AICEC-ADICAE EN CONTRA DEL SOBREENDEUTAMENT
imagen

AICEC-ADICAE ha participat a la jornada nacional sobre la situació real del endeutament a les famílies i als consumidors a Espanya.

 

Barcelona, 2 de juny de 2023. Ahir, 1 de juny a les 9:30h. Es va portar a terme la Jornada Nacional del Projecte Europeu sobre l’Endeutament.

 

La jornada es va obrir abordant els dos problemes principals de l'endeutament i el sobreendeutament a Espanya. Un d'ells és el problema socioeconòmic i li segueix la necessitat de crear una millor educació financera entre els consumidors. El sobreendeutament ve degut per gran part pel desconeixement social.

 

És necessària una educació financera en la societat i aquesta educació no ha de ser impartida per les entitats bancàries ja que, la seva formació va dirigida cap a un adoctrinament de consum financer favorable a l'adquisició de productes financers innecessaris. Per això és important l'educació financera crítica per a gestionar les finances i prendre decisions encertades.

 

Moltes famílies en l'actualitat es veuen en dificultats per a pagar les quotes de la hipoteca, el lloguer o els seus préstecs. En el cas que no es pugui pagar perquè la situació familiar és precària, és necessari l'assessorament professional especialitzat, i sempre ha de ser aliè a l'entitat financera, per a poder aplicar el codi de Bones Pràctiques Bancàries. En el cas que no sigui possible l'aplicació del codi de Bones Pràctiques, podria aplicar-se, si es compleixen els requisits requerits, la Llei de la Segona Oportunitat.

 

Un altre aspecte que fa créixer el sobreendeutament són les targetes revolving, un tipus de crèdit que permeten l'ajornament del pagament de les compres aplicant interessos abusius, és com una línia de crèdit on pots disposar dels diner ja amortitzats. Al poder pagar sense necessàriament tenir fons en el compte associat, s'agreuja l'endeutament. AICEC-ADICAE defensa que no es pot impulsar a la societat a sobreendeutar-se.

 

Els elevats interessos que s'apliquen amb aquestes targetes, permeten la seva impugnació per l’aplicació de la Llei d'Usura. Es pot reclamar la declaració de nul·litat del contracte de targeta revolving per establir un interès remuneratori usurari, subsidiàriament per falta de transparència i claredat, o perquè es declari la abusivitat i nul·litat de la clàusula d'interessos remuneratoris, contracte d'assegurança i comissions.

 

És per això que d'acord amb el codi de Bones Pràctiques Bancàries, s'exigeix a les entitats especial diligència en aquests casos. En l'actual legislació, les entitats bancàries tenen l'obligació d'informar al consumidor que està en possessió d'una targeta d'aquest tipus i del pla d'amortització per compliment de bona practica bancària.

 

De la sentència extreta pel tribunal suprem, s’estudia la determinació del caràcter usurari dels interessos pactats en una targeta ‘revolving’, i resolen que l'interès és ‘notablement superior’ si la diferència entre el tipus mitjà de mercat i el pactat supera els 6 punts percentuals. Fins avui en els contractes de crèdit revolving, l'interès mitjà s'ha situat per sobre del 15%, superant els 6 punts percentuals.

 

D’aquesta jornada podem extreure que les modificacions normatives que s’han produït per donar suport a les famílies i per treure les clàusules abusives dels contractes no son suficients, queda molt per fer i esperem, entre d’altres que la nova Autoritat Independent de la Defensa del Usuari Financer doni mes cobertura a les pretensions a l’àmbit extrajudicial dels consumidors.

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 685 919 242 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.netDes d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

31-05-2024 SABADELL TALLERES PRÁCTICOS
Taller práctico para abordar diferentes situaciones de sobreendeudamiento y de como evitarlo y gestionarlo

31-05-2024 BARCELONA TALLERES FORMATIVOS
Taller de ahorro e inversión para obtener una visión clara y práctica sobre cómo gestionar tus activos y pasivos.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email