AICEC-ADICAE llança una campanya de més de 100 activitats i 11 propostes d'avanç amb motiu del Dia de l'Educació Financera
imagen

L'Associació destaca el risc que una educació financera acrítica es converteixi en eximent i justificació per als abusos financers.


AICEC-ADICAE presenta 11 reptes i propostes com a reivindicació per a una veritable educació financera, i llança una bateria de múltiples activitats per a les persones consumidores en tota Espanya que s'inicien aquest Dilluns 5 d'octubre amb el seminari web Els consumidors i l'educació financera”.


L'actual enfocament de moltes de les actuals iniciatives institucionals i de la banca en matèria d'educació financera mai hauria evitat l'abús de les clàusules terra, les despeses hipotecàries, l’IRPH, les preferents o l'escàndol de la sortida a Borsa de Bankia, en fomentar una visió acrítica i conformista de l'activitat i productes bancaris.


Segons AICEC-ADICAE, confiar que l'educació financera, element clau per a les persones consumidores, és per si mateixa una “vacuna” infal·lible contra els abusos en el sector financer és una quimera que només interessa defensar a la banca i els qui prevalen el negoci financer sobre els drets de les persones consumidores.


Davant aquesta situació, i davant l'allau d'iniciatives que amb motiu del denominat “Dia de l'Educació Financera” s'han previst, AICEC-ADICAE presenta 11 propostes que, després d'una anàlisi dels continguts i enfocaments impulsats per la banca i els supervisors financers, considera inajornables per a aconseguir una educació financera realment útil per a les persones consumidores (veure Annex al final d'aquesta nota).


En tot cas, AICEC-ADICAE considera que una educació financera crítica ha de ser una eina fonamental perquè els usuaris i usuàries adquireixin els coneixements necessaris i assumeixin els enfocaments adequats per a afrontar els reptes econòmics i financers actuals i futurs des d'una perspectiva responsable i crítica i no sota els paràmetres que s'imparteixen des de les entitats bancàries i diversos sectors interessats a formar mers “bons clients futurs”.


Segons un estudi elaborat per AICEC-ADICAE abans de la crisi de la Covid-19, el 60% dels enquestats reconeixia que el seu nivell d'educació financera era baix o molt baix. Aquest desconeixement ha portat a la meitat de les persones consumidores a signar contractes d'un producte financer sense saber el que signava.


Les persones enquestades culpen de les seves manques en aquesta matèria a les entitats bancàries en un 30,3% dels casos i només un 19,7% responsabilitza al sistema educatiu. Així, l'objectiu d’AICEC-ADICAE és contrarestar l'educació bancària i financera que les entitats proporcionen a les persones consumidores per evitar els abusos de la banca.

Per això l'Associació ha planificat una bateria de més de 100 activitats que s'estendran fins a final d'any i que comencen aquest Dilluns amb el seminari web en línia “Els consumidors i l'educació financera”, en el qual des de les 18.00 hores participaran dirigents d’ADICAE i experts com el Catedràtic de Finances de la Universitat de Saragossa D. Luis Ferruz Agut, i en el qual es debatrà sobre la importància de l'educació financera per a les persones consumidores i es presentaran tots els cursos i tallers formatius a la seva disposició, a més de la renovada web d'educació en línia d’ADICAE (formacion.adicae.net).

Amb aquestes activitats ADICAE persegueix a més contrarestar l’“educació bancària i financera” que les entitats proporcionen a les persones consumidores i aconseguir una educació financera crítica, participativa, reivindicativa i centrada en els drets i interessos del i les usuàries.


El sobreendeutament de les persones consumidores, aspecte de creixent preocupació en l'actual crisi, i els productes i pràctiques bancàries lligats al mateix (targetes revolving, crèdits i préstecs, abusos en hipoteques, etc.…); els abusos i conflictes lligats a l'estalvi; els productes bancaris bàsics, les comissions lligades a ells, i un llarg etcètera d'aspectes seran abordats en aquestes activitats, que podran seguir-se tant de manera en línia com des de les seus d’AICEC-ADICAE en tota Espanya (amb totes les garanties i mesures necessàries amb motiu de l'actual situació generada per la Covid-19).


Annex:

Reptes i propostes d’AICEC-ADICAE per a una educació financera crítica i eficaç per a les persones consumidores.

 

 

 • Incloure els nous reptes econòmics als quals s'estan exposant les persones consumidores amb motiu de la crisi provocada per la Covid-19 i les possibles solucions en aquests reptes.

   

 • Estar destinada no sols als més petits, sinó que haurien de tenir accés a una educació financera de qualitat joves, adults, persones grans i persones en situació de vulnerabilitat.

   

 • Ser impartida per docents formats en economia ètica i crítica, amb la participació de les legítimes organitzacions de persones consumidores i usuàries i no com ara gairebé en exclusiva per empleats o ex-empleats de la banca.

   

 • Incorporar tots els conceptes nous que estan sorgint en l'àmbit de l'economia i les finances (fintech, digitalització, criptomonedas, etc.) i parlar d'exemples de males pràctiques o casos abusius com les preferents, les clàusules sol o l’IRPH.

   

 • Crear un grup europeu d'experts en educació financera, donada la globalització de l'activitat bancària i els processos de fusions esdevenidors, amb una representació adequada d'organitzacions socials, educatives i de persones consumidores.

   

 • Aprovar una Llei que fixi i desenvolupi els principis i continguts de l'educació financera en general, així com les condicions per a importació a Espanya.

   

 • Incloure com a obligatòria en la formació reglada una assignatura d'educació o economia financera des d'edats primerenques.

 • Incorporar noves metodologies didàctiques a l'ensenyament de les competències financeres que afavoreixin un aprenentatge significatiu dels continguts i competències.

   

 • Crear una comissió intersectorial per a l'elaboració del pròxim Pla d'Educació Financera que compti amb les associacions de persones consumidores.

   

 • Crear una comissió paritària de la CNMV i el Banc d'Espanya amb associacions de persones consumidores especialitzades per a la revisió de les iniciatives i activitats que estan en marxa.

   

 • Articular un programa d'educació financera adaptat a les diferents etapes de la vida per a la seva impartició a la resta de la població.
Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Moratòria en finaciació no hipotecària
ADICAE segueix alertant dels problemes que afronten els consumidors per recopilar la documentació exigida.
Visita cultural casa Viçenc - Juny 2019
Xerrada Desigualtat Financera - Juny 2019
Xerrada Desigualtat Financera - Juny 2019
Taller Aprofitament Alimentari - Maig 2019

Actualment hi ha 248 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email