El TJUE obre la porta a pronunciar-se sobre la interpretació del Suprem respecte a les despeses hipotecàries
imagen

 

ADICAE demana al Jutjat Mercantil 1 de Badajoz que mantingui la pregunta a Europa sobre les despeses hipotecàries i incorpori consulta sobre la interpretació assumida pel Tribunal Suprem.


Donat el caràcter nul de la clàusula genèrica de despeses, l'Associació manté que les entitats bancàries han d'indemnitzar o rescabalar al consumidor totes les despeses hipotecàries, inclòs el IAJD.

Després que el Tribunal Europeu es pronunciés el passat 16 de juliol sobre la nul·litat de la clàusula que imposa les despeses de formalització d'hipoteca i oferís una interpretació sobre la devolució d'aquestes, el Tribunal Suprem va dictar sentència en la qual continua denegant la devolució de gran part d'aquestes despeses. Davant aquesta situació, i en el marc de la qüestió prejudicial que ADICAE va impulsar i que va ser elevada pel Jutjat del Mercantil 1 de Badajoz al TJUE, els magistrats europeus han preguntat si aquesta consulta es manté, i en aquest cas hauria de tornar a pronunciar-se sobre aquest tema.


ADICAE considera necessari mantenir viva la batalla judicial perquè la Unió Europea es pronunciï sobre la pràctica generalitzada de la banca d'imposar a les persones consumidores el pagament de l'aranzel notarial i del IAJD en el moment de la formalització d'hipoteques, i aclareixi la interpretació que el Suprem ha assumit sobre aquest tema després del pronunciament del TJUE.

D'aquesta manera, ADICAE planteja al Jutjat del Mercantil 1 de Badajoz la necessitat de mantenir la consulta al TJUE ja admesa, incorporant a la mateixa la petició de pronunciament respecte del recent dictamen del Tribunal Suprem. Per això, l'Associació ha presentat al·legacions davant aquest jutjat en el procediment de les qüestions prejudicials elevades a Europa sobre accions col·lectives contra Cajalmendralejo i Liberbank, en entendre que si una clàusula ha estat declarada nul·la per abusiva, la distribució de les despeses va en contra del dret de la UE i la seva legislació.

Les qüestions prejudicials van ser impulsades per ADICAE en una demanda col·lectiva, per la qual el Jutjat de Badajoz va preguntar al TJUE si a més de les despeses de notaria i registre s'han de retornar als consumidors també les despeses de taxació i l'impost (IAJD).


Segons ADICAE, l'última sentència del TJUE d'aquest mes de juliol avala les seves pretensions: si la clàusula genèrica de despeses és nul·la, l'entitat bancària ha d'indemnitzar o rescabalar al prestatari consumidor totes les despeses hipotecàries, entre ells també els notarials i l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.


En aquest sentit, l'Associació insisteix que el pagament del IAJD ve impost en una clàusula predisposada i no negociada, la qual és declarada nul·la per abusiva. Per tant, sol·licita la seva expulsió i la restitució íntegra al prestatari de les despeses indegudament pagades per aquest.

Aquesta reivindicació d’ADICAE s'empara en l'absència en el dret nacional d'absolutament cap norma que “imposi” al consumidor el pagament de cap de les despeses que s'inclouen dins de la clàusula genèrica de despeses.


Respecte als aranzels notarials, fins i tot entenent que els interessats en la intervenció del notari són prestador i prestatari, no ens trobem davant una norma imperativa, sinó davant una decisió salomònica d'adjudicar per meitat a totes dues parts el pagament d'aranzel notarial.

ADICAE, que va interposar l'any passat més de 100 demandes col·lectives reclamant la nul·litat de la “clàusula de despeses” i la devolució íntegra de totes les despeses i impostos, fa una crida a les persones consumidores a no renunciar als drets.

 

 Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Moratòria en finaciació no hipotecària
ADICAE segueix alertant dels problemes que afronten els consumidors per recopilar la documentació exigida.
Visita cultural casa Viçenc - Juny 2019
Xerrada Desigualtat Financera - Juny 2019
Xerrada Desigualtat Financera - Juny 2019
Taller Aprofitament Alimentari - Maig 2019

Actualment hi ha 248 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email