Els fons perfilats: destapem els perills del 'producte estrella' de la banca
imagen

Davant la baixada dels tipus, la banca està trepitjant l'accelerador en la comercialització d'un tipus de fons mixtos anomenats fons perfilats. Són fons que inverteixen en altres fons, i on els consumidors poden perdre part dels seus estalvis. A més, tenen unes comissions més altes per la gestió activa que comporten.

Durant els últims mesos la banca s'ha llançat a comercialitzar els anomenats fons perfilats, una classe de fons mixtos que tenen una política d'inversió determinada per un perfil de risc predefinit, adaptats a cada tipus d'inversor. Són fons que inverteixen en altres fons, és a dir, són carteres de fons d'inversió agrupades en un sol fons. En un escenari en el que els tipus són vora el 0%, els fons mixtos, entre els quals es troben els fons perfilats, estan aglutinant la major part d'un creixement que, en termes bruts, supera els 6.700 milions d'euros davant els 4.800 de tota la indústria.

En posar els seus diners en aquests productes, el consumidor no queda exempt de certs riscos, com les fluctuacions de les rendibilitats i les altes comissions. A més, com en tots els fons d'inversió, es deixa en mans del gestor les decisions de compra i venda sense la seva autorització.

Els fons perfilats, sota diferents noms comercials (FonCaixa Equilibrio, Cartera Óptima Prudente, Santander Select Moderado, etc), inverteixen en altres fons i diversifiquen la inversió, adaptant-se al perfil de risc de l'inversor. El consumidor, en lloc de tenir una cartera d'inversió amb dos fons en renda fixa, altres dues en renda variable i un altra mixta, per exemple, contracta un fons d'inversió perfilat i es desentén de qualsevol gestió. En aquest cas, seran els gestors els que prendrien les decisions de comprar o vendre d'acord al perfil de risc de l'inversor.

Aquest producte no garanteix el capital. A més, la seva rendibilitat dependrà dels fons als que es destinin els estalvis i el risc que assumeixi el client. Així doncs, un mateix fons pot destinar el 10% de la inversió a Borsa Europea, un altre 10% a renda fixa, un 5% a renda variable... Per exemple, en el cas del Banc Santander, té la seva gamma de fons mixtos anomenats 'Santander Select', que es divideixen en 'Prudent' (inversió en renda fixa del 90% i en renda variable del 10%), 'Moderat' (70% destinat a renda fixa i 30% a renda variable, o 'Decidit' (50% a renda fixa i 50% renda variable) depenent del perfil del risc que vulgui assumir el consumidor. Trobem similars denominacions en gairebé totes les entitats que comercialitzen aquests productes.

Des de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s'insisteix que aquests productes “són susceptibles de patir pèrdues, depenent de la fluctuació del mercat i dels valors que es negociïn en el fons”, i recalca que els clients han de “llegir bé el fullet del fons en qüestió, assegurar-se que està dipositat davant la CNMV i examinar el nivell de risc que, a la primera pàgina dels fullets, acostuma a estar valorat en una escala de l'1 al 7”.

Vigila amb les altes comissions

Encara que els fons on inverteixen aquests productes estan fets a mida del perfil de risc, el client ha de tenir clar que la inversió no està garantida, per la qual cosa el consumidor pot perdre part dels seus estalvis. A més, la rendibilitat tampoc és segura, ja que els fons tenen rendibilitats fluctuants i tant poden estar molt altes com baixes o, fins i tot, acumular rendibilitats negatives. Per conèixer la rendibilitat que pot obtenir, el consumidor només pot prendre com a referència les rendibilitats d'anys anteriors. Encara que aquestes rendibilitats passades no garanteixen les rendibilitats futures, són l'única dada per saber si la gestora del fons és competent o no.

Una altra dada a tenir en compte són les comissions, que podrien fer disminuir la rendibilitat final de manera important. A l'hora d'implicar una gestió activa, les comissions en els fons perfilats són altes, situant-se entre el 0,6% i el 2%. També, es cobren dos tipus de comissions: la comissió de gestió i la de dipòsit. No cal oblidar que els consumidors que tinguin estalvis en un fons han de tributar tant els guanys com les pèrdues patrimonials obtingudes de la venda de les participacions o del reemborsament de la inversió.

L'entitat té l'obligació d'aportar la informació precontractual amb aquestes dades, realitzar les explicacions adequades i informar clarament sobre el risc de cada fons abans de la contractació.Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Programa d'activitats mes de desembre 2022
Programa Jornada Greenwashing
Tríptic consum per a gent gran
Tríptic estalvi i inversió
Tríptic Ciberestafes en mitjans de pagament
Programa jornada Ametlla de Mar 2022

Actualment hi ha 261 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email