AICEC-ADICAE exigirà que entre els acords dels consells d'administració de CaixaBank i Bankia figuri la protecció dels clients, persones consumidores i usuàries, com a aspecte determinant de la fusió.
imagen

AICEC-ADICAE valoraria positivament i defensaria fins i tot el vot favorable en les Juntes Generals, que són les que han d'aprovar real i jurídicament la fusió entre totes dues entitats, sempre que es respectin els drets de les persones consumidores.

 L'Associació, que representa a desenes de milers de socis i sòcies clients i a diversos milers de petits i petites estalviadores accionistes de les antigues caixes d'estalvis integrades, donarà suport a la fusió sempre que els interessos de les persones consumidores i petites estalviadores i accionistes es vegin reflectits netament en el qual serà sens dubte el primer gran banc espanyol.


Barcelona. 16 de setembre de 2020. La Junta Directiva Nacional d’ADICAE ha analitzat el procés de fusió des del primer moment en el qual es va anunciar i, després de les consultes a sectors representatius dels seus socis, clients de CaixaBank i Bankia i petits estalviadors accionistes, exigeix que, els acords de fusió entre els dos Consells d'Administració actuals de Bankia i CaixaBank, continguin almenys els següents aspectes en benefici dels milions de clients i persones consumidores de totes dues entitats:

 

1) Que la nova entitat neixi sanejada dels greus problemes que arrosseguen tant Bankia com CaixaBank amb una part important de la seva clientela en els coneguts temes de clàusula terra, IRPH, despeses hipotecàries, targetes revolving, i fins i tot en algun cas de les preferents, comprometent-se a arbitrar solucions extrajudicials que satisfacin i reconciliïn als clients amb la nova entitat, restaurant la confiança de la clientela en general, avui profundament deteriorada.


AICEC-ADICAE, que està organitzant activament els seus socis i sòcies i petits estalviadors-inversors, vigilarà estretament que tots els serveis financers contractats pels usuaris de cadascuna de les dues entitats no es vegin modificats de manera unilateral després de la fusió i amb perjudici per a ells.

 

2) El respecte absolut, com està determinat jurídicament en la legislació de fusions i de protecció de les persones consumidores, als drets i condicions contractuals de tota la clientela, comprometent-se a més, al fet que la nova entitat ofereixi nous avantatges i beneficis a la gran massa de persones consumidores i usuàries clients.

 

3) Que pel que fa als petits estalviadors-accionistes (570.000 en el cas de CaixaBank i 173.000 en el cas de Bankia) i els futurs que, sens dubte, recollirà la nova entitat, vegin respectats els seus legítims drets en l'equació de bescanvi sense supeditar-se al dels grans accionistes actuals i tinguin garantit alhora el funcionament transparent i participatiu, encara que no siguin el principal capital dinerari, però sí un gran capital social de les societats cotitzades.

4) Coneixent l'origen de la nova entitat que sens dubte recull el capital i el patrimoni de nombroses i principals caixes d'estalvis, de les quals encara ara, com en el cas de la Fundació Social de La Caixa però no en les antigues caixes integrades en Bankia, la nova entitat hauria de respectar a les fundacions socials de totes les caixes integrades, implementant algun sistema de finançament que permeti la supervivència d'aquestes importants institucions de l'obra social de les caixes d'estalvis. Per a l'Associació, els moviments en el sector bancari són una ocasió perquè es revisi la figura de les fundacions bancàries resultants de la conversió de les caixes d'estalvis en bancs, reforçant la perspectiva social i la participació de les persones consumidores i la societat civil en aquestes fundacions.

 

5) AICEC-ADICAE demana al Govern espanyol i en particular al Ministeri d'Economia, òrgan que deu finalment autoritzar la fusió, així com al Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i especialment a la Comissió Nacional dels Mercats i la competència, que garanteixin plenament els drets i els interessos de les persones consumidores en aquesta fusió.


Per consegüent, fa una crida a totes les persones consumidores, clients de totes dues entitats que seran afectades per la fusió perquè s'agrupin en la plataforma CaixaBank-Bankia a través de la seva pàgina web www.adicae.net i de les seves oficines en tota Espanya.Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Moratòria en finaciació no hipotecària
ADICAE segueix alertant dels problemes que afronten els consumidors per recopilar la documentació exigida.
Visita cultural casa Viçenc - Juny 2019
Xerrada Desigualtat Financera - Juny 2019
Xerrada Desigualtat Financera - Juny 2019
Taller Aprofitament Alimentari - Maig 2019

Actualment hi ha 248 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email