El jutjat declara ferm la sentència que condemna a CajaSur a retornar les despeses hipotecàries a tots els clients
imagen

La diligència judicial de 31 de gener de 2022, declarant la fermesa de la decisió, aclareix l'executivitat de la sentència, que no pot ser recorreguda

ADICAE prepara l'execució, com a iniciadora de la demanda col·lectiva, a la qual podran incorporar-se de forma summament senzilla les persones consumidores que ho desitgin per a la recuperació de 1.095 euros per hipoteca

Barcelona, 4 de febrer de 2022. La sentència, a part de la fonamental extensió d'efectes al conjunt de persones consumidores clients de CajaSur, aplica la doctrina consolidada del Tribunal Suprem i validada pel TJUE per establir quines despeses correspon retornar, motiu pel qual possiblement l'entitat no ha recorregut en termini donant lloc a la fermesa de la decisió.

Com assenyala la diligència del Jutjat Mercantil 1 de Còrdova, la sentència ha esdevingut ferma "al no interposar-se cap recurs en el termini atorgat a les parts per a això". I encara que dona 5 dies per recórrer la mateixa diligència (no la sentència, ja ferma al no haver estat recorreguda), es tracta d'una previsió lligada a qüestions formals, que no pot versar sobre el contingut de la sentència.

Com AICEC-ADICAE va destacar ahir, aquesta històrica decisió judicial determina la devolució de les despeses a totes les persones consumidores i clients de CajaSur i estableix en el fonament Tercer de la sentència els criteris per fer efectiva la restitució en execució de sentència.

Aquests criteris es concreten en acreditar haver pagat les despeses, a haver-ho fet sobre la base de les clàusules declarades nul·les, i haver contractat la hipoteca com a persona consumidora, havent-li estat imposades les citades clàusules. D'aquesta manera el jutjat Mercantil 1 de Còrdova ja ha establert el col·lectiu al qual s'ha de retornar les despeses (tots els clients de CajaSur que reuneixin les condicions assenyalades), sense necessitat que cadascuna de les persones consumidores interposi demanda sol·licitant la nul·litat de la clàusula.

En conseqüència, les més de 75.000 persones (segons estimacions d'ADICAE) beneficiades per aquesta acció col·lectiva no hauran d'assumir les despeses d'un nou procés judicial per a la nul·litat, sinó que bastarà amb sumar-se a l'execució de sentència que iniciarà l'Associació, amb uns costos insignificants i simbòlics propis de l'actuació d'una associació de persones consumidores i usuàries com ADICAE.

Sumar-se a aquesta execució de sentència i obtenir la devolució, d’aproximadament 1.095 euros indegudament pagats com a mitjana, és un procés summament senzill, i requerirà bàsicament aportar còpia de l'escriptura del préstec hipotecari i les factures de les despeses abonades. Aquestes factures solen estar habitualment en la mateixa carpeta que l'escriptura, encara que ADICAE ajudarà a qualsevol que tingui dificultats per a localitzar les despeses.

CajaSur, amb presència principal a Andalusia (especialment a Còrdova), va arribar a tenir 486 sucursals a tota Espanya en 2008 (441 a Andalusia i 45 repartides per diferents comunitats autònomes), la qual cosa, unit al fet que en 2010 va ser comprada per BBK (després integrada en el grup Kutxabank) apunta al fet que hi haurà afectats per aquest abús que podran veure rescabalats els seus drets per tot el territori, a més d'Andalusia.

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon  607261951 o bé a través de l'email prensa@adicae.net per a declaracions del President d'ADICAE i de l'equip tècnic de l'Associació a través de videoconferència o per via telefònica.Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

05-07-2022 BARCELONA TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Banca online. En este taller te mostraremos como acceder a la banca online de forma segura y haremos ejercicios para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Presencial:

05-07-2022 BARCELONA CONCENTRACIONES DE PROTESTA

07-07-2022 BARCELONA TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Banca online. En este taller te mostraremos como acceder a la banca online de forma segura y haremos ejercicios para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Online a través de la plataforma de zoom.

12-07-2022 BARCELONA TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Módulo 1 Conocimiento del dispositivo: Teléfono inteligente o Teléfono Móvil. En este taller aprenderás a configurar tu Smartphone, sus funciones básicas y realizaremos un ejercicio práctico para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Presencial:

19-07-2022 BARCELONA TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Módulo 2: APP's (aplicaciones) y PlayStore (tienda de aplicaciones) - Información y Alfabetización Digital. En estos talleres aprenderás a buscar APPs, seleccionar las que más te convengan, buscar información en Internet y realizaremos un ejercicio práctico para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Presencial:

26-07-2022 BARCELONA TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Módulo 3 Participación online. En este taller aprenderás a utilizar los programas de videoconferencia más utilizados y los pondremos en práctica al finalizar la sesión. Presencial:

02-08-2022 BARCELONA TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Módulo 5 Redes Sociales - Identidad Digital En este taller te presentaremos las principales redes sociales, sus funcionalidades realizaremos un ejercicio práctico para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Presencial:

en imatges

Últimes fotos de la galeria

AICEC-ADICAE participa a la mostra d'entitats del poble-sec.
AICEC-ADICAE participa a la mostra d'entitats del poble-sec.
Moratòria en finaciació no hipotecària
ADICAE segueix alertant dels problemes que afronten els consumidors per recopilar la documentació exigida.
Visita cultural casa Viçenc - Juny 2019
Xerrada Desigualtat Financera - Juny 2019

Actualment hi ha 250 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email