Totes les persones consumidores poden reclamar les despeses hipotecàries mitjançant les reclamacions extrajudicials col·lectives d'ADICAE
imagen

(Barcelona, 9.1.2017). Totes les hipoteques afectades pel frau massiu de les despeses hipotecàries (notaria, registre, impostos, etc.) poden reclamar a la seva entitat a través de les reclamacions extrajudicials col·lectives d’ ADICAE,

"Aquestes reclamacions extrajudicials haurien de propiciar acords col·lectius amb els bancs. Però, si aquests persisteixen en l'abús, ADICAE presentarà les corresponents demandes judicials col·lectives davant de cadascuna de les entitats que no compleixin la legalitat", explicava Manuel Pardos, president d’ADICAE en roda de premsa.

En paral·lel, des de l’Associació també es traslladarà al Parlament propostes de reformes legislatives en matèria fiscal que permetin aclarir què ha de pagar la persona consumidora i què ha d’abonar el banc.

"Una vegada més han de ser els tribunals els que posin límit als infinits abusos de la banca davant els quals ADICAE ve actuant des de fa més de 20 anys". En aquest sentit, "els supervisors han fallat situant-se al costat de la banca fraudulenta", mostra inequívoca de la necessitat de reformar organismes com el Banc d'Espanya o la CNMV.

Davant la complexitat de l'assumpte i la confusió generada per algunes notícies i la pròpia legislació, per ADICAE és prioritari aclarir amb rigor qüestionis perquè ningú es porti a enganys:


1) REPARTIMENT DE DESPESES ENTRE BANC I PERSONA CONSUMIDORA


La sentència de la Sala civil del Tribunal Suprem de desembre de 2015 està sent interpretada en els seus efectes pràctics pels jutjats de primera instància i audiències provincials. I, encara que tots segueixen la línia marcada per l'Alt Tribunal (anul·lar per abusiva la clàusula que imposa totes les despeses a les persones consumidores) es manté certa disparitat de criteris en relació a l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD), existint resolucions que atribueixen aquesta despesa al consumidor, uns altres al banc i uns altres a tots dos en diverses proporcions.

I és que aquí estreba una de les principals controvèrsies de l'aplicació de la sentència del Suprem. La Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats assenyala en el seu article 8 que el consumidor (el prestatari) és subjecte passiu del préstec, però no de la garantia (la hipoteca). Per tant no li correspon al consumidor "d'ofici" el pagament d'aquesta part de l'impost. Però, no obstant això el Reglament de l'impost (Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) eximeix en el seu article 25 al prestador (el banc) de l'abonament de l'impost.

Així mateix, la nul·litat de la clàusula no prescriu, per la qual cosa qualsevol usuari pot reclamar encara que hagi finalitzat la vida de la seva hipoteca o aquesta s'hagi cancel·lat ja.


2) RECLAMACIONS EXTRAJUDICIALS COL·LECTIVES


ADICAE interposarà reclamacions extrajudicials col·lectives, per això busquem recaptar l'adhesió i suport a aquesta reclamació de totes les persones consumidores que desitgin reclamar els seus drets. En paral·lel facilitarà a totes les persones hipotecades que acudeixin a AICEC-ADICAE un model de reclamació perquè ho presentin, primer davant la pròpia entitat bancària (Servei d'Atenció al Client) i després, si aquest no respon o ho fa insatisfactòriament, davant el Banc d'Espanya. En tot cas cal remarcar que aquestes accions seran col·lectives i no individuals.


3) LES INCERTESES DE LES DEMANDES INDIVIDUALS

Donades les discrepàncies entre diferents jutjats d'instància, derivades al seu torn de les contradiccions entre la Llei de l'impost de AJD i el seu Reglament de desenvolupament, les demandes judicials interposades poden estimar-se parcialment (és a dir, donant la raó en part a l'usuari però negant-la-hi en la part de reclamació del pagat per l'Impost de AJD). Això comporta la no imposició de costes de contrari, és a dir, que cadascun es pagui els seus costos d'advocats i procuradors, la qual cosa pot portar al fet que el cost de la demanda sigui major que la quantitat efectivament recuperada. 

Enfront de les actuacions judicials individuals, ADICAE considera que l'acció col·lectiva, primer extrajudicial i després si cal judicial, és l'única via de resoldre el frau, a més de que evitaria el col·lapse d'un sistema judicial ja de per si mateix saturat.

"Com en les clàusules terra, un frau que afecta a la pràctica totalitat de les hipoteques no pot resoldre's cas per cas, com pretén la banca portant a cada persona als tribunals d'una en una", tal com ha assenyalat Pardos. I més quan la Justícia s'ha pronunciat de forma tan taxativa sobre la generalització d'un abús en uns contractes d'adhesió com els hipotecaris on no cabia cap tipus de negociació.

 

Per més informació, clic aquíDes d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

31-05-2024 SABADELL TALLERES PRÁCTICOS
Taller práctico para abordar diferentes situaciones de sobreendeudamiento y de como evitarlo y gestionarlo

31-05-2024 BARCELONA TALLERES FORMATIVOS
Taller de ahorro e inversión para obtener una visión clara y práctica sobre cómo gestionar tus activos y pasivos.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email