumibles. 

Per tant, es posicionen amb la idea de que el client i usuari no a de fer front a aquestes comissions, a més, el fet de que aquest servei no sigui gratuït pot tenir un impacte negatiu en certs col·lectius que no disposen d’aquest mitjà gratuït del que ha de disposar l’entitat bancària.

AICEC-ADICAE reivindica que la imposició de cobrament en finestreta per realitzar qualsevol gestió, no s'hauria d'haver portat a termini ja que, per un costat, manca de transparència i es una mala pràctica i per una altra, fomenta la desatenció bancària i augmenta la discriminació davant un sector de la ciutadania que no disposa dels recursos suficients per poder realitzar operacions per una altra via de forma gratuïta accessible i segura.

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 685 919 242 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.netDes d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email