AICEC-ADICAE insta els afectats de les fortes tempestes a recopilar informació dels danys i reclamar a les seves assegurançes
imagen

El desastre meteorològic amb pedres de més de 10 cm provoca danys a les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany i Gironès

L’Associació es mostra en solidaritat i posa a disposició la seva experiècia per donar suport als afectats en la gestió dels tràmits de reclamacions amb les institucions de consum, entitats locals i assegurances

 

Barcelona, 31 d’agost de 2022.  AICEC-ADICAE recomana als usuaris que, en primer lloc, recopilin tota la informació dels danys i revisin les seves pòlisses, en concret les de llar i vehicles, per a conèixer quines són les condicions generals i particulars que tenen en cada cas. Només es podrà aconseguir una indemnització si el bé sinistrat estava assegurat en el moment en què es van produir els danys. Si la pòlissa d'assegurança cobreix els desperfectes, s'hauria de comunicar en un termini de set dies naturals, excepte que a la pòlissa s'estableixi un termini superior. És recomanable informar del sinistre per algun mitjà que en deixi constància. L'Associació es compromet a, basats en la seva experiència, donar informació o assessoria a tots els usuaris que es vegin en la situació de començar el tràmit de reclamacions amb les entitats amb l'objectiu de prevenir abusos i lluitar per qualsevol possibilitat de compensació que estigui en el seu dret. 

Si ha resultat afectat l'habitatge, l'usuari ha de reclamar a l'assegurança particular de llar o bé al contractat per la comunitat de propietaris. En el cas dels vehicles, en pòlisses a tot risc, l'asseguradora ha de fer-se càrrec. En situació de tenir una assegurança bàsica o a tercers, el consumidor ha de revisar les garanties contractades i les seves exclusions. En aquest sentit, l'Associació posa a disposició els seus serveis a tots aquells que hagin pogut veure's afectats per les conseqüències de la pedregada, per revisar els contractes de les assegurances i donarà assistència personalitzada en cadascun dels tràmits que precisin els consumidors en la seva relació amb les empreses prestadores de serveis. 

Les autoritats locals han plantejat la possibilitat de demanar la declaració de zona catastròfica per la gran quantitat de danys que s'han produït, en cas de ser així, l'asseguradora té l'obligació de comunicar el sinistre al Consorci de Compensació d'Assegurances i aquesta entitat es faria càrrec d'indemnitzar els danys, sempre que disposeu d'assegurança. No és necessari esperar a la declaració de zona catastròfica per a començar les gestions. El Consorci té el compromís de donar atenció a tota aquella persona que hagi quedat afectada, ja sigui en el cas d'un cotxe, una casa, un local, o altres.

En cas que s'hagin produït talls de subministrament, contacteu amb la companyia per mitjà dels seus canals d'atenció al client i reviseu les factures per comprovar si teniu dret a què no us cobrin la part del servei que no s'ha prestat. Posteriorment, reviseu les factures perquè podríeu tenir dret que no us cobrin la part del servei no prestat. Si cal, reclameu a l'empresa contractada. En el cas que siguis afectat per béns i també per talls de subministrament, i sigui a la mateixa asseguradora la que cobreixi els dos, s'ha d'especificar en el mateix comunicat del sinistre. AICEC-ADICAE ajudarà també a analitzar una per una totes les clàusules dels subministraments de les quals les prestacions s’hagin vist afectades per aquest desastre natural, tenint en consideració sempre els drets de les persones consumidores.  

AICEC-ADICAE crida les persones consumidores afectades a posar-se en contacte amb l'Associació per a defensar els seus drets legítims davant les companyies asseguradores, en el cas de veure's embolicats en problemes per a la resolució d'aquests desperfectes, a través de aicec@adicae.net o a través del telèfon 933 42 50 44.Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Programa 15M
Programa d'activitats mes de desembre 2022
Programa Jornada Greenwashing
Tríptic consum per a gent gran
Tríptic estalvi i inversió
Tríptic Ciberestafes en mitjans de pagament

Actualment hi ha 262 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email