AICEC-ADICAE RECLAMA SANCIONS PER LES ENTITATS FINANCERES I LA REGULACIÓ DE LA CLÀUSULA SÒL
imagen

05/02/14. Aquest matí l'Associació ha reclamat a la Comissió d'Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya, que està treballant en la modificació del Codi de Consum de Catalunya, la regulació de la clàusula sòl i sancions que gravin les pràctiques abusives de les entitats financeres, entre d'altres. 

Aquest matí AICEC-ADICAE ha comparegut a la Comissió d'Empresa i Ocupació en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Aquesta reforma pretén augmentar les garanties de la persona consumidora en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris. En nom de l'Associació, han comparegut Manuel Pardos, President d'ADICAE, i Àlex Daudén, Coordinador General d'AICEC-ADICAE, qui també compareixia en representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 

Des de 2007, any en què va esclatar la crisi, fins al 2012, el número d'execucions hipotecàries s'ha situat en 441.060 a tot el conjunt de l'estat espanyol i en 84.269 a Catalunya. L'evolució ha tingut un creixement exponencial i Catalunya destaca per ser la comunitat autònoma on més execucions hipotecàries es van iniciar l'any 2012 (18.567 que representen un 20,26% del total). Una altra dada alarmant és que el 75% de les execucions hipotecàries iniciades el 2012 van ser sobre habitatge habitual. Mentrestant, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) del cens de 2011, hi ha 3.443.365 habitatges buits a tot l'estat espanyol i 448.356 a Catalunya.

Propostes de millora a la modificació del Codi de Consum.

Els compareixents han destacat la importància de dotar d'eines reals a les administracions públiques catalanes, i especialment als serveis públics de consum, per promocionar l'adhesió a l'arbitratge de consum a través de dos tipus de mesures: d'una banda, les administracions públiques catalanes no haurien de tenir signat cap contracte amb cap entitat financera que no estigui adherida a l'arbitratge de consum i, d'una altra, establint un règim de bonificacions raonable que rebaixi les sancions que s'imposin a aquelles entitats financeres que hi estiguin adherides.

A més, han considerat alarmant que tot i que el text nomena les clàusules sòl i “els contractes accessoris” a la hipoteca, com són els swaps, no es condemni el seu ús sinó que només s'obligui a “informar” sobre la seva inclusió en el crèdit o préstec hipotecari; legitimant-los, així, de forma implícita. Per això, han demanat una regulació de la clàusula sòl (que afecta a més de 800.000 famílies catalanes i que des del 2008 fins ara ha generat unes pèrdues de 9.576€ de mitjana) així com sancions que gravin les pràctiques abusives de les entitats financeres que no compleixin amb les disposicions del Codi de consum i col·loquin en els seus contractes clàusules abusives.Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

31-05-2024 SABADELL TALLERES PRÁCTICOS
Taller práctico para abordar diferentes situaciones de sobreendeudamiento y de como evitarlo y gestionarlo

31-05-2024 BARCELONA TALLERES FORMATIVOS
Taller de ahorro e inversión para obtener una visión clara y práctica sobre cómo gestionar tus activos y pasivos.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email