Després de mig milió de desnonaments el Govern permet que les persones en procés d'execució hipotecària puguin oposar-s'hi si el contracte inclou clàusules abusives
imagen

25/09/14. La modificació de la norma ha estat conseqüència de l'advertència llançada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el passat mes de juliol i permet al deutor apel·lar el procés perquè el jutge revisi les clàusules del contracte. Fins ara només podia donar-se el cas d'una indemnització per les clàusules abusives si així es determinava en un procés declaratiu, però l'habitatge ja estava perdut. La mesura, anunciada al BOE sense una difusió adequada per part del Govern, és un avenç però no una solució definitiva que per ADICAE passaria per impulsar un procediment concursal especial per a les persones consumidores.

El Consell de Ministres ha aprovat un decret llei sobre mesures urgents en matèria concursal que inclou una modificació de la Llei d'Enjuiciament Civil per complir amb l'advertència que el TJUE va llançar al Govern de Rajoy el mes de juliol. La modificació anunciada al BOE el 6 de setembre autoritza el dret d'apel·lació de les persones que es trobin immerses en un procés d'execució del seu habitatge. El que estableix és que podran oposar-se al procés i exigir que el Tribunal de l'Audiència Provincial revisi si s'han inclòs clàusules abusives al contracte hipotecari que hagin pogut contribuir als impagaments de les quotes. Aquesta mesura canvia la situació existent fins ara que també és fruit d'una modificació per una altra sentència enviada des d'Europa el 2013. Actualment, la persona hipotecada no podia apel·lar quan es desestimava la seva oposició al procés d'execució però, en canvi, el banc sí que podia interposar un recurs contra la resolució que acordés el sobreseïment de l'execució -és a dir, quan se suspengués un procés per falta de causes que justifiquessin l'acció de la justícia- o declarés la inaplicació d'una clàusula abusiva. En aquesta situació el deutor hipotecari podia aspirar a una indemnització per les clàusules abusives aplicades a l'hipoteca a través d'un procés judicial declaratiu però l'habitatge ja estava perdut. Ara, s'obre la porta a poder apel·lar i aturar el procediment d'execució amb aquest argument. En qualsevol cas, es frena un temps però no garanteix que s'aturi del tot.

La mesura s'aplicarà als procediments judicials ja oberts "en els quals no s'hagi produït la posada en possessió de l'immoble a l'adquirent". És a dir, quan la banca encara no hagi pres possessió de la finca a través de l'oportú llançament dels seus ocupants. El termini per interposar aquest nou recurs d'apel·lació serà d'un mes (que va començar en el moment de la publicació el 6 de setembre) pels "procediments en què hagués finalitzat el termini per recórrer l'auto que hagués desestimat l'oposició". És a dir, fins el 7 d'octubre com a data límit. Per tant, les persones hipotecades que es trobin en la situació addicional han de córrer si volen presentar l'escrit d'apel·lació ja que el període finalitza d'aquí a dues setmanes.

Aquesta modificació és un avenç però no gaire més que unn altre pedaç més a una llei hipotecària contrària al dret europeu i desfavorable per a les persones consumidores, que exemplifica la poca predisposició del Govern central per frenar una dramàtica situació que ja arriba al mig milió de desnonaments. De fet, la modificació no ha estat per iniciativa pròpia sinó a instàncies de la Unió Europea (amb el recurs previ presentat per l'Audiència Provincial de Castelló) que sembla està més ben informada de la desprotecció de les persones consumidores que el mateix govern. Cal recordar que aquesta es tracta de la segona advertència en dos anys que el TJUE llança a l'Estat espanyol. La modificació s'ha fet gairebé d'amagat, s'ha inclòs dins d'un paquet de mesures en matèria concursal i s'ha anunciat al BOE sense la difusió pertinent a la seva importància. Un gest que denota l'atenció que mereix pel Govern el gruix de famílies afectades per les execucions hipotecades i els problemes de pagament. És més, ni tan sols ha tingut en compte la necessitat de suspendre l'execució quan es discuteix una clàusula abusiva a un procediment declaratiu paral·lel, tal i com també ha exigit el TJUE. En aquest sentit, ADICAE considera que ha estat una altra oportunitat perduda per a abordar la implementació d'una normativa que reguli un procés concursal pels consumidors.

Una vegada més l'Associació reitera la necessitat d'impulsar amb urgència un procediment concursal especial per les persones consumidores i no l'existent avui en dia, que es regeix per les mateixes normes que les que s'apliquen a les empreses. Així, la prioritat hauria de ser evitar la pèrdua de l'habitatge i impedir que, en cas que això passi, la persona afectada quedi condemnada amb un deute de per vida sense possibilitat de ser reestructurat. En aquest sentit, l'Associació proposa establir un model de "segona oportunitat" o "fresh start" com els que existeixen, amb algunes diferències, en alguns països d'Europa i als Estats Units. Aquesta proposta evitaria condemnar a les persones hipotecades a deutes perpetus que causen exclusió social i financera. Consistiria en obrir un procés negociador, quan el deutor ho sol·licités al Jutjat, amb els seus creditors i que, a grans trets, permetria establir un conveni que marqués un pla de pagaments específic o, en cas de denegar-se, obrir una fase de liquidació on no es puguin retenir quantitats indispensables per la subsistència del deutor i no es reclamin altres deutes un cop finalitzada la liquidació.

 Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

31-05-2024 SABADELL TALLERES PRÁCTICOS
Taller práctico para abordar diferentes situaciones de sobreendeudamiento y de como evitarlo y gestionarlo

31-05-2024 BARCELONA TALLERES FORMATIVOS
Taller de ahorro e inversión para obtener una visión clara y práctica sobre cómo gestionar tus activos y pasivos.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email