Les propostes d'ADICAE pel pacte d'Estat per la transparència en els contractes contribueixen al creixement econòmic.

(Barcelona) ADICAE presenta més de 10 propostes legislatives per aconseguir un pacte d'Estat que millori la protecció de les persones consumidores, actualitzant-la la legislació europea i del segle XXI; recuperant la confiança del consumidor i restaurant la competitivitat entre les empreses.


L'associació de persones consumidores ADICAE, va presentar el pacte d'Estat per la transparència en els contractes entre consumidors i empreses de qualsevol àmbit del consum (financer, energètic, telecomunicacions, gran distribució, transport i comerç en general).

Amb aquest pla, que inclou almenys 10 reformes legals concretes, “volem millorar la protecció dels consumidors, actualitzant-la a la legislació europea i del segle XXI; recuperar la confiança del consumidor; restaurar la competitivitat entre les empreses davant el domini dels oligopolis, i, amb tot, ajudar al creixement de l'economia nacional mitjançant el consum”, senyalava Manuel Pardos, president d’ADICAE, a la roda de premsa.

La pressió ciutadana és important per aconseguir aquests objectius per la transparència que ens beneficien a tots. Per això, si estàs d'acord que el Parlament aprovi el pacte d'Estat per la transparència en la contractació, recolza la iniciativa signant aquí


Motius per a un pacte d'Estat social i econòmic


Aquest pla neix de la dramàtica situació econòmica i social de milions de persones víctimes de fraus com les preferents, les clàusules terra, els enganys en les factures de la llum o el gas, els abusos en telecomunicacions… Situació que no s'ha corregit, incentivant la comercialització de nous contractes abusius en l'actualitat i una judicialización massiva dels problemes dels consumidors.


“La crisi ha destapat el buit legislatiu de protecció al consumidor a Espanya. Han hagut de ser els tribunals els que apliquessin la legislació europea”.


 Reconeixement legal del control de transparència


Entre les principals mesures, “cal garantir per llei que el consumidor, a més de rebre la informació bàsica, ha estat capaç de comprendre perfectament el contracte i les seves implicacions, la qual cosa es diu el ‘doble control de transparència’, exigit per la Comissió Europea i que aquí ha introduït el Tribunal Suprem”, afirmava Manuel Pardos.
Fins ara l'obligació de transparència es limitava a donar al client mera informació del producte o servei contractat, sense explicar la seva complexitat i veritables riscos –insuficient com s'ha demostrat amb les preferents-.


Eliminació i restitució íntegra de les clàusules abusives


Introduir en les nostres lleis el principi de no vinculació per al consumidor de les clàusules declarades nul·les evitaria situacions que vulneren la Directiva Europea 93/13 i els drets dels consumidors.


Aquest canvi possibilitaria al seu torn la fi de gairebé tots els desnonaments a partir de la declaració de nul·litat de la clàusula de venciment anticipat –ja dictada pel Tribunal Suprem–, doncs aquesta clàusula permet al banc iniciar l'execució hipotecària en cas d'impagament.

L'aplicació d'aquest principi tindria grans beneficis en la competitivitat de les empreses: s'evitaria que hi hagi companyies que juguin amb avantatge al no haver de retornar els beneficis obtinguts per aplicar una clàusula abusiva. De fet, aquesta falta de rescabalament incita a la resta d'empreses a replicar l'abús ja que solament es veuen obligades a eliminar la clàusula abusiva però no a desfer els efectes que aquesta hagi generat.

Prevenció i acció col·lectiva davant abusos massius


La reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil, que inclogui la revisió de l'acció judicial col·lectiva i el potenciar l'actuació d'ofici del jutge davant clàusules abusives.


ADICAE preveu mesures preventives per evitar la reproducció massiva de problemes i plantejar millores i correccions en els contractes en cas de detectar condicions abusives.

Per exemple, la creació d'una comissió de clàusules abusives, formada per empreses i consumidors, que analitzi la transparència dels contractes; potenciar el paper dels notaris i els registradors en el control de la transparència; impulsar els segells de transparència, o que les empreses hagin de dipositar els seus contractes tipus en el Registre de Condicions Generals de la Contractació perquè la seva consulta per ciutadans o associacions de consumidors.


Extensió de la protecció a autònoms


“Volem que aquestes mesures siguin extensibles als autònoms, professionals i petites empreses, un col·lectiu igualment desprotegit. Hem vist com ho han perdut tot després d'haver de vincular béns d'altri a la seva activitat professional, com l'habitatge personal, als contractes amb empreses del consum”, explicava Pardos.


A dia d'avui, tant per als consumidors com per als autònoms, no existeix possibilitat real de negociar un contracte: són contractes d'adhesió, on “ho prens o ho deixes”.


Consens polític per a un pacte d'Estat


Després de compartir aquest pacte d'Estat amb la Presidència del Govern, la presidenta del Congrés i tots els partits polítics, Pardos anunciava que “tots els grups parlamentaris amb els quals ens estem reunint estan mostrat un gran interès”.

Tots han coincidit que el nou temps de diàleg i pactes pot facilitar el consens necessari per treure endavant aquesta iniciativa. 


“Els grups han reconegut la insuficiència de l'actual legislació i que els problemes dels consumidors no poden resoldre's massivament en els jutjats”, destacant al seu torn “la transversalitat de les propostes de ADICAE, que beneficiarien a tota la societat”.


“Amb aquestes mesures expressem el sentir de la ciutadania després de tots els escàndols que han ocorregut en aquest país” Per això ADICAE aspira a un pacte de totes les forces polítiques donat l'enorme contingut social, econòmic i jurídic d'aquesta iniciativa”.Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

31-05-2024 SABADELL TALLERES PRÁCTICOS
Taller práctico para abordar diferentes situaciones de sobreendeudamiento y de como evitarlo y gestionarlo

31-05-2024 BARCELONA TALLERES FORMATIVOS
Taller de ahorro e inversión para obtener una visión clara y práctica sobre cómo gestionar tus activos y pasivos.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email